Voda

Zamyšlení nad postavením mužů a žen

K tématu mě přivedla moje vlastní partnerská situace, také fakt, že kolem mě dochází hromadně k rozchodům, rozvodům, hodně žen zůstává samo nebo odchází od partnerů nebo nechávají odejít partnery. Taky mám pocit, že dětem chybí taková ta klasická mužská autorita. Na první pohled to vypadá, jakoby degenerovali muži.

Ale může to být i jinak. Co když je to způsobeno dost radikálně a hlavně rychle se měnícími mužskými a ženskými rolemi? Jakoby mužství a ženství nabývalo jiného charakteru. Klasické schéma, kdy otec byl hlavou rodiny, už dávno neplatí. A ani jedni ani druzí neví, co vlastně mají dělat. Jde z toho všeho cítit zmatek.
Nacházíme se v období přeměny a to nejen v této oblasti.
rátce se ohlédněme do minulosti za původním matriarchátem. Potom nějakou dobu trvá svět, v němž vládli muži, svět plný válek a bojů o cokoliv. Pak se vrací ke slovu ženská stránka, která se probouzí z dlouhého spánku. A uvědomuje si svoji sílu.
Nejprve bojuje s muži mužským způsobem – feminismus – podle mě to byl boj razantní a agresivní, a tedy by se dalo říct, že ženy bojovaly mužskými zbraněmi. Měl svůj smysl, ale nebyl dlouho udržitelný. Ale i to se postupně transformovalo a myslím si, že ženy si chtě nechtě stále více uvědomují svoji sílu, která spočívá ve schopnosti přijmout, pozřít a tím přetvořit, sílu, které byla dlouhou dobu charakterizovaná jako síla temná, protože je spojená s hloubkou a i s temnotou, která je ale mateřská a plodná. Zatímco mužský prvek je aktivní, přímý, dal by se spojit s přímou agresivitou, bojem, ale je také silou, která se rychle vyčerpá, je ženský prvek pomalejší, cyklický a stálý, ženská síla je hlubší, stabilnější a je spojena s láskou a péčí. (Lásku, kterou mám na mysli, prosím žádným způsobem nespojujte s =new age láskou=).
Nacházíme se v době, kdy polarity mezi sebou přestávají vést boj. Možná jsem optimista, ale věřím, že to, co se kolem děje, ukazuje, že dochází k určitému srovnávání polarit, kdy si každá z nich je vědoma sama sebe, a proto by mohly spolupracovat.
Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Khuit, kde konečnou fází je vlastně Harpokrateś, dítě, nebo můžeme říci hermafrodit či Velké Dílo, ke kterému nemá dospět jen každý každá sám za sebe, ale lidstvo jako celek.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit