Blaník a Keltové

Blaník patří mezi nejvýznamnější hory v naší republice. Váže se k němu nesčetně velká historie.
V roce 400 př.n.l. byl Blaník prvně osídlen halštatskou kulturou a po roce 550 př.n.l. přišli na Blaník nám dobře známí Keltové, kteří se zde usadili.


Keltové a jejich civilizace


Keltové jsou líčení jako vysocí, krásní lidé bílé pleti s modrýma očima a ryšavými vlasy. Při pohledu na ně se prý člověka zmocnila hrůza. Mnozí z nich nosili mohutné kníry, zakrývající celá ústa. Oblečeni byli do pestrobarevných halen s výšivkami. Nosili kalhoty, jimž říkali “braces” a barevné pláště.


Do bitev si brali děsivé zbraně a válčili, jako by se vskutku opájeli krví. Někdy ze sebe v záchvatu zuřivosti strhali šaty a směle se bili nazí, jako by zešíleli (toto chování mělo racionální jádro. Zranění nahých bojovníků se lépe hojila, do rány se nedostaly drobné kousky tkaniny, kůže apod., které jsou nositeli nejrůznějších choroboplodných zárodků).Nepřátelům uřezávali hlavy, zavěšovali si je na opasky nebo je přibíjeli na svá obydlí. Měli skvělé strategické nadání a rádi útočili překvapivě, nejlépe ze zálohy.
Vedli prostý život, spali na slámě, jedli převážně maso (divočáky) a beze studu se oddávali homosexualitě. Vlastnili dobytek a zlato, protože s obojím se dalo rychle a snadno přesunout.


Milovali lehkovážný život, velice rádi holdovali vínu, které častok vyvažovali zlatem. Byl jim vlastní (na rozdíl od jiných) výrazný smysl pro právo a diplomacii. Také byli vznětliví, bažili po dobrodružství a nedovedli se ovládat.


Za dob, kdy začala vládnout svatá inkvizice a Caesar porazil Kelty, Druidové byli pokládáni za zločince. Ten, kdo je ukrýval, přišel o život s celou rodinou. A jakýkoli Kelt, který působil jako lékař, učitel, soudce či vypravěč pohádek, byl – i když nebyl Druid – pronásledován jako nepřítel státu.
Tehdy mnoho Keltů uprchlo do Irska, kam se Římané nikdy nedostali, nebo do Čech, kde však už vládl markomanský Maibod. Ten Kelty přijal, ale museli se spokojit s méně úrodnou půdou. Všichni Keltové, kteří přišli do Čech, padli ve středověku, v době upevňování křesťanství, za oběť honům na čarodějnice.

Druidové

Padlo-li tu už slovo Druidové, povězme si o nich více. Druid byl vlastně někdo, kdo mnoho ví. V Keltech slovo Druid (galsky – dervo) vzbuzovalo pocit vděčnosti, obdivu a úcty.
Stát se Druidem předpokládalo asi dvacetileté studium. Učení nazpaměť prý probíhalo v naprosté tmě, aby se dosáhlo větší koncentrace a soustředění.
Druidové ztělesňovali ve své osobě šamana, kněze, psychologa, filozofa, učitele, soudce a lékaře. V Keltské společnosti zaujímali nejvyšší postavení a na každém shromáždění promlouvali jako první.

Martin JANDA

3/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 23

Napsat komentář