Choronzonova mše podle Petera J. Carrolla

Celkem překvapeně hledím, že přibylo rozumných příspěvků o magii … a tak mi to nedá, abych taky nepřidala aspoň maličkost.

Rituál Nosferatu chápu přece jenom trošku jako raritu, nejsem si jista, nakolik bude mít jeho egregor ještě sílu. Koneckonců pokládám za sporné i to, zda ji kdy měl. Enochiánská volání oproti tomu poskytují jistotu, že jimi mág docílí účinek.

Následující rituál není zcela podle mého vkusu, pokládám jej na druhou stranu za jednoduchý a dobře popisující principy expanze ega. Ten, kdo jej bude provádět, by se nejdříve měl poučit o enochiánské magii a o obsahu aethyrů. Jinak je rituál na provedení nenáročný. 🙂 Důležité je najít výslovnost, rytmus inkantace a vyprázdnit mysl. S nevyprázdněnou myslí je pokus o provedení rituálu jenom parodií na magii.

 

Choronzonova mše podle Petera J.Carrolla

Invokace osobního jáství neboli falešného Svatého Anděla Strážce nám má pomoci získat převahu jedné z vůdčích vůlí v našem Pravém Já. Je cestou k ovládnutí reality. Tato operace je považována za extrémně obtížný akt chaos-magie, kdy vlivy beztvarého Kia čili skutečného Svatého Anděla Strážce nejsou pod kontrolou zasvěcovaného.

Základním účelem této magické operace je zesílení vlivu jediného Já nad prožíváním ne-já čili okolního světa v důvěře, že toto počínání vnese beztvarou a bezbřehou sílu Kia více do Hry. Rituál je tradičně prováděn holí představující vůli. Jinak mohou být užity jakékoli magické nástroje či může mág improvizovat pouze se sevřenou pěstí, jestli to uzná za vhodné.

Volání jsou v enochiánském jazyce. Představují první a desátý Aethyr. Souběžně propojují každé z jedenácti a třicetitří slov.

Tento rituál neusiluje (tak jako Mše chaosu B, Zaklínání Bafometovo) o magický účinek v ukojení jakékoli vášně a má tu vlastnost, že se věnuje jakékoli vlastnosti či vášni, kterou mu osobní já nahodile předhazuje. Právě proto by měl být před rituálem uvážen ten fakt, že se jedná o Akt zasvěcení.

Úvodem do operace je prohlášení o záměru. Kia je prvně volán inkantací, mantrou, ale až po úplném umlčení mysli. Bylo by rouhačské a katastrofické pokoušet se představit si Kia jinak, než jako bezforemný projev prázdnoty.

Božská/démonická podoba Choronzona se manifestuje dle vizualizační schopnosti v jediném osobním Zjevení plynoucího z barbarsky hypertrofovaného ega, k němuž je rituál směřován.

Operace se skládá ze tří propojených částí. Představte si zářící blesk v podobě slunečního sigila nebo vítězné runy Sowulo sbíhající zeshora dolů k zemi. Prudká martická umění Kia jsou křičena a hůl je v souboji se zemí. Následuje vymítání smíchem.

 

MŠE CHORONZONOVA

1. Prohlášení o záměru:

 

MÁ ABSOLUTNÍ VŮLE NECHŤ SE STANE!

2. Nad zemí je holí načrtnuta osmicípá hvězda Chaosu.

3. Provolání ku KIA. Pronáší se s holí nad hlavou, drženou pevně oběma rukama.

 

Provolání:

ZIRDO IADNAMAD ELILA

Já jsem neposkvrněné poznání prvního Aethyru

MICALZODO SAANIR MADRIAAX

mocný v mnoha různých nebích

FINIS BALZIZIRAS IADA

vykonávající rozsudek Nejvyššího

 

4. “I” mantra na jedno kompletní vydechnutí. V pozici PTAHa (nohy u sebe, hůl držet oběma rukama napaženě od těla).

5. Umlč na chvíli svou mysl a zaujmi pozici PTAHa.

6. Choronzonova invokace: hůl držte šikmě až kolmo nad hlavou.

 

Provolání:

ANETAB OTHIL LUDSI CAOSAGI

Jako Vůdce jsem otiskl svou tlapu na Zemi.

ZIRDO LONSMI DEPEDE ZARZAX

Já jsem síla 333 10-tého Aethyru

SOBA DOOAIN MAD ZILODARPE

jehož jméno nad tebou je bůh Dobyvatel

TOOAT GMICALZOMA LARSAD TOLGLO

použivší veškerou sílu poznání na rozpoznání rozdělení

YRPOL LATOK OVCHO ASYMP

všech věcí, jedna věc ať je spojena s další věcí

UNCHI OMORS ZODACARE GOHUS

Smísení poznání Temnot Hýbni sebou! říkám

OADRIAX OROCHADODPAL CAOSAGI

Nižší nebe z nichž proudí utrpení na Zemi

ABRAMAG NETTAIB CAOSAGI

Já se připravuji na ovládnutí Země.

I O C H O R O N Z O N !

 

7. Představte si zářící blesk, vykřikněte Kiai: hůl mějte bojovně namířenou k zemi.

8. Vykazování smíchem.

Zuzana Antares


Archiv komentářů pro tento článek:

5/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 53

Napsat komentář