UFO a channeling

  • Odletíte s Ivo Aštarem Bendou a Ještírky?
    Jiří Lapáček

    (Převzato ze serveru www.spirala.cz)
  • V posledních dnech (na přelomu října a listopadu roku 1999) se k Zemi prý blíží asteroid o průměru asi dvou kilometrů. Je přitahován negativními myšlenkami obyvatel Země a pokud naši planetu zasáhne, odnesou to milióny a milióny lidí. Naštěstí ti “hodní” budou moci Zemi opustit za nezištné pomoci flotily tisíců mimozemských lodí, které ve skrytu patrolují poblíž Země. Proč o nich nevíme? Skrývají se totiž pod pláštíkem dimenzí, které jsou nám, přízemním Pozemšťanům našimi smysly nedostupné.

Uvedené informace čerpám ze stránek dostupných na adrese (http://www.universe-people.cz/). Známý český kontaktér mimozemských civilizací, pan Ing. Ivo A (A jako “Aštar”?). Benda, zde popisuje styky své a svých spolupracovníků s velením mimozemské flotily, která ve skrytu sleduje dění na Zemi a jeho vývoj. Tak, jak se ručička pomyslných dějinných hodin blíží konci tisíciletí, selhávají pokus za pokusem vyřešit vše smírnou cestou a připravuje se scénář evakuace. Zdá se, že Země v dnešní podobě je ztracena. Jistá část populace bude za pomoci průchodů mezi dimenzemi a evakuační flotilou spasena a zbytek si na vlastní kůži prožije, jak vypadá doopravdický Armagedon.

Jména Aštar Šeran, Semjase, Ptaah a další nejsou neznámá. Před několika lety se jako jedna z prvních vlaštovek na pultech knihkupectví objevil třídílný komplet knih o UFO (z nakladatelství Etna). Zde se český čtenář poprvé ?legálně” setkal s mimozemskými aktivitami a s proslulým kontaktérem Albertem ?Billym” Meierem. Uplynulo pár let a počet titulů zabývajících se podobnou tématikou se zmnohonásobil. Jsou mezi nimi i tituly citované panem Bendou v doporučené literatuře – Hovory s Bohem I., II. (a brzy snad i III.), knihy Barbary Marciniak, Redfieldovo Celestinské proroctví a další. Tyto knihy jsou (mohu-li posoudit) velmi čtivé a svého čtenáře (hlavně ty, kdou jsou zaměřeni ve smyslu názvu mého oblíbeného knihkupectví ?Hledající”) vedou k poznání, že ?tu asi není něco v pořádku”. A opravdu, asi ne. Stačí se podívat na nabídku teletextu ČT 1 – zejména na stránky stránky s titulky: 110, 111, 130 a 131. Smutná sbírka… Nedivil bych se, že ten, kdo sleduje dění na Zemi z povzdálí (viz mnou kdysi citovaný Jefremovův titul Hodina býka) pláče a říká si, že ?tihle už nestojí za to, abychom se jimi zabývali”. Jenomže je řešením útěk od vlastních stínů?

To by snad byla křivda na celém lidstvu a zejména na jeho hostiteli, planetě Zemi, naší Gaie. Proč bychom měli opouštět tu nádhernou planetu, kterou ani pořádně neznáme, proč by ona měla trpět pro pár desítek (stovek?) jedinců, jejichž jména se nabubřele objevují ve sdělovacích prostředcích? Nebylo by jednodušší to udělat naopak? Před pár dny jsem o ?prodlouženém víkendu” se skupinou přátel projížděl na kolech Českým rájem. Co krásy se tu skrývalo na několika čtverečních kilometrech! A tohle všechno by mělo být v milisekundě zničeno vetřelcem z mrazivého vesmíru jen pro hříchy mocných tohoto světa? Trochu mi to připomíná komunismus, kdy statisíce museli mlčet, táhnout a umírat pro blaho několika stovek jedinců.

Možná je to jen obratný trik nepozemských entit Ještírků, kteří potřebují čerstvý materiál na svoje genetické pokusy? A Ivošek je malý naiva, pomáhající zlodějům křičet “chyťte zloděje”? Nebo je sám ještírčí rezident? Nebo je celý ten humbuk jen experimentem přetransformovaných tajných služeb s cílem vyzkoušet si možnosti manipulace s národy v rámci probíhající globalizace?

Možná jsem jen přízemní jedinec, že nedokážu rozpoznat vyšší (nebo “nižší?) záměry obsažené v “mimozemskych” myšlenkách. Dovedu si představit n-rozměrný prostor (respektive jak počítat s n-dimenzionálními objekty). Bez odporu uznávám, že člověk není ve vesmíru sám a že jeho představy, jak cestovat z jednoho bodu vesmíru na jiný jsou sice v trojrozměrném pojetí takřka dokonalé, ale v globálním měřítku skoro směšné. Věřím v Boha – ne jako ve vousatého strejdu sedícího na obláčku, ale jako ve Stvořitele Všeho. Nevěřím ale tomu, že by v našem případě mělo ?dobro ustoupit před zlem”.

Texty pan Bendy na jedné straně obsahují katastrofické vize (ale ty už jsou obsaženy i v Bibli), na druhé straně poselství plná lásky a přátelství. Kdybychom všichni spojili svou lásku, asi by se nám podařilo všechno, na co si vzpomeneme – natož odvrátit nějakou planetku. Proč ale odsud utíkat? Proč se nechat zachraňovat s cizí “pomocí”?

Já mám nade vše rád své Polabí, Šumavu, Krkonoše (a spoustu dalších koutů naší jedinečné Země). Proč se podle scénáře mám nechat přenést do bílé jednopatrové vilky na cizí planetě (toť řečnická otázka, nikdo mě tam osobně nezve) a tohle všechno opouštět s tím, že to pro blbost jiných bude zničeno? Nejde odsud s láskou a mírem v duši jen tak vypadnout. To bych měl pocit, že svou karmu zatěžuji víc než kdybych tu zůstal v nevědomosti. Nebo je to všechno opravdu jen ohromná zkouška?

Zkouška malověrných, těch, kteří stále nemají jasno? Ano! Vždyť Bůh je Láska. Láska bez podmínek, ta, se kterou je tvořeno veškeré projevené jsoucno. Taková síla netrestá. Dává nám možnost vybrat si. Buď se stejně bezpodmínečnou Láskou přijímat vše kolem sebe a hlavně pracovat na sobě samém tak, abychom žili v Lásce a Pravdě. Tehdy se staneme skutečnými tvůrci a žádné “zlo” nám nebude moci ublížit. Protože žádné zlo neexistuje. Vše je Bůh. Laskavý, netrestající, dávající nám vždy možnost volit vlastní svobodnou vůlí. Můžeme vytvářet stejné vibrace Lásky jako Stvořitel, nebo se necháme zavléct do vibrací strachů a stínů.

Nechme s Láskou pana Bendu odletět s Ještírky tam, kam chce patřit. Neboť, jak říká Bible, “po ovoci poznáte je”. Ovocem dezinformační kampaně pana Bendy je jen ovoce strachu, potrestání a zkázy, které malý Ivo zakrývá uschlým listím lstivých poselství.

Přejme mu jeho prožitky, pokud je potřebuje ke svému dospívání. My nemáme strach – strach je totiž jenom nedostatek Lásky. Nic víc… Naplňme tedy svoje srdce světlem Lásky a vyzařujme ji kolem sebe. Neboť i my jsme Bůh, tvořící tuto realitu. Zbavme se dětských strachů a převezměme zodpovědnost, která nám náleží.

Tvořme konečně srdcem, plným Lásky a světla. Na věky věků…


Pozn. Mum: Tento článek vyšel na serveru www.spirala.cz 8. listopadu 1999. Asertivní – až agresivní – prezentace Vesmírných lidí od té doby neustává, spíše se stupňuje (naposledy spam snad do všech mailových konferencí na Pandoře). Že by Ivo A. Bendu ovládly hrubé vibrace, kterým se tolik vzpírá? Nebo je loutkou ještírků? Občas nebývá špatné se ohlédnout…


Archiv komentářů pro tento článek:

2002-03-17 16:32:36 Benda je debil
Obvykle se vyhýbám hrubým slovům, ale v tomto případě mě nic vhodnějšího nenapadá. Ivo Benda je otravný spammer, jehož stránku by měli okamžitě zrušit a jeho samotného zavřít do blázince.
Ragimiri

3/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 26

Napsat komentář