Když jsi na pochybách, mluv pravdu

Filosofie a člověk

“Když jsi na pochybách, mluv pravdu.”

Mark Twain


Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele.Jak všechny smyslové vjemy, tak i to, co je v mysli, je ve vztahu k člověku a nikoli k vesmíru. Lidé mají v oblibě některé jednotlivé vědy nebo některé úvahy buď proto, že se pokládají za jejich původce a objevitele, nebo že v nich nejvíce pracovali a nejvíce si na ně zvykli.

Člověk totiž spíše věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, ježto omezují naději, a věci v přírodě, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepatrných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění. Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věci, směšuje svoji přirozenost s přirozeností věci a tím ji pokřivuje a porušuje. Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku. Slova prostě rozum znásilňují a všechno uvádějí ve zmatek a lidi svádějí k nespočetným a zbytečným sporům a myšlenkám. Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.

Vlastností lidského rozumu je, že snadno předpokládá větší řád a rovnováhu ve věcech, než jaké tam skutečně nalézá. A ačkoli je v přírodě mnoho jedinečného a mnoho sobě nerovného, vymýšlí si paralely, podobnosti a vztahy, které neexistují. I samo vědění je moc.
Vše od Francis Bacon, Lord Verulam (1561-1626 e.v.)

1. reakce božího zasvěcence

1.Korintským

18: Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

1,19: Je psáno: Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.

1,20: Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?

1,21: Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.

1,22: Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,

1,23: ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,

1,24: ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

1,25: Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

1,26: Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených;

1,27: ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné;

1,28: neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic -1,29: aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.


1. odpověď Franty Slaniny

Prosím vysvětli mi tato boží slova. Já jim vůbec nerozumím.

1,28: neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic –
1,29: aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.
Těžko říct, že sám Bůh nabádal slabé aby zničili a zabili Ty, kterým to ještě myslí.


Nebo Bůh usoudil:

Blahoslaveni jsou jen Ti kdož slabomyslní svým duchem? To je ale divný Bůh, když chce lidi udržovat v bohulibé nevědomosti?

2.Odpověď božího zasvěcence

To jsem uvedl jen jako aplikační příklad 🙂

Musím se přiznat, že je mi to tak jasné, že mě moc nenapadá, jak to vysvětlit…. 🙂

Bůh si vyvolil neurozené v očích světa. Kdo to je “neurozený v očích světa”? Myslím, že tehdy to bylo podobné, jako dnes. Taky si lidé více váží vzdělaných lidí, inteligentních, těch, kteří mají nějaké postavení (už bez ohledu na inteligenci), kteří mají nějakou moc… Proč? Jsou ti lidé automaticky kvalitnější, než ostatní? Nejsou. Jsou “urození v očích světa”, ale Bůh jim vidí do srdce a ví, jaké je to tam. A co je důležité? To, co umím,co mám, nebo to, jaký jsem? Pro Boha i pro mnohé lidi je důležitější to, jaký opravdu jsem. Co mám v srdci. A co měli ti urození tehdy ve svých srdcích?

Sobectví, pýchu na své postavení, na své vědomosti… Víru v samu sebe, že se spasí svými vlastními skutky a Boha nepotřebují. Stejně jako dneska. Mnozí lidé se ohánějí vzděláním, pohrdají těmi, kteří nemají třeba tak vysoké IQ. Nebo těmi, kteří jsou třeba “jen” uklízečky, popeláři. Ale mají na to právo? Jsou lepší?

Před Bohem se totiž nikdo vychloubat nemůže. Protože nemá čím. To, co umí, za to stejně vděčí jedině Bohu. Ať si to uvědomuje a připustí, nebo ne. Všechno dostáváme od Boha. Takže Bůh v žádném případě neříká nic proti lidem, kteří myslí. Možná proti těm, kteří si myslí o sobě? 🙂 Protože kde bude všechno to vědění, to bohatství, když člověk zemře? A nač si shromažďovat? Proč mít stále více a více? K čemu to je? Stejně to ty lidi doopravdy neuspokojuje. Chybí jim “něco” a naplnění hledají třeba v práci. Nebo v penězích. Ale spokojeni nejsou. Klid do srdce jim to nepřinese. A oni to ví nebo tuší. Jen si to možná nepřiznají….

2. odpověď Franty Slaniny

I vědění je moc … je to moc ducha. Je to moc, kterou Bůh nemůže a nechce potřebovat, protože jsi přeje aby učedníci boží nepřerostli svojím věděním svého pána – tedy Boha.

Z tohoto pohledu je moc Boží demagogická, nadvládná a cíleně svazující na cestě poznáním.

Nebyla řeč o penězích o práci, ale jen schopnostech ducha.

– vědět více než by jsi Bůh přál

– a ovládat duševní schopnosti, které jsi Bůh nepřeje aby jeho učedníci ovládat měli.

Nikdo nesmí převýšit schopnosti samotného Boha?

– to je důvod proč vznikly padlí andělé

– to je důvod proč někteří v Boha nevěří, protože je víra svazuje v rozvoji ducha na Zemi

– to je i důvod proč byl Kristus čarodějem a dnes to dnes všichni popírají. Lidem lžou do očí a hlásají zdánlivě pravdivé lži o samotném Kristovi.

Když jsem se hádal v základní škole a bojoval za pravdu, tak mne učitelka vyhodila ze třídy za dveře. Paní uklízečka řekla: “Tak to vidíš, že rosteš pro kriminál”. V kriminále jsem nikdy neskončil, ale v čem je paní uklízečka lepší, když může říkat nepravdivé lži a vyslovovat nespravedlivé soudy a všechny kolem sebe pomlouvá, že jsou špatní a jen a jen ona je vyvolená, protože jen ona čte boží slova a chodí občas do kostela?

Já jsem špatný nikdy nebyl a ani nechtěl být. Zvířátkům a lidem, jsem nikdy neubližoval a měl jsem je vždy rád. Jen jsem bojoval za pravdu, ale tací jako ty mne prostě o tom, že Bible je zákon nad který není, prostě nepřesvědčí.

Podle sebe suď druhé.

Vím nová doba, jsi žádá své, ale…


Franta Slanina


Archiv komentářů pro tento článek:

2003-02-20 22:00:58 Tak
Je tady klid jak v hrobě, že pane Slanino.

K věci.
Co vás vedlo k okopírování tohoto článku z jiného serveru?
Snape

2003-02-21 18:28:35 Re: Když jsi na pochybách, mluv pravdu.
Každý se hádá za svou pravdu... Mě taky nikdo nepřesvědčí, že nad Bibli není! Nevěřím v Boha a ani nechodím do kostela, protože si myslím, že to, že nějaký rádoby křesťan, katolík atd. se spasí tím, že zajde v neděli do kostela, je pěkná blbost... Proto radši jednou týdně udělám rituál k Sathanovi a od toho můžu alespoň očekávat nějakou pomoc narozdíl od Boha, který pro mě v životě neudělal nic dobrého! Mimochodem, líbí se mi tvoje stránky - hlavně ty citáty!
Mysterious_girl

2003-02-22 23:15:59 Re: Když jsi na pochybách, mluv pravdu.
Za pochvalu stránek dík. Ani jsem nedoufal, že jsi jich vůbec někdo fšimne.

Co máš z toho pro mě toho pán Bůh taky moc neudělal a Sathan taky moc ne. No asi jsem jsi tak nějak proti sobě pozlobil obě strany.

No asi jsem byl dnes na pochybách...
FrSlanina

2003-02-22 23:18:47 Doplnění
Temné mocné síly jsem vzýval, ale výsledek není vůbec žádný. Tedy né uspokojivý a viditelný. Buď dělám někde chybu anebo mám v tomto životě prostě pech.
FrSlanina

2003-02-23 10:40:41 Re: Doplnění
To já mám v tomhle směru celkem viditelné úspěchy! Sice dělám rituály, ale nejsem satanistka a ani nemám v tomhle směru nic, co by mě s nimi spojovalo. Prostě jsem narozená v pondělí a k tomuto dni náleží démon Sathan, tudíž dělám rituály k němu.
Mysterious_girl

Ohodnoť

Shlédnutí: 5

Napsat komentář