Přírodní magie

Přírodní magie, co to v podstatě je?

Nevíme!

Jistě bychom o onom názvu mohli polemizovat a dohadovat se o jeho skrytém smyslu. Druidové – keltští kněží, věštci a kouzelníci však tajemnou tvář přírodní magie odhalili a porozuměli jí. Znamenitě se postarali o její rozšíření v pohanském severském světě, kam v dobách starověku nedosahovala víra antických kultur. I když v pozdější době bylo druidství a přírodní magie podstatně ovlivněny vírou středomořských kultur, faktem zůstává to, že lid, jenž se celá tisíciletí klaněl starým pohanským bohům, jejichž sílu moc moc hledal v přírodě, přetrval. I v dobách raného křesťanství se objevovali zainteresovaní jedinci, kteří se stavěli mimo zákony církve. Přes výhružky veřejným trestem a vyobcováním i nadále přetrvávali v představách o magické síle přírody, církví nazvanými “kultovním bludem”.

Člověk, jenž se dokázal pohroužit do tajů přírodní magie a porozuměl řeči přírody, jistě dosáhl vrcholu, co se týče keltských a germánských kultů. Proto nebylo možno víru v přírodu u “tehdejších” lidí přetrhnout jako nit a navázat na ni “zlatou” nit křesťanskou.

I v dnešní době jistí vybraní jedinci dikáží proniknout do tajů přírody a využívat její moc a sílu, která je dnešnímu materiálnímu světu zcela skryta.

Finnbennach


Archiv komentářů pro tento článek:

2002-03-28 12:27:51
Pěkné,
napiš toho víc.


2002-04-08 20:44:16 Re: Přírodní magie
asi tak hezké ale proklatě málo internet snad nemá rád přírodní magii. Nemůžu o tom nikde nic sehnat :o(


2002-04-09 11:55:13 Re: Přírodní magie
Když si to tak vezmeš,zjistíš ,že na počátku byla pouze příroda.My lidé jsme ji začali využívat ke svým potřebám ,a pro přežití.Takže jakákoliv věc je vytvořena z přírody.Tudíž je příroda všude ve stejném poměru jako na začátku ,akorát je přeměněna.Stejně tak jako příroda prochází vším,tak vším prochází i bůh.Církev naškodila a to odneslo náboženství.Je třeba si uvědomit ,co je to bůh.Jsme to my ,příroda ,všechno.KAŽDÁ CESTA JE CESTA BOŽÍ.A pokud někdo nenávidí druhého ,proto že věří v to samé ,ale říká tomu jinak,tak nic nepochopil.Bůh prostupuje i za hranicemi Země.Je nekonečný.
Kentaur

2002-08-02 20:30:15 Re: Přírodní magie
Kentaure, rád bych si s tebou popovídal bílže, neboť se mi zdá, že zmíněné věci skutečně rozumíš. Můžeme si třeba popovídat zde na této stránce, neboť jsi mne svou interpretací o přírodní magii skutečně zaujal. Napiš článek a zmiň v něm mé jméno /Finnbennach/, já, až Rituál opět navštívím ti na něj odpovím v podobě komentáře.


Finnbennach


2003-10-28 22:04:21 Re: Přírodní magie
Oč méně příležítostí ke kontaktům s přírodou mám, tím více mě láká a FASCINUJE. Její absenci ve svém životě si vynahrazuji alespoň pohledem na pěkné obrázky znázorňující přírodu. V poslední době mě přitahuje zájem o přírodu na sever od našich hranic a s tím související spojení tamních dávných náboženských rituálů (vykládání run) v dokonalé harmonii s přírodou. Cítím z tohoto spojení jakýsi klid, který snad podvědomě potřebuji ve svém životě.


3.5/5 - (2 votes)

Shlédnutí: 15

Napsat komentář