Voda

Kelti versus Český národ

I přesto, že se někteří obyvatelé ČR tváří, jako by nic takového neexistovalo, je nepopiratelným faktem, že v naší republice žili, žijí a žít budou okultisté, wiccani, druidové a lidi, kteří se - alespoň smýšlením, když ne původem - řadí mezi Kelty. Snad nikdo nepochybuje o tom, že Kelti na našem území žili (v době pravěku a starověku).
Důkazem jsou četné archeologické nálezy (stavby, nástroje, mince "duhovky" a podobně).
Dle učebnic dějepisu Keltové odešli, a... nic. Tečka.

Nzdá se vám to poněkud nepravděpodobné?

Pomineme-li skupinu obyvatel neschopných takového zdlouhavého a nebezpečného pohybu, Keltové zde nežili jako jednotlivý celek, ale byli jich zde určité skupiny (např. osady) na sobě nezávislé.

Jsou dokonce důkazy o tom, že po kratší čas byli Keltové jakousi privilegovanou, válečnickou vrstvou, a v soužití s nimi žilo v České kotlině i slovanské obyvatelstvo.

Takže pokud se někdo považuje za Kelta, Keltem skutečně je,zejména svými názory a vírou, ale také možnou pokrevní příbuzností.

Nezavrhujme proto Kelty, a nepovažujme jejich tradice a náboženství za vymizelé. Existují Keltové, a existují i vyznavači Severkých Bohů (zejm. Ásů a Vánů).

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit