Voda

O Samhainu

Vláda Vah se za několik dní přehoupne pod vládu Štíra, což je silné vodní znamení, které proudí a má tak očišťující charakter. Ve Štíru se zbavujeme toho starého a nepodstatného, směřujeme dolů, nastává temná část roku, doba odloučenosti. Dění je nepostřehnutelné, dochází k pohybu spodních kalných vod. Období, kde úzce vedle sebe stojí smrt a zrození jako dva póly jedné síly.

2. listopadu si připomínáme své zesnulé, Keltové tento svátek nazývali Samhain a slavívali ho v noci z 31. října na 1. listopadu. Doba, kdy se prolínal svět živých se světem mrtvých, byla vnímána jako počátek nového roku. Život se rodí v té nejhlubší temnotě a povstává z ruin a prachu toho předešlého. Bylo to také nejkřehčí období roku, kdy bylo snadné prohlédnout před závoj oddělující čas od věčnosti. Temnota vítězí nad světlem a více se pohybujeme ve světě duchovních bytostí.
V pozdní době železné, kdy se keltské kmeny ocitly pod vlivem křesťanství, k Samhainu patřilo zabíjení dobytka, který nemohl být přes zimu živen. Pálily se ohně z kostí tzv. bonefires (pochází z angličtiny, bone znamená kost), což byly ohňové hranice, na kterých Keltové likvidovali nepoživatelné zbytky zvířecích mrtvol. Dodnes se v zahradách a na polích pálí listí a zbytky sklizně. Hody, které v těchto dnech probíhaly, byly plné čerstvého masa, což kontrastovalo s letním obdobím, kdy se jedly převážně mléčné výrobky.
Lidé očekávali příchod zimy, která do jisté míry znamenala formu záhuby, proto toto období bylo spojováno se zlověstnými silami a zármutkem. Zlí duchové získávají převahu, Keltové brali duchy elementů vážně a věřili, že je v tomto období, kdy se prodlužují noci a padá listí, láká světlo našeho světa. Proti těmto mocnostem se vykonávala ochranná kouzla. Démoni číhali všude a bylo třeba je neustále odhánět, proto se posvěcovaly běžné předměty každodenního života.
Podle severské tradice svátku Samhain přísluší runa Hagal, s touto událostí je symbolicky spjato probuzení, ponechání osudu – semeno spadne na zem. Hagal byla považována za Matku run a symbolizovala prvotní ledové sémě struktury a trasformace. Označuje procesy, jejichž působením se něčeho dosáhne. Živlem runy Hagal je led, který je pátým živlem severské tradice. Hagal je pojítko mezi horním světem a zemí, která je uprostřed, jejím číslem je devítka, která je nejposvátnější. Dále jí přísluší evropský strom tis, který souvisí se vstupem do podsvětí a do horního světa cestou šamanismu a smrti. Je symbolem energetických struktur, které mají původ v minulosti, avšak působí v přítomnosti a ovlivňují ji. Představuje sílu evoluce. Je jednou z hlavních run Wyrdu (wyrd je vřeteno a magicky se poutá s časem a osudem), představuje mechanismy událostí našeho minulého života, díky kterým je přítomnost taková, jaká právě je. Padne-li Hagal ve věštbě, bývá to mnohdy považováno za znamení přerušení života. Mezi negativní aspekty patří úrazy a nečekaná smůla. Všeobecně přináší situace náhlé, nejsou však náhodné. Hagal je runa individuálního nevědomí a procesu myšlení, způsobuje potřebné změny, upozorňuje na problémy, které je potřeba řešit, abychom se posunuli.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit