Osobní

Osobní

Zamyšlení nad postavením mužů a žen

K tématu mě přivedla moje vlastní partnerská situace, také fakt, že kolem mě dochází hromadně k rozchodům, rozvodům, hodně žen zůstává samo nebo odchází od partnerů nebo nechávají odejít partnery. Taky mám pocit, že dětem chybí taková ta klasická mužská autorita. Na první pohled to vypadá, jakoby degenerovali muži.

Rituál opět v provozu.

Po dlouhé době se nám povedlo znovuzprovoznit dříve vcelku oblíbený server. Pochopitelně zde můžete publikovat vlastní články a aby to zde nebylo tak prázdné, tak sem budeme postupně navracet původní obsah, který ritual.cz vlastní za dlouho dobu své existence. Pevně věřím, že i když se jedná o články, které už byly zveřejněny, je tu mnoho lidí, kteří je neznají a mohou je motivovat i k nějakému zamyšlení. :-)