Zákony kultu Wicca

Je mnoho druhů magie, mnoho způsobů jak ji praktikovat. Wiccani vždy dodržují své základní pravidlo, “Čiň, co cheš. pokud to nikomu neuškodí. Avšak v dubnu 1974 přijala Rada amerických čarodějů a čarodějnic Zásady kultu Wicca. Uvedu je zde, protože myslím, že každý kdo chce praktikovat magii by s nimi měl být obeznámen
(to ale vůbec neznamená, že než se pokusíte kouzlit, musíte se je naučit nazpaměť)

1) Tyto rituály provádíme, abychom se naladili na přírodní rytmus životních sil určovaný fázemi luny, ročními obdobími a světovými stranami.

2) Uznáváme, že nám naše inteligence ukládá jedinečnou povinnost k životnímu prostředí. Snažíme se žít v souladu s přírodou, v ekologické rovnováze poskytující naplnění života a uznáváme evoluční koncepci.

3) Uznáváme sílu s mnohem větší hloubkou, než jakou je obdařen průměrný člověk. Pro svou velikost se někdy nazývá “nadpřirozená” ale díváme se na ni jako jako na něco potencionálně dostupného všem.

4) Chápeme, že se tvořivá síla ve vesmíru projevuje prostřednictvím polarity – jako mužská a ženská – a že tatáž tvořivá síla je ve všech lidech a funguje pomocí vzájemného působení muže a ženy. Nepovažujeme žádné pohlaví za nadřazené druhému, víme, že se vzájemně podporují Sex hodnotíme jako potěšení, jako symbol a ztělesnění života a jako jeden ze zdrojů používaných v magické praxi ve zbožném uctívání.

5) Uznáváme vnější svět i vnitřní či psychologický svět, někdy známý jako duhový svět, kolektivní nevědomí vnitřní roviny atd. – a v interních reakcích těchto dvou dimenzí vidíme základ paranormálních jevů a magických cvičení. Neopomíjíme jednu dimenzi kvůli druhé, obě považujeme za potřebné pro naše naplnění.

6) Neuznáváme žádnou autoritářskou hierarchii, ale vážíme si těch, kdo učí, kdo se dělí o své znalosti a moudrost, a podporujeme ty, kdo se s odvahou ujali vůdcovství.

7) Na náboženství, magii a moudrost v životě pohlížíme jako na jeden celek – součást způsobu, jakým se člověk dívá a jak v něm žije – světový názor, filosofii života , kterou označujeme čarodějnictvím – cestou kultu Wicca.

8) Tím, že se nazvete “čarodějem” nebo “čarodějnicí”, se jimi ještě nestáváte – ale nestanete se jimi ani dědictvím, ani sbíráním titulů, hodností a zasvěcování. Vyznavači čarodějnictví usilují o vnitřní kontrolu nad svými vnitřními silami, které umožňují, aby žili moudře a správně bez ubližování druhým a v souladu s přírodou.

9) Věříme v potvrzení a naplnění života v pokračování vývoje a rozvoje vědomí dávající smysl vesmíru, který známe, a naší osobní role v něm.

10) nejsme zaujati proti křesťanství nebo jiným náboženstvím či filosofiím života, až na tvrzení jejich institucí, které se prohlašují za jedinou cestu a snaží se popírat svobodu druhých a potlačovat náboženské víry a praxe.

11) Jako američtí čarodějové nejsme zastrašeni debatami a historií magie, původem různých pojmů, legitimitou aspektů nejrůznějších tradic. Zajímá nás naše přítomnost a budoucnost.

12) Nepřijímáme koncepci absolutního zla, ani neuctíváme žádnou etnitu zvanou jako “satan” nebo “ďábel”, jak definuje křesťanská tradice. Neusilujeme o moc cestou utrpení druhých, ani nesouhlasíme s tím, že osobního prospěchu lze dosáhnout jen odmítnutím druhému.

13) Věříme, že bychom v přírodě měli hledat to, co prospívá zdraví a blahu člověka.

“Cokoliv si přeješ a cokoliv činíš, vždy napřed zhodnoť, a přej si, ať je to v souladu s tvým nejvyšším dobrem.”

Náčelník kmene Opravdových lidí (více Marlo Morgan, Poselství z věčnosti)

DRUID


Archiv komentářů pro tento článek:

2001-04-27 12:07:51 Re: Zákony kultu Wicca
Bod 11 je trošku moc amerikocentralistický, ale nebyli by to Američani, aby ho tam nedali. 🙂

Ragimiri


2001-05-01 12:56:30 Re: Zákony kultu Wicca
Velmi rád bych se s autorem kontaktoval, kdyby to bylo možné.
quis

2001-05-04 14:07:09 Re: Zákony kultu Wicca
Hled: Tudy vede cesta do hoven.
snop

2001-05-07 16:16:31 Re: Zákony kultu Wicca
Nepříliš vtipné. Americká wicca je nejlegálněší, neuzákoněnější a nejrozšířenější. přístup lidí v U.S.A. a dodržování svobod to umožňují. to že text nejsi schponý pochopit, tě neopavňuje k osočování tohoto typu.
DRUID

2001-12-03 00:30:29 Re: Zákony kultu Wicca
Jo tohle je fajn moderní kult magie........ Doporučuji pouze srovnání s tzv. channelingem,
jež je též velmi moderní ve svých názorech a zásadách...
mLs

Shlédnutí: 21

Napsat komentář