Zákon proti léčitelství podceňuje pacienty

Zákon proti léčitelství podceňuje pacienty

V nejbližších dnech bude parlament projednávat zákon, jímž se zcela zakáže veškeré léčitelství. To je současným ministerstvem zdravotnictví považováno ze nevědecké a tudíž je zakazováno. To, že alternativní metody mnohdy neuvěřitelně pomáhají, není bráno v potaz, protože současná věda nic takového nevysvětluje. Tímto zákazem je bráněno konkurenci v péči o zdraví. Nadále bude možno využívat jen oficiálních, nikoliv alternativních technik. Nadále také bude možno využít jen mnohdy velmi vachrlaté a nedokonalé péče v rozpočtově podvyživeném zdravotnictví, odkud utíkají setsry za lepšími platy a důstojnějším přístupem a lékaři stávkují.Léčitelství bude kriminalizováno – každý léčitel, který bude provádět svoji praxi, bude moci být odsouzen a vsazen do vězení. Ministerstvo zdravotnictví se domnívá, že léčitelé JEN škodí a oficiální medicína JEN prospívá. Stejně podstatné ale je i to, že bude zabráněno konkurenci, pacienti se nebudou moci odvrátit od nevyhovujících a často drastických léčebných metod, aby vyzkoušeli něco jiného. Nebude možno si nechat doporučit čaj nebo homeopatika – poslušně budeme zobat antibiotika, hormonální přípravky, chemoléčebné tabletky a patáky zhoubně ovlivňující myšlení a znemožňující tak skutečné uzdravení tzv. duševně nemocným.

Alternativní praxe a veškeré metody, nesouhlasící nebo dokonce odporující ryze materialistickému pojetí zdraví, budou zakázány nejen léčitelům, ale také lékařům. Máte-li svého akupunkturistu, vězte, že bude mít zakázáno svoji praxi nadále provádět pod pohrůžkou krimilálu. Dodejme, že jinde v Evropě jsou alternativní způsoby léčení běžně provozovány a doporučovány a ani léčitelům není zakazováno léčit. Pacient je tam považován za dospělého, soudně uvažujícího člověka, který je schopen si zvolit způsob léčení dle vlastního úsudku a utratí své peníze též dle vlastního, žádným úřadem nepodceňovaného rozhodnutí.


Sdělení skeptikům:

Nechceme se zde nekriticky zastávat léčitelů: I mezi nimi jsou lidé nezodpovědní, neznalí a přeceňující své dovednosti a znalosti, ba i podvodníci a takoví, kterým nejde o zdraví pacienta, ale jen o peníze, které může z nemocného vyždímat. Ale nejsou mnozí lékaři PŘESNĚ STEJNÍ ???


Co můžetme udělat:

Vy, kdož jste byli u voleb, jste si zvolili svého poslance. Napište mu.

Napište Zdravotnímu výboru poslanecké sněmovny.
Adresa: Zdravotní výbor poslanecké sněmovny parlamentu ČR, Sněmovní 1, 110 00 Praha1.

Pošlete fax ing. Zdeňku Škromachovi, předsedovi Výboru sociální politiky a zdravotnictví
na hodonínské číslo: 0628/ 342 596

Jaké může být znění dopisu:

Žádám, aby nebyla Zákonem o zdravotní péči omezena alternativní léčba, ať už je prováděna lékaři nebo nelékaři, a aby tak nebyla zrušena nebo silně omezena svoboda volby metody vlastního léčení všech občanů naší země, podle jejich vlastního rozhodnutí a přesvědčení; zároveň aby tímto omezujícím nebyla podceňována inteligence, úsudek a samostatnost rozhodování občanů a shazována myšlenka demokracie. Nezapomeňte prosím k dopisu uvést své celé jméno a adresu.

Zákon se má projednávat opravdu v nejbližších dnech, proto prosím neváhajte a pište ihned, chcete-li pomoci nejen nemocným, ale možná i sami sobě.

Podle časopisu REGENERACE, mgr. Čehovského

Redakce připomíná, že se jedná o archivní článek z roku 2001.

Lea

Archiv komentářů pro tento článek:

2001-10-14 19:17:13 Re: Zákon proti léčitelství podceňuje pacienty
Bylo by to ublížení pro lidi, kteří si chtějí svobodně rozhodnout, jakým způsobem chtějí být léčeni. Oficiální medicina léči jen to co může. Jsou věci, které sebelepší lékař nemůže odhalit, neboť na to nejsou přístroje. Léčitele pomáhají lidem kteří to chtějí, nikdo je nenutí aby léčitele navštěvovali. Je důležité, aby demokracie a svoboda krerá zde začala zůstala1


2002-01-25 22:08:46 Re: Zákon proti léčitelství podceňuje pacienty
Byla by ostuda nesmět používat na povrchové oděrky a škrábance například třezalkový olej. Já ho používám a vím že je účinější a rychlejší než vědecky ověřené mastičky. Jestli ten zákon projde, tak prohlašuji že jsem zločinec, neboť se tohoto oleje a dalších věcí nehodlám vzdát.
Akea

2006-02-20 12:43:33 Re: Zákon proti léčitelství podceňuje pacienty
bgt4/5 - (2 votes)

Shlédnutí: 17

Napsat komentář