Vykládání tarotu

Tarot a jeho schopnosti
Pro studenty hermetické podstaty tarotu, tedy pro ty, kdož se tarotem zabývají “vážně” a “doopravdy”, je nutné znát mnoho teoretických věcí, které my zde budeme pomíjet, anebo je jen naťukneme. Víte třeba to, že tarot vůbec neměl sloužit k věště-ní? Jeho účelem bylo studium makrokosmu a mikrokosmu, tedy poznání souvislostí světových – to je onen makrokosmos – a bytostných – to je zase mikrokosmos. To souvisí s poznáním a sebepoznáním, ale s věštěním v té dnešní podobě dost málo!

Jenomže věci se ve světě často vyvíjejí záhadně a nečekaně. Člověk chce obelstít osud, myslí si, mizera, že se mu to podaří, a tak věští. K věštění používá kdejaké pomůcky. Všechny původně esoterní disciplíny, pochopitelné laiku stejně dobře jako teorie množin či kvantová elektrodynamika, se staly nástroji k věštění a původní smysl byl zapomenut a mnohými – pochopitelně lidovými – autory dokonce popřen. Úděl tarotu je stejný jako úděl astrologie či I-Ťingu.

Ačkoliv se zde budeme zabývat tarotem ne tak do hloubky, přesto dojdeme i tak k výsledkům, které jistě nebudou k zahození. Jak je to možné? Jakto, že stejný balíček karet může dát odpovědi v nesrozumitelných otázkách stejně jako v běžných denních starostech?
To máte tak. Tarot je vrstevnatý. Každá karta je souborem symbolů, které mají široké významy, lépe řečeno mají široké naplnění. O symbolu se nadá říci, že např. had znamená energii. Ona to sice je pravda, že had značí energii, ale taky znamená určitý stav mysli, vyjadřuje jakousi náladu, popisuje vývojovou etapu lidstva, vyjadřuje stav vesmíru, je symbolem pro astrální světlo i pro nekonečnost bytí ? a to prosím ne vybrat jeden nebo druhý nebo třetí význam – ale vše pěkně najednou. Symbol je vyjádřením podobnosti, analogie – a ne určitosti. Kdepak. Věci, pojmy, myšlenky spolu sousedí – nejsou odděleny.

Jenomže ne každý dokáže hned jen tak pochopit celou šíři plnosti symbolu. Na první pohled je zřejmý maximálně jeden význam, pak se může připojit další úro-veň a další a další?. Jako kdyby se uvědomění šířilo po vrstvách. A s tarotem je to podobně. Řekněme, že úplně jednoduché věštění tvoří nejnižší vrstvu, dalším stup-něm je věštba psychologická a pak psycho-poradenská. Vyššími úrovněmi se zde budeme zabývat jen okrajově.

Jak začít s kartami pracovat

Po úvodním seznámení s vašimi novými kartami si udělejte svůj první výklad. Dobře se na něj připravte – žádný jiný už prvním nikdy nebude.
Nejdříve si kupte pracovní sešit. Je lepší, když použijete vázanou knihu o 150 listech – takový sešit vám dlouho vydrží a budete mít všechny poznámky pěkně u sebe. Nepoužívejte ale raději velký formát A4, pokud na to nejste zvyklí – třeba z období studií. Je nemotorný a neskladný a obvykle se do něj hůře píše.

Pak už stačí mít tu správnou náladu a to pravé místo. Uklidněte se a po důkladném promíchání karet si vyberte tři. Nepokládejte otázku – počkejte, co vám karty samy sdělí. Až se práci s tarotem dobře naučíte, ke svému prvnímu výkladu se vrátíte. To budete překvapeni, co vše vám tenkrát karty prozradily!

Teď si ale musíte zapsat, jaké karty jste si vytáhli. Pište až na druhý list sešitu – na první si třeba později budete chtít něco namalovat nebo nalepit inspirující obrazec. Je jedno, jakým způsobem karty zapíšete. Později, když budete nabírat zkušenosti, si vytvoříte vlastní systém zkratek. Teď je na řadě pokusit se o své první vysvětlení pomocí příručky nebo této učebnice. I toto vysvětlení si můžete zapsat. Zbytek stránky nechejte volný, abyste si mohli doplnit poznámky ještě někdy později.

Do pracovního sešitu si budete zaznamenávat hlavně své výklady, tzn. že zapíšete, jaké byly taženy karty a jaké je vaše vysvětlení. Stačí vždy několika slovy, žádné litanie. Napište komu jste vykládali, zda a jaká byla položena otázka, na jaké události jste usoudili a zda jsou pro tazatele (jste-li tazatelem vy, tak pro vás) přínosem, jaké doporučení z výkladu vyplývá a jaké časové hranice se výklad dotýká. Ke každé poznámce nezapomeňte napsat datum a čas. Vynechejte si místo, kam po uplynutí časové hranice výkladu napíšete, jak to skutečně dopadlo – pochopitelně pouze v případě, že máte možnost to zjistit.

Kromě výkladů by se v pracovním sešitě měla objevit také zajímavá spojení karet, která vás nějak oslovila nebo s nimiž jste měli zajímavou zkušenost. Zapisujte si též zajímavé shody okolností, vlastní návrhy či doplňky k významům některých karet a vůbec věci, které nechcete zapomenout.
Vaše poznámky vám budou sloužit především k tomu, abyste se práci s tarotovými kartami naučili co nejrychleji, abyste do hloubky pronikli co nejdůkladněji a především abyste posílili své vykladačské sebevědomí. Potíže většiny začátečníků spočívají v tom, že mají pocit, že se ve všem nevyznají, že informací je mnoho, že předmět je složitý a tak podobně. To vše je jen představa. Špatné pocity vznikají z toho, že člověk přijal najednou větší množství informací a neumí si je tak rychle utřídit, jak by si přál. A také je zapotřebí získat k tarotu vztah, přijmout jej do svého života jako jeho trvalou součást. Právě v tomto všem vám pomohou vaše poznámky, neboť spojí vás s vašimi novými znalostmi.

Později, až se stanete zkušenými, nebudete sešit velmi pravděpodobně potřebovat – ačkoliv jsou takoví, kteří si zajímavosti zapisují stále.
Teď jste ale začátečníky. Máte koupený sešit, seznámili jste se s kartami a zapsali si tu nejsympatičtější i tu, která se vám líbí nejméně. Také jste uskutečnili svůj první výklad a napsali si k němu pár poznámek. Teď bude vaším úkolem naučit se významy každé karty.
Začněte malými kartami. Jejich významy jsou jednodušší a obvykle se dobře pamatují. Začnete-li velkými arkány, hrozí také nebezpečí, že se malá arkána už nikdy pořádně nenaučíte. Uvědomte si, že ve významech malých karet je určitá hierarchie – např. každé eso značí počátek či něco nezralého, každá šestka má velmi kladný význam nebo mezi dvojkou a trojkou od každé barvy je vztah – jedna rozvíjí druhou. Tyto vztahy si budeme v popisech karet naznačovat.

Nejdříve si vezměte ze svého balíčku kartu, kterou se budete učit a dobře si ji prohlédněte. Vybavte si emoce a asociace, které ve vás vyvolává. Potom se naučte základnímu významu karty. Ostatní významy si budete postupně přidávat při pravidelném procvičovaní. Zpracujte si takto všech deset karet od každé barvy.

Potom přijdou na řadu figury. Zde se budete muset učit dva základní významy – jeden figurální a jeden obecný. Při figurálním významu je dobré, když si ke každé kartě přiřadíte typy lidí z vašeho okolí. Podstata figury se vám tak bude lépe pamatovat a obecný význam si už můžete odvodit z figurálního.
Půlroční studium je vedeno osobněji a podoba skript je proto také jinačí. Zde se začíná právě figurami, aby studenti měli čas jednotlivé figury si prožít, případně je přiřadit osobám jim známým. Studenti si též mají čas zvolit, v jaké poloze budou chtít figuru chápat.
Ve chvíli, kdy se budete jakž takž orientovat ve významech 56 malých karet, můžete začít procvičovat výklady naostro. Velká arkána si zatím vyndejte. Při různých postaveních karet se doučujte dalším významům. Nelekejte se toho, že z počátku nebudete mít jasno. Jistí si začnete být až narůstající praxí.
Nakonec se začněte učit velké karty. I zde je první na řadě základní význam, potom se pokuste o zapamatování hlavních symbolů s kartou spojených, které jsou vždy uvedeny. Až si budete jistí představou o každé kartě, smíchejte malá i velká arkána a můžete vykládat se všemi kartami.
No a potom vás čeká hlavně praxe. Postupně se naučte několika výkladovým obrazcům, které jste si buďto vybrali z oněch nabízených na konci této knihy anebo je znáte odjinud či jste si je vymysleli. Každý obrazec se vám bude hodit pro jiný typ výkladu a je dobré si dosah výkladových obrazců začít prověřovat.

Zde končí doporučený postup. Potom už budete umět vykládat sami. Pomáhat vám v tom bude váš poznámkový sešit, pravidelná cvičení a samozřejmě poznání sebe i druhých.

Oba úryvky jsou z knihy
Učebnice výkladu tarotu
autorky Zuzany Antares, která v těchto dnech znovu vychází v nakladatesltví Spiral Energy.

Lea


Archiv komentářů pro tento článek:

2001-07-07 11:29:04 Re: Vykládání tarotu
Taroty jsou u mágů velmi oblíbeny.
Hannibal

2001-07-19 20:21:57 Re: Vykládání tarotu
díky za tip na knížku 🙂 zrovna včera jsem si karty koupila!
Slunecnice

4.5/5 - (2 votes)

Shlédnutí: 58

Napsat komentář