Fyzikální povaha pekla

Následující otázka byla prý skutečně položena v zimním zkouškovém období při zkoušce z chemie na Washingtonské univerzitě:

“Je peklo exotermické (vydává teplo) nebo endotermické (pohlcuje teplo)? Svou odpověď podložte důkazem.”

Většina studentů sestavila důkaz ze svých domněnek s pomocí Boylova zákona nebo nějaké jeho obměny (při rozpínáníse plyn ochlazuje, při stlačování se zahřívá). Jeden student však uvedl následující důkaz:

Nejprve potřebujeme vědět, jak se hmota pekla mění v průběhu času. Proto potřebujeme znát rychlost, kterou do pekla duše vstupují a rychlost, kterou z pekla duše vystupují.

Myslím, že můžeme s jistotou předpokládat, že jakmile se duše dostane do pekla, už z něj neodchází. Z toho vyplývá, že nevystupují žádné duše.
Pokud se týká počtu duší, které vstupují do pekla, musíme se podívat na různá náboženství, která na světě dnes existují. Některá z těchto náboženství tvrdí, že pokud nejste členem jejich církve, přijdete do pekla. Protože je více než jedno takové náboženství a protože jednotlivé osoby z lidské populace nevyznávají více než jednonáboženství, můžeme odvodit, že všichni lidé a všechny duše přijdou do pekla. Při současné porodnosti a úmrtnosti můžeme očekávat, že počet duší přicházejících do pekla vzrůsta podle exponenciální křivky.

Nyní se podívejme na rychlost změny objemu pekla, protože Boylův zákon stanoví, že pokud mají teplota a tlak v pekle zůstat konstantní, objem pekla musí při přírůstku duší vzrůstat. To dává dvě možnosti:

1. Jestliže se peklo rozpíná rychlostí menší než je rychlost, kterou sem vstupují duše, potom bude teplota a tlak v pekle vzrůstat přes všechny meze.

2. Samozrejmě jestliže se peklo rozpíná rychlostí větší, než je rychlost přírustku duší, potom bude teplota a tlak v pekle klesat, dokud peklo nezmrzne.

Takže která možnost je pravdivá?

Jestliže přijmeme postulát, který mi během mého prvního ročníku na univerzitě sdělila slečna Theresa Banyan: “S tebou se vyspím, až bude v pekle chladná noc”, a vezmeme v úvahu fakt, že se mi s ní stále nepodařilo navázat sexuální poměr, potom možnost 2. nemůže být pravdivá a tudíž jsem si jist, že peklo je exotermické.

Jediný tento student dostal ze zkoušky jedničku.

Převzato od: Pavel


Archiv komentářů pro tento článek:

2002-06-11 13:41:49 Re: Fyzikální povaha pekla
Vtipne ...


2002-06-15 14:52:04 Re: Fyzikální povaha pekla
Opravdu americké...Ohodnoť

Shlédnutí: 12

Napsat komentář