Jste duševně labilní?

Člověka, který má malé sebevědomí, považují druzí většinou neprávem za labilního. Jelikož tu dochází k matení pojmů, vysvětlíme si blíže, co označujeme termíny labilita, stabilita a senzibilita.

Labilita je posuzována jako něco negativního. Labilní člověk je přecitlivělý, nervózní, snadno se rozčílí, je náladový, impulsivní, lehce se nechá rozladit, je úzkostlivý a skeptický. Duševní stabilita je naopak hodnocena kladně, neboť stabilní člověk je obvykle otevřený, uvolněný, bezstarostný, schopný se prosadit, vyrovnaný, spolehlivý a ovládající se.

Jen málo lidí je možné zařadit do jednoho nebo do druhého extrému. Většina z nás předvádí spíše jakousi směs lability a stability. Reagujeme někdy labilně a podruhé zase stabilně.

Duševní labilita (nedostatek pevnosti a vyrovnanosti) souvisí s nedostatkem sebejistoty. Člověk neví, co chce, co je pro něho dobré – zmítá se hned na tu, hned na onu stranu. Nemůže se ustálit a proto se těžko pro něco rozhoduje.

Považujete se za duševně labilní? Potácíte se často sem a tam a nevíte přesně, co je pro vás dobré? Jestli ano, měli byste si někdy sepsat věci, které jsou pro váš život skutečně důležité. Měli byste si udělat plán, natáhnout červenou nit svého života. Ani tento plán se ovšem většinou nezdaří, jestliže nemáte dost sebevědomí, abyste šli tvrdošíjně za svými přáními a potřebami.

Jak spolu souvisí labilita a senzibilita? Musí být senzibilita posuzována stejně negativně? Senzibilní (citlivý) člověk má schopnost vcítění a intuice. Protože hodně vnímá věci citem, často ho snadněji zasáhnou a způsobují mu duševní poranění – jeho “nervový obal” se dá snadno protrhnout. To znamená, že velmi prudce reaguje na sebemenší frustrace, ale i na šťastné zážitky. V senzibilním člověku tedy rychleji vzniká odezva než v člověku nesenzibilním, s hroší kůží.

Citlivý člověk nemusí být labilní. Může naopak velmi přesně vědět, co chce. Vnímá všechno zvlášť silně a intenzívně. Frustrace se proto mohou velmi rychle odrazit na jeho náladě. Má většinou malou schopnost frustrace snášet a vyrovnávat se s nimi. Jeho sebevědomí je proto ohroženo. To ovšem také znamená, že okolí si jeho senzibility okamžitě všimne a mnozí nezřídka ze sportu zkoušejí, kolik rýpnutí citlivý člověk unese.

Senzibilita bývá většinou vykládána jako slabost. Mnoho citlivých lidí žije s tímto vědomím – považují se za slabé a mají proto problémy se svým sebevědomím. Ve skutečnosti však senzibilita znamená sílu. Je-li dobře vyvinuta vnímavost a schopnost vcítění, jsou to vlastnosti, které mají neobyčejný význam pro zvládání životních situací. Myslíte-li si o sobě, že jste citliví, měli byste se bezpodmínečně snažit posílit své sebevědomí, neboť jste vystaveni neustálému nebezpečí, že vaše okolí bude na vaši senzibilitu dorážet a pokoušet se narušit vaši sebejistotu.

autor: Martin Hauge
help24.cz


Archiv komentářů pro tento článek:

2002-05-01 10:08:43 Re: PŘEVZATO: Jste duševně labilní?
To je fakt pravda!!!Znám přesně člověka ,který je hodně citlivý,a to sebvědomí nemá,a všichni do tý osoby rýpají a rýpají,ale je to asi taky o tom jak to ten člověk vezme!!!


3.5/5 - (2 votes)

Shlédnutí: 172

Napsat komentář