Etická pravidla výkladu osudu

Před nedávnou dobou jsem zde umístila článek Jací by měli být – astrolog, kartářka… Ráda bych v tomto tématu pokračovala. Níže najdete podrobně rozpracovaná pravidla, jimiž by se měl řídit dobrý vykladač osudu. Text je přepsán tak, jak jej mají ve svých materiálech mí žáci.

Ke článku Jací by měli být – astrolog, kartářka… se objevil komentář pan Turnovského Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa, který totéž téma formuluje zase jinak a který také doporučuji vaší pozornosti.

Etikou nerozumím jen nutnost být hodní a dobří, jak je zvykem toto slůvko chápat. Pamatujte, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Etika je o opravdovosti a o upřímné snaze pomoci s ohledem na možnosti své i možnosti klienta.


Obecná pravidla

Věštbou nelze odhalit celou skutečnost, pouze její určitou část. Každý poradce je schopen odhalit jinou část, proto mohou mít různí věštci různé pohledy.

Každému člověku během výkladu zdůrazněte, že se můžete mýlit. Tím zabráníte nežádoucí vazbě na vaši věštbu.

Nižádná věštba budoucnosti není předpovědí budoucích událostí, ale sugescí toho, jak vy sami si myslíte, že by mohla budoucnost klienta vypadat.

Každý, i ten sebelepší věštec se v něčem mýlí. Tvrdí-li některý klient, že se někdo vůbec nemýlil, jde o klienta s labilní, snadno ovlivnitelnou osobností a je třeba s ním hovořit opatrně – podléhá extrémně snadno sugesci.


Kodex vykladače či poradce

Cílem poradce je pomoci klientovi především tím, že jej motivuje k řešení jeho skutečných problémů. Zároveň byste jej měli nasměrovat na jeho putování životem v tom smyslu, že upozorníte na možné budoucí potíže a jedním dechem nastíníte jejich řešení.

Neexistují věci jen dobré a jen špatné, není jen zlá událost a jen dobrá událost. Není dobrý a smolný život. Všechno závisí na tom, z jakého úhlu člověk prožívanou situaci nazírá a na tom, jak umí té které situace využít. Nevykládejte polaritně, nehodnoťte.

Lidé za vámi přišli proto, že mají problémy a potřebují povzbudit, ne proto, že je třeba jim mazat med kolem úst. Vyhněte se proto neupřímnému plácání plnému radostných zvěstí a pozitivních nálad – nejprve musí přijít kritika, pak můžete motivovat nadějí a dobrými předpověďmi. Možná to tak nevypadá, ale většina lidí si za vámi přišla právě pro objektivní kritiku.

Při sdělování dobrých vlastností šetřete chválou. Chválení působí na rozumného klienta nedůvěryhodně a manipulativně, na ty ostatní působí jako prudký jed, protože většině lidí chybí schopnost sebekritiky a masáž ega jim brání ve vlastní aktivitě. Důležitá je konstruktivní kritika.

Vždy velmi dobře uvažte, jakou míru a jakou formu kritiky klient snese. Konstruktivní kritika je uměním slov a je velmi obtížným uměním.

Na většinu lidí lépe působí přímost a otevřenost, aspoň od vás jakožto poradce (věštci, kartářky astrologové atd. jsou chápáni jinak než jiní lidé; tento jiný postoj je dán archetypálně skrze mnohati-síciletý vývoj).

Hluboce osobní chyby vždy sdělujte nepřímo – naznačte, naťukněte, inspirujte. To, nač si o sobě samém klient přijde sám, má tisíckrát vyšší cenu než to, co mu řeknete vy.

Nevyhýbejte se nepříjemným sdělením a špatným věštbám, ale co nejčastěji pro ně použijte obraz-ného jazyka, aby nepůsobily sugestivně.

Ptají-li se vás lidé na datum sňatku, rozvodu a především úrazu svého či cizího nebo smrti, vysvět-lete zdvořile ale rázně, že tyto skutečnosti nelze předpovědět a že podobná sdělení působí jako sugesce – tím mohou ovlivnit osud nesprávným směrem.

Snažte se výklad nepodávat jako věštbu budoucnosti. Není to věštba budoucnosti, je to přehled vlivů, které se mohou, ale nemusejí uplatnit.

Naopak hovořte tak, jako byste popisovali podmínky, které si klient vytvořil a jejich další následky. Stále zdůrazňujte, jakými možnými způsoby se lze v daných situacích rozhodovat a jaké cesty lze volit. Zmiňte, jaké další následky ta či ona volba bude mít.

Orientujte tazatele na cíl, jehož mají dosáhnout, případně na úkol – pokud jej ve výkladu vidíte.

Nemanipulujte své klienty používáním slov jako “karma”, “trest”, “prokletí”, “černá magie” a pod.

Váhavějším nebo rozrušeným poraďte krok za krokem, co mají udělat, aby se jejich situace změnila. Těm, kteří mají před sebou těžký úkol, poskytněte – zejména na konec – co nejvíce naděje. Ta by ale měla mít základ v tazatelových skutečných schopnostech, jinak nemá valné ceny.

Vždy existuje řešení problému. Někdy ho ale nevidíte, protože za řešení byste ze své vůle a ze svého úhlu pohledu pokládali něco jiného. Někdy řešení nevidí ani klient, protože i on – a právě on – by si představoval něco jiného.
Nenechejte se zmást netypickou situací. Všichni lidé nemusejí být obyčejní a někdo má opravdu zvláštní život! Nechtějte takového člověka vtěsnat do běžných měřítek, respektujte individualitu, ač vám může být nepochopitelná nebo nesympatická.

Jsou lidé, kterým není pomoci. Jejich život se tak prostě vyvinul a oni buď nejsou schopni to pochopit anebo vykonat cokoliv pro jeho nápravu. Je možné, že jsou svým způsobem spokojeni a nespokojenost prožívají jen proto, že se příliš odlišují od standardu. Buďte na takové lidi hodní, nestrašte je prokletím a špatnou karmou, ale motivujte je k radosti v tom, jak žijí. Radost je řešením pro každou situaci.

Výklad ukončete buď krátkým shrnutím, dodáním naděje nebo pochvalou. Poslední slova jsou velmi důležitá!

Nehovořte s tazatelem v přítomnosti dalších osob, pokud si to sám nevyžádal. Vždy musíte mít k výkladu klid, neměl by rušit nikdo příchozí ani byste neměli zvedat telefony.

Nekritizujte konkurenci jen proto, že má jiný názor než vy. Klientovi v potížích tím ublížíte – ztratí důvěru ve všechny.

A konečně – pracujete-li profesionálně, mějte vždy viditelně vystaven ceník vašich služeb s vypsáním všech podmínek.

Zuzana Antares


Archiv komentářů pro tento článek:

2002-02-01 13:14:28 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Díky. Práce s lidmi je věc velmi obtížná a chyb se nevyvaruje nikdo z nás. Uvedený seznam je podnětný i pro práci na sobě samém.


2002-02-02 19:13:21 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Myslím si,že jste to napsali velice důvěrihodně,ale kde najdu někoho,kdo by byl takový,přesně podle toho co píšete,protože ceny některých věštíren jsou až do nebe volající a nedozvíte se nic a nepomůžou-či neporadí vám taky nic!Jsou to jen podvodníci a,proto bych ráda kdyby jste uvedli některé adresy věštíren nebo jiných takových středisek kde pracují profesionálové,kteří určité schopnosti na to mají.Myslím,že by to pomohlo nejen mě,ale i jiným lidem.Předem děkuji.


2002-02-02 19:28:37 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Před měsícem jsem začal pracovat v jedné věštírně.Až donedávna jsem si myslel,že na to mám schopnosti a hrdě svou práci vykonával.Jenomže lidé někdy přijdou a htějí zvýšit sebevědomí,chtějí přičarovat lásku apod.Myslí si,že s bílou magií bych to mohl dokázat.Jenže v takovýhlech věcech se nevyznám a lidé jsou zklamáni.Jak se to mám naučit bez knihy čar a kouzel?Cˇlánek by pomohl pomohl.


2002-02-02 19:38:01 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Chtěla bych abyste se také zminˇovaly o černé magii,POKUD MOŽNO podrobněji.JAK SE JÍ MÁME VYVAROVAT?jAK JI ROZEZNÁME OD BÍLÉ MAGIE?CO TO VLASTNĚ CˇERNÁ MAGIE JE? A PROČ JE TAK NEBESPEČNÁ?ČLÁNEČEK BY BODL.jINAK VAŠE POUČKA JE SKVĚLÁ,ALE VEDENA NEZAJÍMAVĚ.CO TŘEBA PŘIDAT OBRÁZEK?

AHOJ A DÍKY.


2002-02-02 19:42:20 Re: Etická pravidla výkladu osudu
KDO UMÍ PŘIZNAT VLASTNÍ CHYBU A ZAČNE PRACOVAT NEJDŘÍV NA SOBĚ JE NA DOBRÉ CESTĚ K TOMU ABY MOHL POTOM POMOHL JINÝM.JEN TAK DÁL


2002-02-02 19:52:28 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Profesionálové mají vlastní internetové stránky a různá doporučení.Najdete je,ale velice zřídka a proto by jste měla být opatrná.Je to např.Pan Jan Kolousek,který se tomu věnuje hodně dlouho.Je to Praha 7 Dělnická 6.Ve starém průchodu Jeho stránka je WWW.tatarota.cz ,ale je taky možné,že už si založil novou.Jeho ceny se pohybuji mezi 100-300kč.Hodně štěstí.


2002-02-06 22:21:13 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Nepodepsaným doporučením a pavlačovým drbům je třeba vždy bezvýhradně věřit.
Terka


2002-02-07 03:14:43 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Hmmm, tak černá magie.
V předdynastickém období Egypta se jí říkalo dračí a dnes zažívá obrození. V různých podobách se šíří světem.
Drak je nejsilnější entita a tak černá magie narozdíl od různých jiných magií disponuje skutečnou silou.
Vyvarovat? Proč?
Nebezpečná? Kde jsi na tom byl/a?
Chiah

2002-02-10 21:46:17 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Myslíte, že chyba je vždy jen na té druhé straně? Záleží na tom, co člověk chce po věštci či věštkyni vědět - a někdy jsou to velmi málo důvtipné otázky.
Možná by nebylo od věci kdybyste napsala, čemu říkáte profesionál. Které josu ty určité schopnost?
Jsem profesionál už skoro deset let, a jistě hodně lidí odejde po výkladu nespokojeno - chtěli slyšet něco jiného.
Zuzana Antares

2002-02-10 21:47:25 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Jen se rozepište víc - zatím to zní zajímavě.
Zuzana Antares

2002-03-02 20:18:10 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Vidím, že je hodně žhavých zájemců o kartářky. Já je taky navštěvuju a vím o nich, že to nejsou podvodnice. Nechci tu dělat reklamu, takže pokud někdo bude mít zájem, pište na mou e-mailovou adresu: cars.trade@tiscali.cz.
A na druhou stranu bych i já něco potřebovala od vás. Nemám žádné informace o rituálech a zaklínadlech a moc je sháním. Děkuji.


2002-03-22 14:51:56 Re: Etická pravidla výkladu osudu
To je spíš o psychologii než o věštění, ale ono to spolu souvisí, jako každá práce při které komunikujeme s lidmi.
Tepore

2002-03-22 14:56:28 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Je třeba si uědomit, že nexistuje bílá ani černá magie. Existuje pouze jedna magie. Není možné rozlišit bílou od černé protože co je dobré pro jednoho to většinou někomu jinému moc nevoní. Tedy ta stejná magije je pro jednoho bílá, pro druhého černá, záleží na úhlu pohledu.

Magie by měla být o hledání vlastní dokonalosti a harmonie s okolním Světem, ne o ovlivňován okolí.
Tepore

2002-03-22 14:59:44 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Pěkné shrnutí. Jen houšť. Jak tak občas serfuji po serverech s podobnou tématikou, nenacházím dost základních informací tohoto typu. Všichni jen zakládají tajné spolky a mluví o zasvěcení, ale obsah a podstata poněkud uniká.......
Tepore

2003-08-10 18:30:56 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Jééé, já mám vaši knihu...
edmero věšteckých umění. Ale taky mám Čarodějnický slabikář od Marcely Košanové (moc pěkná) , kde se též zabývá výkladem karet- ne sice tolik do hloubky, jenže i tak mohu říct, že vysvětlivky už pouhých barev a znaků mají pramálo společného... No nic 🙂
Angeluska

2005-10-21 09:30:55 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Karty vykládám léta.Je to samozřejmě práce s lidmi.Lidi za mnou chodí když mají problémy.Říkám jim vždycky pravdu-tedy interpretuji to, co si vytáhnou za karty.Tarot ukazuje jen cestu.Tarot je výborná věc.Vyložím každému, kdo chce.Zatím je každý spokojený.Dělám to s láskou.Chci pomoci.Nic za to nechci.Katy


2006-01-16 15:29:51 Re: Etická pravidla výkladu osudu
Ahoj Katy,
mohla bych na Tebe dostat spojeni? Chtela bych si nechat vylozit karty.
DIKY
Petronela


5/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 56

Napsat komentář