Zdroje informací

Problémem mnoha neopohanů je nedostate informací, a nebo naopak – nepřeberné množství zmatených, nejasných, často odporujících si informací. Děsí mne samotného, že i o Wiccu samotnou jsem se začal zajímat až po nahlédnutí do La Veyovy Satanské Bible! Mě osobně naštěstí tato myšlenka okamžitě znechutila a dvojsmysly a nejasnosti, přílišná nespoutanost a sobeckost této víry mne odradila. Až pak jsem narazil na Bucklandovu Velkou učebnici čarodějnictví a magie, která mě zaujala natolik, že jsem pátral dál a dál a dál, až nakonec… …jsem se rozhodl stál Wiccanem – Druidem. (Ne že by to znamenalo to samé, ale Wicca vychází z druidství a novodruidství je odnoží Wiccy, tak proč ne…) Jako pevný (ač nedokonalý základ) můžu Bucklandovo dílo jen doporučit, stejně jako – do začátku, než začnete tvořit vlastní, užívat již zažité rituály (Gardnerovské, Seax-Wiccanské, Alexandrijské…) Pokud hledáte a pátráte po informacích, mohu nabídnout třeba své pomalu se rozšiřující stránky:

http://magie.unas.cz a nebo již v dřívějších zmíněné www.wicca.com.

Přeji všem mnoho štěstí při pátrání a rozšiřování znalostí.

Eurik


Archiv komentářů pro tento článek:

2001-06-20 19:59:13 Re: Zdroje informací
Druide - to už jsi ode mne slyšel, ale pro ostatní: Bucklandova učebnice je spíše technická příručka - do začátků raději doporučuji knihu Pozitivní magie od Marion Weinstein. Vydalo nakladatelství Votobia - každé dobré knihkupectví vám to sežene.
Saille
saille

2001-06-21 20:30:46 Re: Zdroje informací
Nic proti Saille,ale nemyslím,že pro ty,kteří se zajímají o Wiccu je Pozitivní magie vhodnější než Buckland z jednoho důvodu a to toho,že tam o Wicce není skoro vůbec nic( to samozřejmě nemění nic na tom,že ta kniha je skvělá a každý by si ji měl přečíst).Je to o magii.Takže jestli chcete opravdu Wiccu a ne se přímo zaměřit rovnou an magii,doporučuji Bucklanda.
Jeefes
Jeefes

2001-07-04 16:07:10 Re: Zdroje informací
jak se mas Jeefesi?
saille

2001-07-12 09:18:03 Chyby na stránkách
Stránky Magie u nás jsou velmi zajímavé, ovšem runová sekce mě dost poděsila chybami, které v ní jsou. Tak především, hlavní runové systémy jsou tři - germánský futhark prostý (24 symbolů), anglosaský futhork (28 znaků) a futhork vikingský (16 symbolů). 27-33 znakovou runovou abecedu jsem nikdy neviděl. Dále jsou na stránce uvedeny runy prostého futharku, ale je jich jen 23. Pokud se nepletu, chybí tam Wunjo.
Ragimiri

2001-07-14 19:39:46 Re: Zdroje informací
ať žije wicca !!!!!
Martin

2001-07-25 11:24:55 Runové systémy
Nigel Pennick v knize Runová astrologie (bohužel jediná publikace o runách od tohoto autora, která vyšla česky) připisuje řadu o dvaceti osmi runách Frísům (kolem roku 800) a devětadvacetirunovou Anglo-Sasům a Jutům, v Northumbrii byla pak tato rozšířena až na 33 znaků. Dále uvádí ještě nejmladší runovou řadu, užívanou až do 18. století, tvořenou devatenácti znaky.
Pennickovu knihu považuji za jednu z nejlépe zpracovaných publikací o runách u nás, ačkoli je věnována zejména astrologii. Doporučuji pročíst alespoň první dvě kapitoly - kde je popsán zde uvedený vývoj, přesná pořadí a významy všech runových znaků
Mum

2001-08-04 23:49:14 Re: Zdroje informací
Milý Druide, je opravdu pěkné, že jsi se dal na stezku neopohanství, ale měl by jsi víc pracovat, jak psát a kecat. Vždy platilo a platí, mlčeti zlato. Pravý mág nemluví, nezviditelňuje se, ale hlavně maká a nepublikované výsledky jej těší víc
jak roztrubované do světa.
Asi jsi měl doposud štěstí, že si tě moji přátelé
doposud nevšimli, asi neměli proč, ale .... takto
se stáváš opravdu naivním terčem pro mentální útok
a pak poznáš co je taky magie.


2001-08-06 23:44:25 Re: Zdroje informací - aneb komu je třeba se skrývat?
V hermetických vědách platí od nepaměti, že každý, kdo učinil jakýkoliv objev, publikuje své výzkumy, závěry a domněnky. To proto, aby je druzí mohli potvrdit nebo vyvrátit a aby měli začínající ulehčenou cestu.
Díky tomu, že se lidé nebáli veřejně vydat taje své duše ani v dobách revolucí, válek, katolického tmářství a honů na čarodějnice, máme dnes pokladnici světové hermetické literatury.
Věřím, že se lidé nebudou bát sdělovat svoji podstatu ani v dnešní době - navzdory vyhrůžkám neznalých, kteří si potřebují své schopnosti dokazovat útočením ze zálohy na ty, kdož smýšlejí nesobecky.
Chiah

2001-08-09 23:35:36 Re: Zdroje informací - aneb komu je třeba se skrývat?
Děkuji za podporu.
Eurik


2001-08-09 23:41:23 Re: Zdroje informací
chci informovat méně zkušené. Chci podpořit ty pokročilé a přispět k tomu, aby co nëjméně lidí sešlo ze správné cesty. Rozhodně si nenechám vyhrožovat. Já VÍM co je to magie, a pokud mi s ní KDOKOLI hodlá UŠKODIT upřímně jej lituji. Zákon trojnosti platí vždy a za všech okolností. Cokoli vyšleš, třikráte se ti vrátí, dobré i zlé. Navíc neznají-li tví přátelé mé pravé jméno (ne neznají :-)) tak mají v jisté oblasti negativní magie smůlu. Ale jestli místo vlasu stačí internetová stránka, můžou vyzkoušet třeba woodoooooo!!! Bojím se a čekám na smtonosný (vysvětlující) email anonyma na adresu: eurik.druid@post.cz
Druid Eurik


2002-01-07 10:26:13 Re: Zdroje informací
a ty snad nemas jen plna usta slov a ne zrovna prijemnych...obavam se jsi to druidovy vylozen vysvetlil


Shlédnutí: 16

Napsat komentář