Téma: Vývoj lidstva

Současná situace vyvolává řadu otazníků a v mnoha lidech vzbuzuje pocity nejistoty. Co bude dál, jaký je význam všeho, co se v posledních několika týdnech děje? Máme se obávat – nebo budeme zachráněni? Máme si pomoci sami – nebo přijde někdo, kdo nám pomůže? Co je pro další vývoj člověka dobré, přežijí lidé?

Tento úryvek z knihy Hovory s Bohem jako odpověď na všechny tyto možné otázky rozesílá pan Josef Novák. Jak plyne ze subjectu mailové zprávy, v níž příspěvek byl, je příznivcem stránek www.universe-people.cz.

…mám spoustu dalších otázek. Některé body je třeba vysvětlit podrobněji. Proč šel Hitler do nebe? (Vím, že ses to snažilvysvětlit, ale stále mi to není jasné). Jaký hlubší smysl se skrývá za všemi událostmi ? A jakou souvislost má tento hlubší smysl sHitlerem a ostatními diktátory?

Cílem všech událostí a všech zážitků je vytvoření příležitosti Události a zážitky jsou příležitosti. Nic víc a nic míň.

Bylo by mylné považovat je za dílo ďábla, trest Boží, odměnu z nebes nebo něco podobného. Jsou to prostě události a zážitky.
Smysl jim dává to, co si o nich myslíme a jak na ně reagujeme.

Události a zážitky jsou příležitosti, které k sobě individuálně nebo kolektivně přitahujete prostřednictvím svého vědomí. Vědomí vytváří zážitky. Snažíte se dosáhnout vyšší úrovně vědomí. Přitahujete tyto příležitosti, abyste jich použili jako nástroje k vytváření toho, čím jste. To, co jste, je bytost na vyšší úrovni vědomí, než teď projevujete vy.

Protože chci, abyste poznávali a prožívali to, čím jste, dovoluji vám přitahovat k sobě události a zážitky, které vám to umožní.
V této univerzální hře se k vám občas přidávají další hráči – náhodní známí, přátelé, spolupracovníci, příbuzní a životní partneři.
Tyto duše k sobě přitahujete a vy jste přitahováni k nim. Je to vzájemně tvůrčí zážitek, který vyjadřuje touhy obou stran.

Nikdo k vám nepřijde náhodou.
Neexistuje žádná koincidence.
Nic se neděje náhodně.
Život není výsledkem náhody.

Události i lidé jsou k vám přitahováni pro vaše vlastní účely. Hlubší planetární události jsou výsledkem kolektivního vědomí. Jsou přitahovány k vaší skupině v důsledku vašich kolektivních rozhodnutí a tužeb.

Co to znamená vaše skupina?

Ačkoli si to málo lidí uvědomuje, kolektivní vědomí je velmi mocné; a když si nedáš pozor, může ovládnout tvé individuální vědomí.
Chceš-li, aby byl tvůj život na této planetě harmonický, musíš se všude, kam přijdeš, snažit vytvořit kolektivní vědomí.
Jsi-li v nějaké skupině, jejíž vědomí neodpovídá tvému a jež nejsi schopen změnit, bude moudřejší skupinu opustit, neboť jinak by tě mohla vést. Taková skupina jde tam, kam chce ona, bez ohledu na to, kam bys chtěl jít ty.

Nemůžeš-li najít skupinu, jejíž vědomí by odpovídalo tvému, pokus se takovou skupinu založit. Lidé s podobným vědomím, jako máš ty, k tobě budou přitahováni.

Jednotlivci a menší skupiny musejí ovlivňovat větší skupiny – a nakonec celé lidstvo – aby došlo k trvalé a podstatné změně na této planetě.
Váš svět a stav, v němž se nachází, je odrazem kolektivního vědomí lidstva.

Jak vidíš, když se rozhlédneš kolem sebe, čeká vás spousta práce. Pokud ovšem nejsi spokojen se současným stavem světa.
Je překvapující, že většina lidí s ním spokojena je. Proto se nic nemění.

Většina lidí je spokojena se světem, v němž jsou uznávány rozdíly, nikoli podobnosti, a v němž se neshody řeší válkami.
Většina lidí je spokojena se světem, v němž přežívají jen ti nejsilnější, v němž moc je právo, a vítězství je považováno ze nejvyšší dobro.
Produkuje-li takový svět také ztroskotance – budiž – pokud mezi ně nepatříte. Většina lidí definuje zlo jako něco jiného, než jsou oni. Náboženské, sociální, ekonomické a kulturní rozdíly nejsou tolerovány.

Vykořisťování je ospravedlňováno sebeuspokojeným tvrzením vykořisťovatelů, že jejich oběti jsou na tom mnohem lépe než před tím, než byly vykořisťovány. Vyšší vrstvy, které na této situaci sprostě vydělávají, nezajímá, jak by se mělo zacházet s lidmi, kdybychom byli opravdu spravedliví.

Když někdo navrhne jiný systém, většina lidí se směje a poukazuje na to, že díky soutěžení a zabíjení je tato civilizace tak úžasná. Většina lidí je přesvědčena, že neexistuje žádný jiný přirozený způsob existence, že je v povaze člověka chovat se tak, jak se chová, a že jakékoli jiné chování by zabilo vnitřní elán, který nás nutí být úspěšnými. (Nikdo se neptá v čem.)

Ačkoli je to pro osvíceného člověka obtížné pochopit, většina lidí na vaší planetě věří této filozofii, a proto se nezajímá o trpící masy, o utlačované menšiny ani o základní potřeby kohokoli jiného.

Většina lidí si neuvědomuje, že svou činností ničí planetu, která jim dává život, neboť se nestarají o nic jiného než o zlepšení vlastního života. Jsou tak neuvěřitelně krátkozrací, že nevidí, že krátkodobé zisky často způsobují dlouhodobé ztráty.

Většina lidí se cítí ohrožena kolektivním vědomím, takovými pojmy, jako je kolektivní dobro, jeden světový názor nebo jeden Bůh, který existuje v jednotě se všemi bytostmi.

Je jasné, že strach ze všeho, co vede ke sjednocení, a vyzdvihování všeho, co vás rozděluje, vyvolává konflikty – a přesto se zdá, že nejste schopni poučit se z vlastní zkušenosti, neboť děláte stále totéž a se stejnými výsledky.
Neschopnost pochopit utrpení druhých umožňuje pokračování utrpení.
Oddělenost plodí lhostejnost a falešnou nadřazenost. Jednota plodí soucit a skutečnou rovnost.
To, co se děje na vaší planetě poslední tři tisíce let, je odrazem kolektivního vědomí vaší skupiny – to jest celého lidstva.

Tuto úroveň vědomí lze nejlépe označit za primitivní.
Hmm. Ale zdá se, že jsme odbočili od původní otázky.

Ani ne. Ptal ses na Hitlera. A fakt, že se Hitler dostal k moci, byl důsledkem kolektivního vědomí. Mnoho lidí řekne, že Hitler ovládl jednu skupinu – v tomto případě německý národ – díky své prohnanosti a mistrné rétorice. To však pohodlně svaluje všechnu vinu na Hitlera – což masám náramně vyhovuje.

Bez spolupráce a podpory a ochotné poslušnosti milionů lidí by Hitler nemohl udělat nic. Skupina, která si říká Němci, na sebe musí vzít zodpovědnost za holocaust. Stejně jako to musí do určité míry udělat větší skupina nazývaná lidstvo, která, i když neudělala nic jiného, byla přinejmenším lhostejná k utrpení v Německu, dokud nedosáhlo takového stupně, že to ani ti nejchladnokrevnější izolacionisté nemohli ignorovat.

Pochop, že právě kolektivní vědomí poskytlo úrodnou půdu pro růst nacistického hnutí. Hitler se jen chopil příležitosti, ale sám ji nevytvořil.

Musíš si uvědomit, že kolektivní vědomí, jež neustále zdůrazňuje výjimečnost a nadřazenost, vede ke ztrátě soucitu, a ztrátu soucitu nevyhnutelně následuje ztráta svědomí.

Kolektivní vědomí zakořeněné v nacionalismu ignoruje problémy druhých a zároveň dává vinu druhým za problémy vlastní, čímž ospravedlňuje odvetu, nápravu a válku.

Osvětim byla nacistickým řešením – pokusem o nápravu – židovského problému.
Nejhroznější nebylo to, že Hitler páchal příšerné zločiny na lidské rase, ale to, že mu to lidská rasa dovolila.
Překvapující je nejen to, že se objevil někdo takový jako Hitler, ale také to, že s ním tolik lidí souhlasilo.
Hrozné je nejen to, že Hitler vyvraždil miliony Židů, ale také to, že miliony Židů musely být vyvražděny, aby byl Hitler konečně zastaven.
Smyslem tohoto historického období bylo nastavit lidem zrcadlo a ukázat jim, jaké lidstvo skutečně je.
Ve vaší historii se setkáte s mnoha pozoruhodnými učiteli, kteří vám nabízejí příležitosti rozpomenout se na to, čím skutečně jste. Tito učitelé vám ukazují jak nejnižší, tak nejvyšší lidský potenciál.

Ukazují vám jasné a závratné příklady toho, co člověk může dokázat – a kam se dostanete s takovým vědomím, jaké máte vy.
Pamatuj si, že vědomí je všechno. Vědomí vytváří vaši realitu. Kolektivní vědomí je velmi mocné a produkuje buď nevýslovnou krásu, nebo nevýslovnou hrůzu. Volba však záleží na vás.

Jestliže nejsi spokojen s vědomím své skupiny, snaž se jej změnit.
Nejlépe toho dosáhneš tím, že budeš žít příkladným životem.
Pokud to nestačí, založ si svou vlastní skupinu a buď zdrojem vědomí, jaké si přeješ, aby měli druzí.
Všechno začíná u tebe. Všechno. Naprosto všechno.
Chceš, aby se svět změnil? Změň svůj vlastní svět.

Hitler – stejně jako Kristus – vám dal výjimečnou příležitost poznat, čím skutečně jste. Nicméně tito velcí lidé – Hitler nebo Buddha, Čingischán nebo Hare Krišna, Attila nebo Ježíš Kristus – žijí jen tak dlouho, dokud nezmizí z vašich vzpomínek.
Proto Židé staví pomníky na památku holocaustu, abyste na něj nikdy nezapomněli. Neboť v každém z vás je něco z Hitlera – je to jen otázka stupně. Vraždění lidí je vraždění lidí, ať už v Osvětimi nebo ve Wounded Knee.
Takže Hitler byl poslán na Zemi, aby nám ukázal, jakých hrůz je člověk schopen? Aby nám ukázal, jak hluboko je možné klesnout?
Hitler vám nebyl poslán. Hitlera jste si vytvořili. Zrodil se z vašeho kolektivního vědomí, bez kterého by nemohl existovat. To je ponaučením z této zkušenosti.

Vědomí oddělenosti, výjimečnosti a nadřazenosti – rozlišování na my a oni – vede k Hitlerovu pojetí světa.
Vědomí Božího bratrství a jednoty vede ke Kristovu pojetí světa.
Je-li utrpení naše a nejen vaše, je-li radost naše a nejen moje, je-li celý život náš – pak je to skutečně celý život.
Proč šel Hitler do nebe?

Protože neudělal nic špatného. Hitler prostě udělal, co udělal. Musím ti připomenout, že celou řadu let miliony lidí věřily, že Hitler má pravdu. Jak by tomu nevěřil on sám?
Kdybys hlásal něco šíleného a milion lidí by s tebou souhlasilo, nemyslil by sis, že jsi tak šílený.
Svět – nakonec – došel k závěru, že Hitler neměl pravdu. To znamená, že se lidé zamyslili nad tím, čím jsou a čím chtějí být vzhledem ke své zkušenosti s Hitlerem.
Hitler stanovil měřítko! Nastavil parametry, které vás donutily přehodnotit své představy o sobě samých. Totéž udělal Kristus, jenže na opačném konci spektra.
Existovali další Kristové a další Hitlerové. A opět přijdou. Proto si dávejte pozor, neboť se mezi vámi pohybují lidé na různých úrovních vědomí. Jaké vědomí máš ty?

Zaslal: Josef Novák


Archiv komentářů pro tento článek:

Shlédnutí: 23

Napsat komentář