Pranostiky

Květen

Obecné pranostiky pro tento měsíc:

Květen - čas z květin pleten.
Kdo v máji nelenil - brzy se oženil.
Sníh v máji - hodně trávy.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Bujný květ - plný úl.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.


Pranostiky k jednotlivým dnům:

Den Pranostika
1 Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
1 Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
1 Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
1 Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
3 Svatý kříž - ovcí stříž.
4 Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
4 Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.
8 Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven.
11 O svatém Mamertu zima je po čmertu.
11 Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
14 Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
14 Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
14 Pan Serboni pálí stromy.
14 Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
14 Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.
14 Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
15 Déšť svaté Žofie švestky ubije.
15 Žofie vína upije.
16 Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
25 Urban bývá studený pán.
25 Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
25 Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
25 Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína - pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
25 Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
27 O svatém Duše choď ještě v kožiše.
27 Na svatého Ducha nesvlékej kožicha - po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
27 Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
28 Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
28 Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.

Shlédnutí: 256