Kelti versus Český národ

I přesto, že se někteří obyvatelé ČR tváří, jako by nic takového neexistovalo, je nepopiratelným faktem, že v naší republice žili, žijí a žít budou okultisté, wiccani, druidové a lidi, kteří se – alespoň smýšlením, když ne původem – řadí mezi Kelty. Snad nikdo nepochybuje o tom, že Kelti na našem území žili (v době pravěku a starověku). Důkazem jsou četné archeologické nálezy (stavby, nástroje, mince “duhovky” a podobně).
Dle učebnic dějepisu Keltové odešli, a… nic. Tečka.

Nezdá se vám to poněkud nepravděpodobné?

Pomineme-li skupinu obyvatel neschopných takového zdlouhavého a nebezpečného pohybu, Keltové zde nežili jako jednotlivý celek, ale byli jich zde určité skupiny (např. osady) na sobě nezávislé.

Jsou dokonce důkazy o tom, že po kratší čas byli Keltové jakousi privilegovanou, válečnickou vrstvou, a v soužití s nimi žilo v České kotlině i slovanské obyvatelstvo.

Takže pokud se někdo považuje za Kelta, Keltem skutečně je, zejména svými názory a vírou, ale také možnou pokrevní příbuzností.

Nezavrhujme proto Kelty, a nepovažujme jejich tradice a náboženství za vymizelé. Existují Keltové, a existují i vyznavači Severkých Bohů (zejm. Ásů a Vánů).

DRUID


Archiv komentářů pro tento článek:

2001-01-23 15:32:00 Re: Kelti versus Český národ
Ano, já se hlásím k odkazu Vikingů, kteří mimochodem byli i tady, v Ostravě (která tady ale ještě nebyla). 🙂
ragimiri

2001-01-24 11:49:36 Re: Kelti versus Český národ
Ano, taky se hlásím k tomu dávnýmu odkazu keltskejch duší... On je to takovej fajn únik od tý šílený společnosti, ve které teď musím žít... Něco jako zpátky na stromy... Jenom bych ještě chtěla doplnit... Představte si mapu Evropy. Máte? No, a teď si tam někam umístěte (pokud možno správně) mapu té krásné země Boiohemum (= Bohemia, podle některejch technokratů prý Čechy nebo tak nějak...). Tak. Je úplně uprostřed, že jo? No a když si vezmete, kolik cest z celý Europy tudy tím pádem muselo procházet, a kolik lidí po mich cestovalo... A ne všichni hnedka odešli... No prostě tudy procházelo šílený množství národů, takže ta naše krev nemusí bejt jen keltská... Mý jsme taková slátanina z celý Evropy. Takovej výběr, nebo co. Takže toliko k tématu.
Tumultus Gallicus
Andastre
andastre@seznam.cz


2001-01-26 14:57:41 Re: Kelti versus Český národ
S tou slátaninou Evropy máte vlastně pravdu. Ovšem Keltové (a - což já osobně nemohu doložit) i Vigingové zde sídlili po značnou dobu, pravděpodobně déle, než klasické kmeny od dob postaroslověnských. (to je ale slovo :-))
Zdaví Drui Eurik (autor článku)

Mnoho štěstí na cestě životem...
DRUID

2001-01-26 15:00:52 Re: Kelti versus Český národ
Díky ragimiri,
kamaráde, za kladný odkaz. Však mě znáš a víš, že mne souhlas vždy potěší 😉
ˇvˇ
Eurik
DRUID

2001-02-17 22:04:32 Re: Kelti versus Český národ
Milý Druide, myslím, že Ti mohu poměrně fundovaně dát za pravdu - sice hodně smícháni s ostatními, ale JSME keltové. Dovol několik antropologických faktů. Především studium vzácných chorob závislých na genech prokazuje, že bezesporu patříme do keltské skupiny obyvatel Země. Byla provedena studie o výskytu tzv. syndormu nevysvětlitelného úmrtí kojenců. Jistě jsi již někdy o této chorobě slyšel. Je to dáno genetickým vybavením a tento gen zapříčiňuje nevysvětlitelná úmrtí kojenců a batolat do dvou let věku ve spánku. Shodneme-li se, že Irové a Bretoňci jsou prokazatelně nejčistší Keltové, pak tato vzácná choroba nás s nimi jednoznačně spojuje. Tyto tři národy totiž mají prokazatelně srovnatelnou a na celém světě nejvyšší úroveň výskytu této choroby. Slovanský původ našeho národa je odvozen od řeči a posílen díky obrozeneckým snahám v 19. století. Nicméně, mnoho významných archeologů, etnologů atp. se shodují na závěru, že v době stěhování národů na naše území přišlo již jen velmi malé množství Slovanů, kteří se s původním keltským obyvatelstvem smísili a jazykově ho překryli. Ale těchto slovanských genů je v nás minimum, podobně jako genů např. švédských z dob třicetileté války. Dá se o tom v odborné literatuře nalézti poměrně dost.
saille

2001-02-19 17:03:10 Re: Kelti versus Český národ
Značně obsáhlý a podrobný komentář, který poněkud rozšířil mé obzory a proto za něj velmi děkuji.
Eurik
DRUID

2001-03-06 18:00:23 Re: Kelti versus Český národ
Například pravice uznává severské bohy.


2002-11-16 15:57:26 Re: Kelti versus Český národ
Myslím,že bych s tebou mohla nebo spíše měla souhlasit.Ano,po určité představě je toto pravda.Dokonce mam i důvod.Moje dlouholetá kamarádka pochází z kmene amerických indiánu a tedy když vezmeme v úvahu,že indiáni přišli z Asie,je asiatka(indka).Já sama po prostudování mého rodokmene mám krev nebo-li smíšeninu Brazilsko-kelckou :-).No a můj přítel pochází z Argentiny.Ted s toho je oprav du maglajs takže už jenom přidám----atd...Nara


3.5/5 - (4 votes)

Shlédnutí: 28

Napsat komentář