Pravda o channelingové mystice Romana Palky

Na Romana a jeho channeling není těžké narazit. Na internetu publikuje řadu článků a v debatních fórech je doslova všudypřítomný. Osobně je mi lhostejné čemu on sám věří i to, že své polopravdy každému až fanaticky nutí v debatách. No budiž je to jeho názor, ostatní mohou mít a také většinou mají jiný. Je tu však ještě něco, co již pokládám za nebezpečné ohrožování důvěřivých lidí. Tento článek nepíšu z nějaké averze vůči Romanovi nebo jeho channelingu, ale mé svědomí mě nutí odhalit veřejně fakta, která nejsou na první pohled zcela zjevná. Sice se mi již nechce myšlenkami na channelingovou mystiku či jejího autora devastovat ani minutu svého času navíc, na druhou stranu jsem byl dotlačen k uveřejnění svých prvých meditací na pár duchovních serverech. Bohužel zveřejněné meditace měly jen nahnat vodu na lopatky channelingového mlýnu. To nejen že nikomu nepomohlo, ale způsobilo to jen více zmatku a v diskusích se nakonec jen rozvinuly neplodné a fanatické debaty s chutí podněcované Romanem. Abych tedy alespoň zčásti napravil způsobený zmatek, přijměte tento článek, jako zpověď insidera a pokud tento článek otevře oči a uchrání před zbytečným rizikem byť jediného člověka, tak splnil svůj účel. Nejprve napíšu něco o sobě a vylíčím, co mě přivedlo k Romanovi. Poté zde shrnu jednotlivá fakta, ze kterých se pokusím oddělit zrno od plev.

Zhruba od svých 20-ti let se prakticky zabývám jógou a mystikou, navštěvoval jsem různé přednášky, ale hlavně manželů Tomášových, studoval jsem širokou duchovní literaturu a především praktikoval různá duchovní cvičení a meditace, ať už to byly mantrické cvičení dle Weinfurtera, tichá koncentrace, pranajáma a v poslední době hlavně átmavičára dle J.Vacka. Za 14 let meditací jsem sice zaznamenal jisté změny vědomí i zajímavé stavy, celkově jsem však měl vnitřní pocit jako když stále stojím na místě, což byl pocit subjektivní a falešný, nicméně mě vyhecoval k tomu začít hledat mnohem razantnější cestu na které pocítím jasné výsledky. Při studiu literatury jsem narazil i na životopis mystika Jiřího Vacka “Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe, II díl.”, kde se autor přiznává k využití LSD na jeho duchovní cestě. J.Vacek celkem absolvoval 74 sezení pod vlivem LSD, ve kterých docházelo většinou k silné psychoterapii a razantnímu odbourávání skrytých sklonů, vásan a nepříjemné zátěže z podvědomí. Dále jeho sezení doprovázely účinky hadí síly, neosobní Božský pohled, který komentoval slovy “Otec a já jedno jsme”. Též zážitky prostorů za prostorem, časů za časem, vize fraktálů apod. Usoudil jsem, že užití psychedelik bude to pravé urychlení, či doplněk který hledám, na druhou stranu jsem měl z použití látek jisté obavy. Žádal jsem proto Nadjá, aby mě nasměrovalo na vhodnou a razantní cestu. Na internetu jsem mezitím pročetl řadu zážitků tripperů a zjistil jsem, že řada uživatelů lysohlávek má často podobné zážitky- vize fraktálů, nadčasovost, rozšířený stav vědomí, často až s božskými atributy. Začal jsem se proto více o lysohlávky zajímat a zakrátko jsem se seznámil v diskusním fóru na Mageu s Romanem. Věci pak dostaly rychlý spád, já se dozvěděl o channelingové mystice. Přečetl jsem si jeho knihu, kterou má ke stažení na své webové stránce a i když mi polovina jejího obsahu byla proti srsti nakonec jsem přijal nabídku asistované meditace. Říkal jsem si, že když nic jiného autor má již jisté zkušenosti s psychedeliky. Nechtěl jsem promarnit šanci kdyby mi to přeci jen pomohlo. Již má prvá meditace však dopadla nad očekávání dobře a já se prožil v Božském pohledu Nadjá, čehož jsem doposud nebyl v meditaci bez použití látek schopen. To byl začátek mého channelingového dilema, tento zážitek Jednoty byl totiž pravý! To, že se zde uplatnil vliv mých letitých meditací a já tomu jen “dopomohl” jsem v tu chvíli prostě neviděl a všechen úžas a chválu jsem obrátil k channelingové mystice. V dalších meditacích jsem již prožíval silné psychoterapie skrytých strachů a negací, ale i silné extáze. Božský pohled se v meditacích vracel, ale i s patřičným prožitkem psychedelických vizí a fantasmagorií způsobených houbovým tripem. Popis mých prvých meditací s patřičným nánosem channelingových žvástů najdete na Romanově webu http://mystika.mysteria.cz/ v sekci meditace jako články Petra Grahama.

Zatím to přeci nezní nijak zle, až si připadám trochu jako reklama na dámské hygienické potřeby, ale nenechte se mýlit. Jde mi o objektivní pohled, ne o pomluvy či averzi. Že má systém vážné vady zjistí hned či za krátko každý nezaujatý duchovně hledající. Vyseparovat pravé mystické jádro z obalu a nánosů pseudomystických lží a polopravd, již vyžaduje trochu toho času, nezaujatého pozorování a pátrání. Vše ale krásně doplňuje neuvěřitelně ješitný charakter Romana, jehož duchovní ego se ve stvoření vznáší asi jako pátrací balón. Nicméně díky jeho fanaticky nelidskému a hrubému chování dává lidem nádhernou ukázku toho kam vývoj pod taktovkou channelingové mystiky spěje. Nechme teď ale Romana s jeho ponorem ležet v Mariánském příkopu, k jeho osobě se vrátím později. Zkusím teď rozebrat fakta o channelingové mystice, snažím se je rozdělit do skupin “ANO toto je pravda.” vs “NE toto je výmysl nebo čirá lež.” Vše píšu podle svého nejhlubšího přesvědčení tak, jak se mi to z objektivně nezaujatého pohledu jeví. Pod slovem meditace myslím meditaci s použitím psychedelik, ta se neprovádí denně, ale v intervalu např.po jednom měsíci. Tak tedy:

* ANO je pravda, že vhodným settingem, tedy hudbou a sugescí, se za použití psychedelik jako katalyzátoru dočasně odsune vliv ega a člověk se může v meditaci ztotožnit se svým Nadjá, které je vlastně emanací Absolutna a je s Ním tedy společného základu. Člověk se pak již neprožívá jako člověk, ale jako láskyplná dokonalá a nekonečná Božská bytost ve stavu věčnosti a Jednoty se Stvořením! Ano je to krásné, úžasné, naplňující a hledáme to všichni. Tento postup však není nic nového, je to princip šamanizmu. Jen místo šamanských bubnů a magických rostlin lze pustit např. CD Lisa Gerrard – Duality a zbodnout jen pár hub nebo si dát necelého jointa či kombinaci obojího. Rozhodně je podstatný vhodný set & setting, což ale znají i houboví trippeři např. zde:

http://drogy.jinak.cz/houbicky/hub_set.htm – dnes již nefunkční odkaz.

Jako vhodný setting je např.dobré si představit posvátné místo, třeba nějaký chrám, vejít do něj a v jeho atmosféře zavolat své Nadjá. Důležité je nasměrování “chtít jít Nahoru” a též odevzdanost novému příchozímu vědomí. Ego je však natolik silné, že po pominutí účinku látek se opět chopí své vlády a člověk je z Božského světa nemilosrdně vytažen zpět do lidského vědomí. Samotný zážitek však může být dobrou prožitkovou ukázkou našeho Domova, ale bohužel je i natolik ohromující, že v jeho světle lze až bezmyšlenkovitě přijmout celou channelingovou mystiku a malér je na světě. Toto není návod jen ukázka že nic složitějšího se v mé 1.meditaci u Romana nedělo. Po meditaci jsem se pak od Romana dozvěděl, že něco podobného nikdy nezažili Tomášovi ani takový diletant jako J.Vacek. No věřím, že by se jmenovaní nad jeho nadutostí s láskou a pochopením usmívali. Rozhodně však nedoporučuji něco podobného zkoušet a už vůbec ne o samotě! A proč? Můžete totiž zažít i zcela něco jiného než ohromující prožitek Nadjá, to se hned dozvíte.

* ANO v meditaci působí tři transformační energie, extatická, neutrální a tísnivá. Ty nejspíš opravdu transformují nerozvinuté části osobnosti, ale hlavně se uvolňují skryté negace a meditace pak má transformačně-terapeutický význam. Ano můžete prožívat i silné extáze připomínající zesílený orgasmus, ve kterých se zastavuje myšlení i dech. Ovšem extatická energie je duální, má svůj protipól a nepřál bych nikomu nepřipravenému zažít naplno její tísnivý opak v silném badtripu. V mé 2.meditaci jsem právě prožíval tuto silnou tísnivou energii, ve které se člověk zažívá ve VĚČNÉM ZAVRŽENÍ BOHEM. Pokud by někoho silný tísnivý proces zastihl nepřipraveného v meditaci o samotě, tak zažije NEPOPSATELNÉ TRAUMA, kde se bude zažívat jako nesmírně špatná bytost v těch nejhorších aspektech a bude to prožívat, jako by to mělo být už NAVĚKY. V silnějších projevech se dostavují i křeče! Tohle myslím není na hraní ani pod vedením channelingového strýce všeuměla!

* ANO rozbíhají se urychlené mystické procesy probíhající ve snech i v nevědomí během dne. Sny dostávají mystickou symboliku a zvýšená Intuice k nim poskytuje vysvětlení, ale pozor i ve snech se začnou projevovat tísnivé procesy, taková malá “Noční můra v Elm Street.” Tyto sny jsou pak neobyčejně skutečné a silně tísnivé.

* POZOR v meditacích se může probouzet i hadí síla s níž vám neporadí Roman ani jiný člen skupiny, jelikož její projevy neznají. Nejspíš na základě předchozích let meditací a pranajámy již od první meditace pozoruji její účinky. Její nejsilnější projevy jsem zažil o samotě ve 4.meditaci. Jen v krátkosti, páteř mi zasáhla energie zdola nahoru rychlostí blesku a zůstala žhnout a sršet jako drát VVN, prozařovala celé tělo modro-bílým světlem. Při jejím uvolnění jsem doslova nadskočil a v další vteřině zůstal s ochromeným celým tělem. Silné mravenčení proudí do rukou a nohou, celé tělo totálně ztratí hmat jako při celkové anestézi. Účinek její energie doslova rve na kusy a vědomí je vyraženo z těla. V 5.meditaci již nabíhala postupně a vědomím jsem se hezky protáhl páteří ven nad hlavu. Účinek projevů hadí síly může být však SILNĚ TRAUMATICKÝ a při jejím silnějším projevu např.nelze vstát z křesla, protože pokus změnit polohu páteře je až bolestivý.

* ANO tyto meditace mohou být pro připravené a odevzdané vhodným a účinným doplňkem, či jakýmsi postrčením na cestě za Poznáním. Dost lidí však mohou silně traumatizovat, či je jinak poškodit. Proto Romanovo samolibé tvrzení “Uvedu vás do procesů Boha.” považuji za TRESTUHODNÉ! Pro své hrátky poškodil a traumatizoval totiž již řadu lidí, kteří by mohli vyprávět. Jeho argumentem “Zatím se ale nic nestalo”myslí zatím to všichni přežili a nikdo není hospitalizován na psychiatrii. Od člověka, který tomu byl přítomen vím, že jednu dívku, kterou nechci jmenovat a která se svíjela v křečích na zemi museli s Romanem zvednout a hodit na postel, nebyla poté schopná se postavit a chodit ještě několik hodin!

* NE není správné, že až na nepatrnou poznámku v knize je zamlčován fakt, že se k meditacím používají psychedelika. Dokonce na to Roman ve fóru na Dusecz.com tazatelce odmítal odpovědět, což jsem musel učinit já. Mimochodem používání těchto látek mají channelingáři již naplánováno až do smrti, neuvažují že by to měla být jen přechodná etapa pro odstranění podvědomých negací a bloků.

* NE vše co se v meditacích děje není tak jak vypadá. Pokud si přečtete nějaké meditace jiných, tak zjistíte že Božské v nich neustále ukazuje svou jinakost, všesměrovou nekonečnost, dokonalou tvořivost, o vizích fraktálů apod. ani nemluvě. Při porovnání meditací z let minulých a současných je to stále na jedno brdo, jako by Božské nic jiného neumělo. Jak je to možné? Ve stavu rozšířeného vědomí či přímo Božského pohledu na svět, který je pravý jsou poslouchanou hudbou generovány psychedelické vize a pocity. Ve stavu rozšířeného vědomí je zážitek silně umocněn a vnímán třeba jako fraktálové prostoro-pocito-obrazce, ale jak to že nikoho nenapadne se ptát- kdo je ten, který tyto vize a pocity vnímá? No to jsou přeci základy átmavičáry! Tedy cíl je logicky v tichosti za tím vším vířením a je čistě neextatické povahy. Jenže zarytý channelingový mystik si svůj Božský trip nedá vzít. A navíc si až opakovaně úchylným poslechem oblíbených skladeb navozuje tzv.zvýšený ponor až flashbacky na základě předešlých tripů. Bez hudby si dokonce neumí představit ani běžnou “malou” každodenní meditaci.

* NE není pravda že Roman a jiní v meditacích hovořili s Alláhem, Jehovou, Kristem apod. I když oni sami tomu pochopitelně věří. Očekávání totiž dovede v meditačním tripu vykouzlit všelicos a má za následek že si Roman pak může myslet že již prodělal třeba mystickou svatbu jejíž záznam mi předal, ale přitom ještě vůbec pořádně nepročistil své egoistické sklony, tudíž s pravou mystikou vlastně ani nezačal. Jiný člen, který již ve skupině není zažil silný flashback v autobuse, který popsal “Cítím, jak se do mě naváží INRI.” a dále pak “Vyslovil jsem IHS. Výbuch. Rozhození. Objevil se a plul tam majestátně. Vedle INRI.” Lhát si do kapsy totiž v channelingu není vůbec žádný problém. Navíc INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum) tedy Ježíš Nazaretský, král židovský je v channelingu považován jen za jakýsi předstupeň Krista přitom je to však Kristovo jiné jméno!

* NE ponor není intenzita Poznání, tak proč ze za ním tolik hnát? Celý myst.chann. se točí kolem tzv. ponoru. Roman tvrdí že v sobě má 43% božského extatického pocitu. Ale Poznání či Pravda je stav Sat-Čit-Ánanda, tedy Vědomí, Bytí a neextatická Blaženost. Extatické pocity se ale v začátku dostavují hojně, někdy i zcela spontánně. Jejich centrální osou bývá páteř a duchovní srdce. Rád je ale Romanovi přenechám, nejde mi o ně. V emailu mi přímo napsal “Stálý ponor máš jak já a to je to hlavní. Ponor je symbol, odměna?” Já dodávám, jsou to jen průvodní stavy rozšířeného vědomí nic víc. Zde je něco z jeho channelingové knihy: Instruktor channelingu musí projít meditacemi s ponorem 55%, inspektor je nad instruktorem a ten již musí mít stálý ponor 35% . Nejvyšší autoritu z nich má šéfinspektor atd. Sám jsem byl pasován na instruktora s patřičnými povinnostmi lanařit další ovečky a též mi bylo přislíbeno s mým ponorem přes 40% místo inspektora. Pokud vás napadá slovo “sekta”, bingo trefili jste do černého, jen se jí tu říká skupina. Naštěstí jsem se od počátku ani na okamžik za člena nějaké přiblblé skupiny nepovažoval. Proto mě Romanovy slova “Dej si bacha, už jednoho týpka sem za tohle vyrazil ze skupiny” nechaly zcela v klidu.

* NE není pravda, že by leta meditací ať mých, či někoho jiného nic neznamenaly. Roman je však šmahem odmítl “Mystiku děláš až teď v channelingu, předtím si nic nedělal.” To však může tvrdit jen duchovně zabedněný člověk. Zprvu mě to také zmátlo, ale neznamená to, že když výsledky vašich meditací nejsou během pár měsíců či let vidět, tak že se nic neděje. Už probuzení vlastní touhy po Bohu znamená, že se začíná dít mnoho. A výsledky se většinou nedostaví ihned, někdy je třeba si ještě něco odžít, ale může to být i zkouška jak to s Poznáním myslíte vážně.

* NE není pravda, že by dle Romanových slov diletant J.Vacek a Tomášovi nedošli Poznání, to si jen Roman neumí pořádně představit, jak pravé Poznání vypadá. Má nápověda: psychedelické vize, byť v rozšířeném vědomí to ale nejsou. A pokud je kritizuje za to, že do lidí na potkání necpou drogy a nestraší je mystickými hrůzami, je mi ho fakt líto. O Tomášových dokonce uveřejnil nechutnou povídku “Jak romantický pejsek s kočičkou vařili duchovní dort.” Přepisovat to sem nebudu, ale fuj Romane styď se! Takhle se duchovní člověk s megaponorem jak Nautilus přeci nechová.

* NE vlastní channeling nefunguje tak snadno jak si představují přívrženci channelingové mystiky, je to totiž přímo ten největší BLUD! Jak říká Roman “Zeptám se a informace už tečou.” Ano i mě začaly tyto pseudoinformace téci a tak jsem se dozvěděl spoustu zajímavostí, jako třeba, že jsem přišel z nějaké vyšší civilizace. Roman na to reagoval “I my jsme přišli z vyšší civilizace.” Fajn zábava, ale také se dozvěděl, že se mu přes jeho dceru narodí jeho mistr. Jindy zase, kolik sdružených duší je v jeho zakrslém králíkovi, prozradím vám že TISÍC, i to že 50 z nich bude v dalším životě lidmi, fííha. Jeden šéfinspektor se zase dozvěděl, že jeho dítě přišlo z jiné planety a on i s ním se dostanou v Poznání nejdále ze současného lidstva. Jak je to možné? Toto všechno je totiž jen zbožné přání, které se prostě objeví při komunikaci s n-tou dimenzi vlastní schizofrenie! Ano časem se objeví zvýšena Intuice a její citlivé vedení, ovšem zcela jinou a “neukecanou” formou. Dost vážně ale pochybuji že Její hlas někdo ze skupiny vůbec zaslechl a když, tak silně přehlušen božskou Lisou Gerrard ve svých sluchátkách. Podvědomí jak houba totiž nasává informace všeho druhu. Z filmů, z toho co jsme kde četli, viděli a slyšeli. Tyto informace spolu s našim přáním se pak v komunikaci s domnělými božskými silami projeví. Když začala bouřka, již zmíněný šéfinspektor poznamenal že Metatron hezky řádí a myslel to docela vážně. Ale podívejme se co říká mystik K.Weinfurter: Metatron je první nejvyšší anděl, který řídí první nebesa, svět hvězdný a jenž je přidělen druhé osobě svaté Trojice. Jeho úlohou jest předvésti před tvář vznešeného Boha všechny, kteří toho zasluhují? atd. Tedy bez pochyby Metatron se nezabývá hmotnými nebesy ani neřídí bouřku. Ale informace “řídí nebesa” se zkrátka nějak dostala k onomu šéfinspektorovi, který nepochyboval nad tím že Metatron řídí bouřku a jistě by se jej na mnohé mohl v komunikaci i vyptat, třeba kolik blesků dnes vypálil. Když jsem jej však při telefonickém rozhovoru požádal, aby se zeptal jakou barvu trika mám právě na sobě, zamluvil to, že na takové věci se ptát nebude. Myslím že většina lidí teď chápe jak komunikace funguje. Komunikaci však po nových členech bude Roman tvrdě vyžadovat. Víra v ní mu totiž dává do rukou slušnou moc pro MANIPULACI s nimi, ale to rozeberu dále.

* NE k hierarchii dimenzí se už vůbec nebudu vyjadřovat, znám jiné uspořádání. Ale považte, nejvyšší meta Buddhismu Nirvána je zde na sedmém místě z celkem 24 dimenzí. Ovšem jako setting pro meditaci není špatné zavolat třeba mistra 6,3-tí dimenze, o pravosti si však myslím své. On totiž podrobný rozbor Romanovy knihy a channelingu vůbec by vydal na knihu samotnou. Myslím ale, že těchto pár bodů úplně stačí.

* NE Romanova osobnost vůbec není láskyplná duchovní bytost, je to krotitel, který má v jedné ruce bič a ve druhé cukr. Jde mu jen o to aby vycvičil poslušná zvířata, co se mu budou klanět a uctívat ho! Myslím, že psycholog by si na jeho osobnosti s patologickými sklony stát se obdivovaným duchovním vůdcem dobře smlsnul. Co si lze všimnout na první pohled? Nesmírné duchovní ješitnosti a vychloubání duchovního mega-ega. Zde uvádím pár jeho výroků: Když mi poslal své tel. číslo poznamenal “Telefon mám xxxxxx, teda to je číslo, že? Numerologové tiše závidí.” Před mou první meditací naznačil, že se se mnou vlastně zahazuje “To víš nejsem určen pro laiky, ale zasvěcence. Těch je daleko méně.” Při mé druhé návštěvě “No já mít tak malý ponor co ty, tak říkám pane Bože za co mě trestáš, no to muselo být něco strašného. No to víš těch mých 52 meditací co mám za sebou, to se s tebou nedá srovnat.” Nebo “Říkám ti blablabla a to ti říkám jako tvůj inspektor.” Po té co mě Roman ale obdivuhodně rychle pasoval na instruktora, začaly jeho emaily mít již nátlakový charakter např. “Jak pracuješ jako instruktor?” nebo “Postupně si vyber lidi, s kterými budeš pracovat a jak na ně.” Když jsem opáčil, že je mi jedno zda jsem instruktor nebo vyvrhel a že nemám chuť někoho do něčeho nutit, tak jsem se dozvěděl “Hierarchie, jak nahoře tak dole?” míněno tak, že jak podřízená Božská dimenze musí poslouchat a sloužit vyšší dimenzi, tak ve skupině podřízený instruktor musí poslouchat svého inspektora. Ano správně opět princip sekty. Ale to je jen špička ledovce, lze najít i zastrašovací nástroje, které mají plně OVLÁDNOUT A PODMANIT si channelingového nováčka. Tak se třeba dozvíte, že když budete pilně pracovat božské síly vám vše zařídí, vaši práci, vztahy atd. Dále se dozvíte, že jejich moc je ohromná, cituji Romana “Pro Ně není nic problém, mají ohromnou moc, jen takhle pohnou prstem (naznačil gestem) a vlítneš pod projíždějící auto a to tě přejede.” Dále vás párkrát utvrdí o své komunikaci s Nimi. Dělá to tak, že vám náhle zavolá “Tak jsem probíral nováčky a božské síly mi řekly, že máš moc rychlé procesy a že od toho utečeš. Máš si s nimi domluvit menší tempo.” Ano, že mám rychlejší procesy nebylo tajemství, ale může vás i něčím dokonce překvapit, božské síly mu řeknou to a to. Jenže při logickém rozboru zjistíte, že právě to a to jste řekl jinému kolegovi a že to tudíž nejsou Božské tamtamy, ale informace proběhla mnohem konvenčnější cestou. Víra v Romanovo napojení na božské síly s výše uvedenými atributy jejich všemocnosti má totiž hlavní účel ZASTRAŠIT A OVLÁDNOUT. Ano Bůh je Všemohoucí, ale je i nekonečnou Láskou, nikdy se prosím nenechte zastrašit nebo někam vmanipulovat! Poznání je zároveň Osvobození, ale jak může být někdo svobodný a přitom být pod bičem otrokáře?! V telefonním rozhovoru Roman zní panovačně, úmysl je zaskočit, překvapit a rozhovor ukončuje náhle zavěšením tak, že vaši poslední větu již nestačíte dořeknout. Může volat ale i ze zcela jiného důvodu. Jednou např. zavolal, že potřebuje pro manželku mé rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. Pro pochopení jen uvedu, že jeho žena je MUDr.,ale nebudu psát kde pracuje, abych ji zbytečně neuvedl do problémů. O možnostech psát si úkony na “černou dušičku” se již každý dovtípí sám. Protislužbu však od něho nečekejte, dovolil jsem si ho požádat o účtenku za benzín, kterou by stejně vyhodil. Odvětil, že mu božské síly nedoporučují, aby mi ji dával a že si je stejně na pumpě nebere. Něco jako vděk on prostě nezná a jedná vždy z nadřazené pozice. Také jsem s ním uskutečnil i jednu pro mě super nevýhodnou výměnu, kdy za málo jsem daroval hodně a dopadlo to tak, že chtěl ještě mnohem více. Když jeho drzost již překročila veškeré mé tolerance a já již nechtěl dále setrvávat v pozici jelimana a konečně jsem otevřeně vyjádřil svou kritiku a jeho manželku požádal o vyřazení své karty, dozvěděl jsem se, že prodělávám TND (temnou noc duše) se zvýšenou agresí vůči němu. Je to opět jen další jeho trik, má kritika rozhodně není způsobena TND. V emailu mi napsal “Víš kolik TND jsem zažil?”, ale co to říci jinak, třeba “Víš kolik lidí jsem už naštval” nebo “Víš kolik lidí mě a channeling už prokouklo a kolik mě jich otevřeně kritizovalo.”

Panovačným způsobem se však také chová roztažen i v mnoha diskusních fórech u duchovních i neduchovních článků. A když už mu hrozí vyhazov z některého serveru (zablokování jeho IP), napíše zdánlivě neduchovní článek např. o posteli “Na čem lidé spí.” Během chvilky se však diskuse u článku stočí opět na channeling, božské síly atd. Zde cituji část emailu majitele jednoho duchovního serveru, který jsem obdržel: “Poslední dobou se v komentářích u článků (a zdaleka ne jen u Vašeho) rozvinuly vášnivé debaty, které většinou nakonec neměly pranic společného s článkem samotným a kolikrát byly i tématicky naprosto mimo. Středem těchto debat byl p.Palka, který nakonec ostře zaútočil i na mou osobu, majitele serveru i na náš server samotný. Je velmi útočný, fanatický a neústupný i vůči ostatním čtenářům, kteří vyjadřovali stanovisko ?k věci v komentářích.” Ano jeho potřeba mlátit diskutující po hlavě svými pseudopravdami a lovit nové dušičky pro channeling je až patologická. Dle jeho slov mu božské síly našly práci ve Státní technické knihovně, kde zařadí pár složek, což je práce prý na půl hod. denně. Víte ale jak tráví zbylý čas? Kdyby tento čas za peníze nás daňových poplatníků využil k prohlížení pornostránek, jistě by udělal lépe a nikomu by taková úchylka nevadila. Bohužel jeho nutnost být uznávaným duchovním vůdcem a jeho ponorem nahuštěné mega-ego jej vede k útokům a napadání diskutujících v mnoha různých fórech, to má pro něho dvojí význam:

  1. Snaha ukázat svou nadřazenost, všude vykládat o svém vysokém Božském ponoru a rychlém duchovním vývoji. O tom že každý den hovoří s Bohem atd. má za účel jaksi okamžitě ukojit jeho duchovně ješitnou povahu.
  2. Pokusit se na channeling nalákat nováčky, ty postupně ovládnout a nakonec využít a udělat z nich své uctívače, to ale už není mystika, ale z jeho strany čirá magie!

Zkrátka Romanova channelingová mystika není schůdnou duchovní cestou. Aktivních členů channelingové skupiny je v současné době asi jen pět a jejich cesta za poznáním se podobá kruhu ve kterém létá můra kolem lampy. Díky použití psychedelik s obalem channelingových žvástů a sektářskému uspořádání skupiny se navíc jedná o extrémně nebezpečné ohrožení duševního zdraví a psychiky především nových členů! Většina nováčků však po traumatických zážitcích odejde, což je komentováno že nebyli zralí, či mají silnou TND. J.Vacek, který používal LSD jej používal za konkrétním účelem po omezenou dobu a navíc pod lékařským dohledem ve zdravotnickém zařízení, což bylo i zcela legální. V lese si jistě každý může nasbírat pár houbiček, ale měl by se ujistit, proč je chce použít, rozhodně nejsou pro zábavu! A pod dohledem samozvaného channelingového inspektora, který je jen diletantským všumělem, nemusíte zažít zrovna příjemné chvíle!

Jedním šéfispektorem jsem byl pošťuchován, že bych channeling mohl nějak propagovat, třeba uspořádat přednášku. No tak jsem začal tímto článkem, ve kterém se sice nepovažuji za channelingového instruktora, ani inspektora, ale pokud se za něco mám považovat, tak za channelingového auditora. Věřím, že když si jej onen šéfinspektor přečte zcela nezaujatě bude muset ve svém nitru s mnohým se mnou souhlasit. Nerad jsem jej do článku zatahoval, ale patří do něj také. Vím však, že je to hodný kluk a že mu na rozdíl od Romana zbylo ještě dost rozumu i nezaujatě rozlišovacích schopností. Nechť je tato má snaha o objektivní kritiku ku prospěchu všem. Přeji Štěstí, Lásku a Poznání všem bytostem…

moonlight


Archiv komentářů pro tento článek:

2003-08-05 08:47:14 Nikdy Vás nepochopím. Opravdu Vám to stojí zato?
Pana RP znám delší dobu, jeho názory, jeho jednání, jeho vystupování. Proto vcelku souhlasím s tím, jak jej popisujete. Co však nemůžu pochopit je to, že jste ochoten věnovat tolik energie, tolik pozornosti, tolik času, tolik prostoru, aby jste mu zde i na Spirále nastavil zrcadlo (viz film Vesničko má středisková - jak hlasatelka uváděla nějaký západní film, že film nastavuje zrcadlo...). Vaše zdůvodnění, že to činíte ku prospěchu všem absolutně neberu. To si jen tak sebevědomě lžete do vlastní kapsy. Zřejmě považujete ostatní lidi za prosťáčky, kteří pouze nekriticky hltají každé slovo pana RP. Kdo dokáže používat vlastní rozum, tomu rozhodně není třeba Vaší objektivní kritiky pana RP, ale udělá si o panu RP vlastní názor. A kdo je náchylný k hysterii, fetišizaci kohokoliv a čehokoliv, ten se rozhodně vykašle na Vaši snahu o objektivní kritiku. Měl byste se ve vlastním zájmu nejdříve zamyslet nad velikostí svého EGA - byl by to rozhodně účelněji využitý čas než sepisovat takovéto pamflety.


2003-08-05 13:13:02 Re: Nikdy Vás nepochopím. Opravdu Vám to stojí zato?
Děkuji pane anonym za váš názor a jako odpověď vám sem kopíruji email, který jsem dostal:
Ahoj, děkuji Ti, že jsi to napsal (to o Romanovi) .. také jsem u něj byla, ale až do dneška jsem netušila, že užívá drogy.. já jsem tam byla bez drog. Od doby, co jsem tam byla uplynulo přes rok a já jsem celou tu dobu byla v dilema.. nevěděla jsem, co dělat, kam jít.. protože jsem hlavně z JEDIho (člen jejich skupiny) cítila tak nepředstavitelný strach a touhu ovládat, že mě to naprosto zasáhlo.. Roman říkal, že je to mnou, .. takové ty věci, co říká každému.. dokonce jsem přestala i s meditacemi E. Tomáše.. opravdu jsem nevěděla, kudy mám jít.. a tak jsem Ti tímto chtěla moc poděkovat, vnesl jsi mi do všeho světlo. Děkuji.

moonlight

2003-08-06 13:44:55 Omlouvám se, ale nepřesvědčil jste mě.
Nadále zastávám názor, že je lepší naučit člověka chytat ryby, než mu je dávat. Říká se, že osobní zkušenost je nad všechny teoretické příručky. Jakmile se člověk jednou pořádně spálí třeba zrovna na Pálkovi, tak příště nenaletí na sebesladší kecy a zaručeně hluboké moudrosti Chobota, Burdu, Chvátala, Luňáka etc.

Co udělá autorka cit. emailu příště, když potká jiného guru a moonlight nebude nablízku, aby jí sdělil svůj názor a otevřel jí oči? A kolik takových Pálků - mnohdy daleko více sofistikovaných a méně profláklých - potkáme za život! To byste musel provázet autorku emailu téměř jako strážní anděl.

Osobně jsem se nejvíce poučil ze situací, když jsem si nabil hubu. Ani dítěti se nemá důkladně zametat cestička, protože cesta bez překážek obvykle nevede nikam. Zejména to platí o té, jenž se označuje jako duchovní.

2003-08-07 15:25:10 Re: A mě jo
Odhalovat se takový parchanti musí vždycky. Alespoň trochu odhalit to pozlátko, za kterým se skrejvá obyčejnej humus. Je to dobrý varování pro všechny, kteří mohou mít tendenci padat na zadek před kdejakým žvanilem a podvodníkem.


2003-08-14 10:39:57 Opravdu to stojí za to!!!
jISTĚ ŽE TO STOJÍ ZA TO! Pana Palku neznám a nepřísluší mi ho soudit. Článek pro mne však není velkým překvapením, protože znám některé oběti drogových zasvěcení Petra Chobota. Závislost, závislost, závislost. Navlas se jejich chování podobá tomu, co píšete o Palkovi. Arogance, moc, lži. Lákání, slibování. Potřeba najít sebepotvrzení v druhých.

Patřím k regresním terapeutům Andreje Dragomireckého. Skrze napojení se na drogové oběti se mi ukazuje, že jsou tito ovládáni lživými postavičkami, vydávajícími se za bohy. Na éterické tělo se jim nabaluje povlak černé hnusné jakoby vazelíny, humus eklhaft. Rozežírá je a rozpouští jejich schopnost duchovní ochrany. Mohl bych takhle pokračovat ještě dlouho, ale už toho nechám.

Antonín Baudyš jr.
www.spaceinfo.cz
baudys.jr@centrum.cz


2003-08-14 12:40:13 Re: Opravdu to stojí za to!!!
Pane Baudyš, děkuji za váš názor i převzetí článku na Spaceinfo. Mrzí mě, když vidím jak někdo na netu loví nové nadšené dušičky pro své pokusy, které často končí i v křečích na zemi nebo v objetí kýble s žaludkem naruby. To byl hlavní důvod, proč jsem se vůbec k napsání kritického článku odhodlal. Nejde mi o polemiku s R.Palkou ani prosazování svých názorů. Chtěl jsem jen lidi varovat před nebezpečnou slepou uličkou.
moonlight

2003-08-25 08:58:47 Zčíná to spravedlivým hněvem, končí obyčejnou lidskou špínou
Čas ukáže.... říká stará moudrost. A čas ukázal. Viz www. spirala.cz. Ze svatého boje a spravedlivého hněvu zůstala obyčejná lidská špína. Pro méně informované a nečtenáře Spirály: Jeden horlivý spravedlivec se obrátil přímo na zaměstnavatele pana RP s cílem jej diskreditovat a způsobit mu problémy (využívá erárání PC, píše příspěvky v pracovní době atd. atd.).

Další kostka domina spadla, když pan Jiří Lapáček se nepropůjčil k špinavostem generovaným pálkobijcem O. Luňákem a raději vyklidil po letech spolutvůrcovství Spirály své místo. Smekám před panem Lapáčkem a jsem rád, že nejenom řadou kvalitních článků, ale i tímto činem potvrdil, že je skutečný charakter a opravdový duchovní člověk. Na rozdíl od moonlighta a Oty Luňáka.


2003-12-28 18:42:13 Re: Pravda o channelingové mystice Romana Palky.
O panu Palkovi jsem zatím neslyšela. Ale kdybych se s ním setkala, dám si na něj pozor. Díky za info.


2004-02-05 19:25:53 Re: Pravda o channelingové mystice Romana Palky.
Pritom Roman je prijemny a hodny clovek 🙂
snop

2004-05-30 16:50:42 Re: Pravda o channelingové mystice Romana Palky.
odhod svoju nenavist a pochop ho.posli mu knihu doktora xaviera crementa dost bylo kokotu a precitaj ju aj ty.


2004-10-14 14:32:12 Re: Zčíná to spravedlivým hněvem, končí obyčejnou lidskou šp
děkuji za podporu. Opravdu mě udal a vyhodili mě. Rozešel se ještě s dalšími, např. jistým hudebníkem, i na Doteku se to probíralo. O věci k Moonspelovi jsem se rozepisoval na mnoha stránkách webu. Dnes, po roce si s ním občas mailuji, i můj kamarád Miloš. I s Aničkou. Mnohé se uklidnilo. Jsou si tak podobní. Oba se vrhali do mystiky a když poznali, že Bůh není jejich nenaplněné přání, ale objektivní, často ohromující Realitou, utekli od ní. Jako se utíká od K2, když se už nemůže nahoru. Jenže mě pomluvili, aby vinu na někoho hodili. Ostatně nic nového, Kristus to sám zažil a odkázal to i jeho následovníkům. Moc jich bylo upáleno, nebo zavřeno, i sv.Tereza z Avily, Jan z Kříže. Paradoxně Ota je mi nejblíž, jeho meditace jsou velmi dobobné mým, i ta temná noc duše je těžká. U něj to byla spíš rivalita, nechce konkurenta. Takže mystický proces probíhá stále, veden Nadjá, je extatický i bolestivý současně.viz mystika.mysteria.cz


2004-10-15 07:44:05 odchod do ezoteriky
Kupodivu si nedal nikdo práci odborně posoudit, co Moonspell – Petr vlastně tvrdí. Jinak by si musel uvědomit, že channelingová mystika je vlastně jen zdokonalené holotropní dýchání. Stavy jsou velice podobné, jen se v nich víc orientujeme a volíme cestu. Také by musel konstatovat, že mystika rozhodně není selanka, viz rigorózní práce Mystika a schizofrenie od Jana Bendy viz http://go.to/benda Je to tím, že vážný zájem prožít Boha či nirvánu v meditací je velmi vzácný. Kdokoliv to udělá, je napadán druhými, protože ti si Boha představují jako senilního dědečka na mráčku, který sice vyhrožuje, ale nikdy nic nikomu neudělá, protože nás tak miluje. Když poznají, že jsme vlastně v hlavě Boha, jako jedna Jeho myšlenka, utíkají. Už léty nám božské síly říkají, že máme odejít do ezoteriky, tyhle problémy vždy byly a budou. Zkrátka strach z Boha, jeho VELIKOSTI, DOKONALOSTI A VĚČNOSTI. Proto se před Ním padá na kolena. BTW- moonspell alias Petr mě před nedávnem poslal svou poslední meditaci, další už nedělá. Bojí se Ho. Je stejně tak dokonalá jako ty minulé na které si stěžoval v článku, ač ji prožil o samotě, dlouho poté, co článek napsal. Nemusel by se za ní stydět žádný slavný mystik, Tereza z Avily, Mahariši, Buddha. Je na http://www.sweb.cz/intago/meditace.htm


2005-02-03 16:58:59 Re: Pravda o channelingové mystice Romana Palky.
Olaf Oldřich Mžourek - olafek@hotmail.com - nyx(OLAFEK) Koukám, že se to tu trochu zvrtlo ve přihřívání polívčičky závislosti, která je pro ty, kteří by ji rádi teplou, synonymem slova drogy. Drogy, stejně jako channeling jsou velmi silné prostředky, takže závisí na konkrétních aplikacích. Roman Palka aka anonym je případ člověka, který pronikl zkrz channeling urychlený drogami do informačních polí, do kterých se prozatím dostane jen málo lidí. Přísun důležitých, až převratných informací je zde takový, že se jeden až ztratí v tom moři akášické všehochuti. To se právě stalo Romanovi, který zapomněl, že tyto informace dostáváme proto, abychom pomohli zemi a síriánskému genotypu opět vzestoupit. To vyžaduje ještě jinou práci, než shánění oveček, které uvrháme do informačního chaosu, zatímco vodnářská práce stále stojí. Píšu to proto, že jsem se sám mnohokrát dostal do podobné situace, kdy jsem šel s pomocí channelingu a drog až za hranici toho, co je ještě na zemi +/- pár dimenzí nahoru i dolů využitelné. Pak universum člověku jasně naznačí, že už ne - nastává Osiris - Temná noc duše. Po tomto období (nemusí to být jen zemská noc) člověk upadá do stavu hluboké netečnosti, která slouží jako anesteze pro reálný život a dovoluje člověku aby změnil některé vzory myšlení a chování. Bohužel, mnoho lidí volí nejsnadnější únik, který se odehrává skrze ego, které se opět chopí vlády a řekne - jsem nesmírně mocný a důležitý - protože mám přístup k informacím jako málokdo... ...ale neumím je prakticky využít ku prospěchu sebe, ostatních, země a našeho vesmíru, dodává hlas, který přes ego není skorem slyšet. Závěrem bych chtěl připomenout, že channeling a dopování je rozšířenou součástí západního řešení vzestupu a NESMÍ být očerňováno a zatracováno jen proto, že se někomu staly cílem, či nemá vyřešeny závislosti. Takový člověk nechť o drogách nemluví a řeší závislosti na své vlastní úrovni, t.j. mezilidských, zvláště partnerských vztazích... Svatý Sex, Drogy, Rockandroll a NAMASTE - váš KostelPostel


2005-07-06 20:03:39 Re: Pravda o channelingové mystice Romana Palky.
chcijarcu@centrum.cz
To už je dost starej článek, pamatuju Romana ještě z přednášek na Vltavské. Od té doby se dost zjemnil. Ráda ho poslouchám, vždycky dovede inspirovat neobvyklou jasností v řeči. Že přitom zároveň publikum hypnotizuje a vtahuje do svého mentálního pole, to je třeba si uvědomit hned na začátku a zachovat se podle toho. Ostatně on sám by byl první, kdo by se k tomu přiznal, stejně jako k drsné minulosti římského vojáka nebo k silným agresivním sklonům. Ať už je podstata jeho channelingu jakákoli, jeho osobnosti spíše prospívá. Uznávám, že pro adepty je jeho systém prakticky neschůdný, ale který systém pro soudného člověka schůdný je ? Konfrontací s Romanem, s jeho odhodláním učit se skrze bolest, jsem mnoho pochopila. Psychologický mechanismus projekce, tj. zrcadlení sebe v terapeutovi, učiteli ap. je velmi mocný, jak by jistě autor článku potvrdil :o). Ano, svět je žumpa špinavá.
Tak co s tím provedem ?
Krásný den všem:o)


2005-09-01 19:15:33 nice
Good blog


2005-10-22 11:47:15 Re: Pravda o channelingové mystice Romana Palky.
Nebudu komentovat cely clanek, bylo by to zbytecne. Roman je vcelku hodny clovek, ktery ma vsak velke problemy ze svou citovou strankou a s empatii. Emocne je pomerne plochy.Casto nevidi (i kdyz si to mysli) do lidi, kterymi se zabyva.Spousta z nich by mela spis jit k dobremu psychologovi (nekteri dobri opravdu existuji). Bohuzel, resi sve frustrace a mindraky na spatnem miste a spatnym zpusobem (tyka se zejmena panu).
btw. napr. zachvat kreci nejmenovane mel vice spolecneho s konverzni hysterii nez s mystickym vytrzenim - ale musim priznat, ze avizovana pricina je pro mnohe o neco zajimavejsi.


2005-10-22 13:05:18 Re: Opravdu to stojí za to!!!
To je pozoruhodne - pisete, ze nebudete soudit a soudite - velka mezera v logice vaseho prispevku. Srovnavate deti Chobota s Romanem Palkou, ktereho, jak sam priznavate, neznate? Musim rict, ze me to pobavilo - priste se nespolehejte na sekundarni informace a skuste se zamerit na ty primarni...az pak neco posuzujte. Roman Palka se od pana Chobota a vseho toho co jste popisoval skutecne velmi lisi.
Ve velice pozoruhodnem popisu drogovych obeti (na kterou nechci reagovat) pisete, ze se jim rozpousti schopnost duchovni obrany. Ale pozor na rozpousteni vasi schopnosti soudnosti (tim vas nechci urazit, jen doporuceni).Ohodnoť

Shlédnutí: 15

Napsat komentář