Velepíseň lásky apoštola Pavla

V této hektické době je vhodné připomenout si, co píše o lásce apoštol Pavel (in První list sv. apoštola Pavla Korinťanům). Je to krásný, hluboký text, něco jako poezie v próze. I přes propast věků je velice aktuální. Téma lásky je v posledních letech evergreenem různých světských (od prezidenta až po hospodského povaleče) a duchovních guruů. Stačí však konfrontovat jejich činy a chování (zejména v současnosti) s pojetím lásky dle sv. apoštola Pavla a ejhle – najednou místo světského a duchovního vůdce a gurua máme před sebou licoměrného pokrytce, lháře a farizeje, který “vodu káže a víno pije”. Neberme si příklad z těchto žvanilů a nechme se inspirovat v každodenním životě slovy apoštola Pavla.

nehodný

VELEPÍSEŇ LÁSKY

(1 Kor 13)

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
kdybych však lásky neměl,
byl bych jen jako zvučící meď
a jako znějící zvonec.

A kdybych měl (dar) prorokování
a znal všechna tajemství
a měl i poznání o všem
a kdybych měl všechnu víru,
že bych hory přenášel,
kdybych však lásky neměl,
ničím bych nebyl.

A kdyby rozdal (chudým na živobytí) veškerý svůj statek
a vydal své tělo k spálení,
kdybych však lásky neměl,
nic by mi to neprospělo.

Láska je shovívavá a dobrotivá,
láska nezávidí,
nechlubí se a nevyvyšuje se,
není ctižádostivá,
nehledá svůj prospěch,
neroztrpčuje se,
nepřemýšlí o zlém,
neraduje se z bezpráví,
nýbrž se raduje s pravdou;
všechno snáší, všemu věří,
ve vše doufá, všechno přetrpí.

Láska nikdy nepomíjí;
ať již (jest u někoho dar) prorokování, zanikne,
ať již (dar) jazyků, přestane,
ať již (dar) poznání, zanikne.
Neboť částečně (jen) poznáváme
a částečně prorokujeme.
Když však přijde to, co je dokonalé,
zanikne to, co je částečné.

Když jsem byl dítětem,
mluvil jsem jako dítě,
smýšlel jsem jako dítě,
usuzoval jsem jako dítě,
když však jsem se stal mužem,
odložil jsem, co bylo dětské.

Nyní vidíme jako v zrcadle, mlhavě,
ale v budoucnu tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně,
v budoucnu však budu poznávati tak,
jak jsem sám poznán.
Nyní zůstávají: víra, naděje, láska, tyto tři;
ale největší z nich je láska.


Archiv komentářů pro tento článek:

2001-10-15 13:28:19 Re: Velepíseň lásky apoštola Pavla
Díky za připomenutí.Marie.


2001-11-03 18:37:06 Re: Velepíseň lásky apoštola Pavla
laska je slovo bez komentare.takze bez komentare. poila
poila

2008-04-22 19:14:42 Re: Velepíseň lásky apoštola Pavla
taky děkuji R.


Shlédnutí: 43

Napsat komentář