Pranostiky

Březen

Obecné pranostiky pro tento měsíc:

Březnové slunce má krátké ruce.
Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
Březnové slunce od nohou studí.
Marec chytá za palec.
Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne.
V březnu vítr z břízy fouká. (Bývá ostrý a řezavý jak březové metly.)
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
Březen - za kamna vlezem.
Březen - na pec si vlezem.
Březnové mrazy nikdy neschází.
Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit.
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.
Suchý březen, studený duben.


Pranostiky k jednotlivým dnům:

Den Pranostika
1 Svatá Eudoxie, psa až po uši sněhem zavaje.
1 Odkud na svatou Eudoxii vane vítr, otud bude po celý rok foukat.
1 Jak je 1. března, takové bude celé jaro.
3 Mrzne-li o svaté kunhutě, je to patrno ještě čtyřicet dnů.
5 Svatá Adriana nedá spáti z rána.
6 Svatý Bedřich teple dýchá, nebo taky sněhy míchá.
8 Svatý Radko - na cestách je hladko.
9 Prší-li na svatou Františku, neurodí se brambory.
11 Podle mučedníků čtyřiceti, budeš i Petra míti.
11 Mrzne-li na čtyřicet mučedníků, bude úrodný rok.
11 Na čtyřicet rytířů mučedníků přilétá sluka z cizích zemí a přivádí jaro ze vězení.
12 Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, šelma sedlák, který neoře.
12 Na svatého Řehoře, svačina se vyoře. (V důsledku prodloužení dne se žačalo na poli postupně i svačit.)
15 Věje-li na svatého Longina vítr, jest to znamení úrody.
17 Na svatého Alexeje jde voda z hor a ryba ode dna.
17 Napile-li se na Kedrutu z louže slepička, naškube si na Jiřího.
19 Svatý Josef rovná vodu.
19 Je-li na svatého Josefa krásný čas, urodí se hojně obilí.
20 Na svatého Řehoře (12.3.) v kožichu je předobře, na svatého Jáchyma, už né tak docela, na svatého Jiří (24.4.), kožich do komory míří.
21 Když dva nebo tři dny před svatým Benediktem prší a v rovnodennostní den neb dva dny po něm panuje pěkné počasí a potom opět dva dny prší, budou léto a řně deštivé.
21 Když před Benediktem jest pěkně a v rovnodennostní den dva až tři dny prší a potom jest pěkně, bude v létě panovat stélé počasí a budou pohodlné žně.
21 Byť by byl první jarní den jak na zakázku, přece nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku.
22 Na Kazimíra pohoda - na Kobzole úroda.
24 Mráz archanděla Gabriela nechodí sám.
25 Panna Maria odhazuje koudel do vody.
25 Panna Maria sfoukne svíčku, svatý Michal (29.9.) ji rozsvítí.
25 Zvěstování jaro zvěstuje, ale zima přece nikdy nepolevuje.
25 Sluneční svit na zvěstování panny Marie zvěstuje úrodný rok.
25 Když prší na zvěstování panny Marie, potlukou kroupy.
27 Jaké počasí jest na svatého Ruprechta, takové bude v červenci.

Shlédnutí: 229