Pranostiky

Srpen

Obecné pranostiky pro tento měsíc:

Jakmile se ukazuje polní myš, že máš o dřevo se starat, víš.
Raději oheň nežli kobylky.
Hřímání v srpnu ourody dobré a hovad hynutí znamená.
Jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti.
Myši na poli a ve stoze, trn v noze, moucha v jíše, kde to přebývá, dobře nebývá.
Chceš-li na slunci pracovat, musíš oděv ponechat!
Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.
Když v srpnu mnoho hřímá, přijde dlouhá sněžná zima.


Pranostiky k jednotlivým dnům:

Den Pranostika
1 Kukačka si na Petrův den ucpe zobák koláčem.
1 Petrův déšť - oráčův přítel.
5 Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
5 Čím více puká půda na Dominika, tím více ještě bude svítit slunce.
10 Přijde-li pršlavý Vavřinec, bude myší plný záhonec.
10 Svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.
10 Na Svatého Vavřince, svícen do světnice.
14 Po svatém Smilu, slunce ztrácí již svou sílu.
15 Na Panny Marie Nanebevstoupení, prvních vlaštoviček rozloučení.
15 Po Panně Marie Zvěstování - prvních kukaček přivítání, na Marie Nanebevzetí - kukačky za moře letí.
15 Svatá královna dává první výlupek.
18 Svaté Helence pletou ženci věnce.
24 Svatý Bartolomi, léto hlavu skloní.
24 Jak Bartoloměj velí, takový bude podzim celý.
29 Na Svatého Jana Stětí - čápi do teplic letí.

Shlédnutí: 277