Úvod do tantrické sexuality

Radosti je na zemi pramálo, a vztahy jsou vesměs více než mizerné. Lidé proto hledají radost a tu mohou nalézt i v sexu. Ale kudy na to, když právě vy nepatříte do té skupiny, která se ze sexu umí skutečně radovat?

Na pomoc proto přispěchávají učitelé tantry. Bohužel se jedná o záležitost ne tak jednoduchou, jak by se mohlo na první pohled jevit. Cílem tantry není sama sexualita, ale duševní a tzv. energetický (to je moderní pojem, tantra výraz pro energii nezná!!!) rozvoj, tantra zakazuje fyzický orgasmus a nařizuje přísnou životosprávu, tantra je učením, kterému je třeba se odevzdat a trénovat je po stránce teoretické i praktické po mnoho a mnoho let.
Ale dost už strašení. Nelze možná praktikovat opravdovou tantru, ale lze do svého života včlenit některé tantrické praktiky, které sice z člověka neudělají zasvěcence, ale velmi mu pomohou při objevování jeho sexuálního života.

Původ tantry

Říká se, že když Bůh Šiva, ztělesnění čistého vědomí, splynul v sexuálním spojení s bohyní Šakti, ztělesněním čisté energie, z jejich tantrického objetí vznikla Země, hvězdy, Měsíc, zvířata… Z jejich milování vznikl celý vesmír. Tato krásná metafora obsahuje důležitou pravdu, neboť v našem vyvíjejícím se pochopení tohoto tajemného vesmíru je zřejmé, že všechna energie a pohyb, a tudíž všechen život se odehrává mezi polárními protiklady.
Pohyb mezi negativním a pozitivním pólem vyvolává elektřinu. Přitažlivost mezi ženou a mužem vytváří nový život. Dynamické vztahy ve vesmíru jsou dialektické, zdánlivě konfliktní, ale dějí se v širším kontextu jednoty. To odpovídá tantrické vizi.

Tantra je v podstatě cestou přijetí, cestou zahrnutí vyššího a nižšího, pozemského a duchovního. Dovoluje Bohu a Ďáblu, aby se drželi za ruce jako dva póly jediné energie. Povzbuzuje duchovní hledače, aby cvičili techniky posvátné sexuality jako prostředek k seberealizaci. Považuje sexualitu i magii za cenné nástroje osobní proměny. V tantře je ženský princip rovnocenný principu mužskému, je důležitým krokem v pěstování sexuální energie pro magické a duchovní tíčely. Jak říká Chogyam Trungpa v úvodu ke knize Women of Wisdom (Moudré ženy), která pojednává o šesti tibetských mystičkách: “Západní kultura rozděluje ženy na prostitutky a madony. V tantře vznikají obrazy žen, které jsou zároveň sexuální a duchovní, extatické a inteligentní, hrozivé a klidné.”

Některé cesty duchovního rozvoje v Tibetu, zahrnují rituální sexuální spojení mezi učitelem a žákem. V tomto tantrickém objetí, v tomto splynutí dvou těl, dvou srdcí, dvou duchů se magicky přenáší tajné poznání z učitele na žáka.

Původní tantrická cvičení ale nejsou praktikována ve dvojici, nýbrž v 16 lidech, neboť jsou podřízena bohyni Kálí, která sama je 16tiruká. Posvátné spojení má svá přísná pravidla, jejichž znění se do dnešní doby buď nedochovala anebo jsou obtížně dostupná, takže neznalý se k nim jen obrížně dopracuje. Pozn. Viviana.

Sexuální energie se za pomoci určitých druhů dýchání a vizualizace přenáší vzhůru páteří a způsobuje vyšší a vyšší stavy vědomí. V příhodný okamžik se tajné učení energeticky přenáší, zatímco tyto dvě bytosti splývají v extatickém spojení.
Jedním cílem těchto sexuálních cvičení je “rozpustit pocit vnitřního a vnějšího a napojit se na všeprostupující energetizovaný prostor, jenž je prvotní moudrostí a jakýmsi horoucím trans-cendentálním chtíčem a blažeností”. Dalším, specifičtějším cílem je vytvořit “duhové tělo světla”, které přežije materiální tělo. Ještě dalším cílem je dosáhnout určitých druhů energie.

Měla jsem to štěstí, že jsem několik let mohla pracovat s jedním tantrickým učitelem. Neočekávaně mě navštěvoval uprostřed noci a radil mi, abych dělala intenzivní dechová cvičení, která rychle produkovala ohnivou energii v mém těle. Pak, zatímco jsme se velmi pomalu a vědomě milovali, vedl mě k tomu, abych tuto ohnivou energii soustředila do svého srdce.

Po nějaké době jsem začala mít velmi mocné vize. Pamatuji se na jednu, která byla obzvlášť intenzivní; viděla jsem sama sebe jako buddhu nebo jakousi duchovní existenci sedící meditativně a blaženě v nějaké jeskyni. Jak jsem to scénu pozorovala, jeskyně začala rudnout a pulzovat, takže jsem si brzy uvědomila, že moje duchovní existence sedí v jeskyni mého vlastního srdce. Pocit blaženosti spolu s jeskyní se začal rozšiřovat, až nakonec naplnil celý vesmír. V to chvíli jsem byla schopna vysílat bezpodmínečnou lásku a soucit všem živým tvorům.

Tak jsem získala velmi cennou informaci o tom, co mně učitel později označil za “moudrost srdce”. Skutečnost, že jsem tuto moudrost zakusila, učinila jeho učení reálným a existenciálním; nebyla to pouhá vědomost.

Sexuálně přenášené tantrické učení zdůrazňuje spíš mystický než sexuální aspekt, ale téhož přístupu se užívá v obou těchto uměních. Záleží na vaší volbě: bud chcete spočívat ve stavu mystického spojení s vesmírem, nebo si pro účely pozemské realizace přejete ovládnout univerzální síly pocházející z tohoto spojení.

V tibetské tradici tantry rozkvétal mysticismus a magie bok po boku. Způsob užívání těchto sil záležel jen na zasvěcencích. Byla to otázka osobní integrity a odpovědnosti, stejně jako je tomu i dnes.

V tomto bodě se americká aotorka textu dosti výrazně mýlí. Tibetská tantra patří do oblastí tzv. západních mytologií o orientu. V Tibetu se tantra nikdy výrazněji nepěstovala, patřila zde mezi okrajové (a pochopitelně potlačované) způsoby uctívání bohyně. Domovinou tantry je Indie, kde se již po několik tisíciletí ukrývá v ilegalitě. Vládnoucí rasa, uctívající mužské bohy, tantru potlačila, neboť byla součástí víry a náboženských obřadů původních obyvatel Indie. Pozn. Viviana.

Podle knihy Sexuální magie autorky Margo Anand.Závěrem


Tantrická sexualita je moderními lidmi velice žádaná. Do značné míry je to dáno otevřenými postoji k sexu, které se po mnoha tisících let konečně prosadily počínaje 60.lety minulého století. Na druhou stranu je současný život kultura ovládané sexismem. Zneužívání nahoty ke komerčním účelům, zdůrazňování sexuální výkonnosti na úkor upřímného projevu, neschopnost vnímat jiné hodnoty než sex a násilí ? to mnoho lidí od sexu naopak odrazuje, protože nevidí skutečnou cestu, kterou by se mohli dát.

Tantra nabízí možnost, jak si v této situaci poradit, ale tak jako jiná učení o duši a jejím rozvoji je i tantra v současné době podřízená komerci. Skutečný zájemce o tantru by proto měl postupovat opatrně a poctivě a hlavně – nespěchat!


Archiv komentářů pro tento článek:

2002-01-07 19:31:00 Re: Úvod do tantrické sexuality
Nemáš, Viviano, nějaký konkrétní návod na tantru. Předem díky. Vašek.


2002-01-08 16:13:54 Re: Úvod do tantrické sexuality
Ahoj Viviano! Shodou okolností se zrovna prohrabuji množstvím textů zabývající se tantrou a musím Ti říct že některé věci Tebou uvedené jsou (ups) lež 🙂
tak zaprve - co se týče původu tantry: to slovo pochází ze sanskrtu a znamená doslova metoda nebo systém. Nemá tudiž v prvním plánu se sexem vůbec ale vůbec nic společného. Tantry jsou tedy systémy nebo metody jak něčeho dosáhnout.
Dál výrazně nesouhlasím se tvrzením že tantra zakazuje fyzický orgasmus!!! Ba naopak, v (sexuálních) tantrách se varuje před přílišným používání metod k zadržování semene - může to vést až k vážným zdravotním problémům!!! Ale je pravda že takové techniky existují a léčí se s nimi impotence nebo předčasná ejakulace...
Doelma

2002-01-10 12:44:02 Re: Úvod do tantrické sexuality
Tantra nezakazuje fyzicky orgasmus ani nenarizuje prisnou dietu ci askezi. Prave naopak. Hlasa radost ze zivota, dokonce umoznuje pozivat vino a maso, s cimz mnoho obdivovatelu vychodnich nauk ma potize. Nejlepsi uvod do tantry v nasich podminkach je Tantra od Andre van Lysebetha

Cau


2002-01-10 17:41:57 Re: Úvod do tantrické sexuality
Možná je problém v tom, že ty mluvíš o slově, kdežto já o postoji nebo dokonce v jistém smyslu víře.
Slovo asi opravdu bude pocházet ze sanskrtu, podobná mi připadají slova jantra, mantra, užívaná právě v sanskrtu. Uctívání bohyně, ženského principu a tím i sexu avšak nemůže být dáno do souvislosti s kulturou, která užívala sanskrt. Tato kultura uctívala mužské bohy a potlačovala ženský princip i sexualitu v přirozené podobě.
Tantra, ne to slovo ale ten postoj, opravdu nedovoluje orgasmus. Ten totiž vypouští ven síly, se kterými má uctívač či uctívačka dál pracovat. Po orgasmu je samotné tantrické cvičení znemožněno.
Orgasmus dovolují nebo dokonce doporučují komerční zjednodušené verze tantry. Těm nejde o využití sexuality k duchovnímu posílení, ale o často jen sexismus a sexismus ctí orgasmy jako vrchol všeho. Zkus si přečíst anonymem uvedeného van Lysebetha - ten právě velmi pěkně píše o tom, že fyzický orgasmus NENÍ tantra a sexuální zážitek je jím pokažený.
Viviana

2002-01-10 17:43:13 Re: Úvod do tantrické sexuality
Jde ti opravdu o tantru - čili jógu pro dva - nebo ti jde o vylepšení sexuality?
Viviana

2002-01-10 17:48:10 Re: Úvod do tantrické sexuality
Tantra opravdu nenařiztuje žádné diety. Askezi nařizuje - vzdát se orgasmu, když jsme u toho, znamená pro hodně lidí, častěji však mužů než žen, velice přísnou askezi. Pro tebe ne? Jsi muž?Maithuna, posvátná soulož, má hodně omezení.
Ten Lysebeth je výborný, podobné dílo tantře u nás bohužel nevyšlo.
Viviana

2002-01-10 18:26:11 Re: Úvod do tantrické sexuality
Když řeknu -klobouk- a Ty myslíš na klobouk, tak potom nepujdu a nebudu Ti říkat že Ty sice myslíš na klobouk ale já mluvím o víře...
Mluvíme tady o systémech a technikách používaných někdy daleko před naším letopočtem - a případně se od nich můžeme dozvědět něco užitečného už dnes.
Tantru od Lysebetha mám 🙂
Víš trochu si mi tvou odpovědí připoměla jednu kolegyni která v životě neměla s chlapem orgasmus a léta nás chudinky postížené co jsme orgasmus prožívali peckovala a povídala nám jak jsme málo duchovní - no, až jí asi před rokem konečně přefik jeden kterej jí to udělal hned na poprve. Od té doby je přeborkyně na orgazmy.. :-)))


2002-01-10 18:35:52 Re: Úvod do tantrické sexuality
A ješte k systému Buh a Bohyně - máš pravdu že se v tibetských tantrách na ně neklade takový dúraz, neb se všeobecně považuje božské zrození jako překážka k dosažení plného osvícení...jiná země jinej zvyk - naopak v Indii se tato metoda - představování si soulož s božskou bytostí používá dodnes pro plození neobvykle krásných a talentovaných dětí. Žena přitom musí věřit že vlastnosti představeného boha přešli na novorozence.


2002-01-10 18:41:13 Re: Úvod do tantrické sexuality
A do třetice - existují i speciální tantry pro určení pohlaví dítěte. A zrovna například takové jsou spojené s určitýma dietama - když chce žena porodit kluka, má nejmín dva měsíce před početím jíst hlavně maso a slanné věci. Chce-li mít holčičku, má jíst jen sladké a mléčné výrobky. Testy prováděné ve Francii a Kanadě potvrdili že tato metoda přináší 80 procentní úspěch.
Jinak je většina sexuálníxh tanter zaměřená na co nejrychlejší roztočení kola chtíče..s pozdravem, Doelma


2002-01-11 09:16:26 Úvod do tantrické sexuality
Viviano nesouhlasím.
To je špatný pohled. Maithuna nemá omezení pouze pravidla rituálu. Je to posvátný obřad a jako takový je dokonalý. Co to je omezení ? Vzdát se orgasmu ? Co to je orgasmus?
Duševní proces nebo tělesný ? Zase špatně.
Vystupte z utrpení. Provádějte vše slavnostně a posvátně.
Jestli chceš medicínsky tak nejde o vzdání se vyvrcholení ale o jeho kontrolu a vědomé prožití - oddálení třeba ...
Po Lysebethovi se dá číst Margo Anand a Ariana Argoni , ne ale opačně

Čau , jsem muž ,
můj nick na webu je achaia


2002-01-11 13:36:34 Re: Úvod do tantrické sexuality
Máš pravdu.
Nemůžu říct nic jiného, utloukáš mě argumenty a budeš do dělat tak dlouho, dokud neřeknu, že máš pravdu a víš to nejlépe.
Tak to říkám rovnou, ať nám ušetřím námahu.
Máš pravdu.
Tys psala ty úvahy o lži, že? Nebo tento anonym nejsi ty, Doelmo?

V komentáři Doelmy je psáno:
Cituji: tak zaprve - co se týče původu tantry: to slovo pochází ze sanskrtu a znamená doslova metoda nebo systém. Nemá tudiž v prvním plánu se sexem vůbec ale vůbec nic společného. Tantry jsou tedy systémy nebo metody jak něčeho dosáhnout. konec citace

Čili TO SLOVO pochází ze sanskrtu - nikoliv ta nauka. I Doelam to tak píše.
To slovo opravdu nemá se sexem nic společného. O jeho původu nic nevím. Jsem obeznámena pouze se sexuální magií, s filologií ne.
Viviana

2002-01-11 14:00:47 Re: Úvod do tantrické sexuality
Hádáme se o slova. Omezení=pravidla rituálu.
Orgasmem myslím tělesný proces, který Lysebeth nazává kýchnutím beder.
O oddálení vyvrcholení opravdu nejde, to je sexismus a paulinismus. Jde o práci s energií a dosažení stavu blaženosti BEZ orgasmu.
Čti Randolpha. Z Margo Anand je přetištěný článek, je to lidové podání. Argoni - promiň, ti si jen na něco hrají. To není magie ale komedie - velmi smutná komedie.
Viviana

2002-01-12 00:07:54 Re: Úvod do tantrické sexuality
Máš absolutní pravdu. Jsem ráda žes mě pochopila:) Různé hlavy, různé klobouky
Doelma

2002-01-31 21:38:18 Re: Úvod do tantrické sexuality
----------------------------


2002-02-19 07:13:33 Re: Úvod do tantrické sexuality5/5 - (2 votes)

Shlédnutí: 123

Napsat komentář