Rituál velkého pentagramu

Já osobně zavrhuji “černou” magii … ale tohle byste měli vidět!!!

RITUÁL VELKÉHO PENTAGRAMU

pro všechny vampírské rituály Stříbrné magie, které se týkají evokací a proměn

Průměr pentagramu je zvolen individuálně (nejčastěji 2-3 m). Kreslí se na látkovou podložku, nebo ryje rydlem do země.

Nejprve se nakreslí čtverec, do jeho rohů se umístí kahany nebo svícny. Poté se nakreslí velký kruh, který se dotýká každé strany čtverce. Dovnitř kruhu se nakreslí menší kruh a poté se do něj vyrývá pentagram tak, aby se dotýkal svými hroty hranic menšího kruhu. Prostřední cíp směřuje k severu. Do pěti polí které vzniknou, se napíší jména vampírských géniů.

Rýsování kruhů i vpisování jmen se provádí proti směru hodinových ručiček.

Před každý cíp hvězdy do prostoru mezi oběma kruhy se nejdříve napíše písmeno. Začíná se u severního cípu tak, že z písmen vznikne nekonečné jméno – ADMEN. Značí ochranu a nesmrtelnost a je i zaklínací magickou formulí.

Po napsání slova ADMEN mezi oba kruhy se přistupuje k vepsání jmen géniů do příslušných polí pentagramu. Jedná se o nejvyšší astrální inteligence vampirismu. Předsavují vrchol jeho vládnoucí hiearchie a disponují obrovskou mírou moci.

Pole první – ASTHAROTH – touha

Pole druhé – DRAGONIS (první drak) – vyslyšení

Pole třetí – MOLOCH (druhý drak) – osvícení

Pole čtvrté – EMPUSA – vláda podsvětí

Pole páté – NOSFERATU – velekněz

Do pole, které vzniklo uprostřed hvězdy, se vpisuje opět slovo ADMEN a je to i prostor, kde se pohybuje operatér.

U každého rituálu je důležitá časová i měsíční konstelace. Nezbytné předpoklady jsou naprosté zdraví fyzického těla, urovnaná psychika, vhodný oděv, nepřítomnost rušící energie – elektrického proudu, magnetického pole a dalších.

Univerzální magická formule (dále uvedená), která slouží jako modlitba či prostředek k uctívání, je vstupním proslovem pro rituál, ale může sloužit též pro navození vnitřního klidu, k otevření psychiky a podobně.

Volám Tě, NOSFERATU, pane noci, vlků a tmy.

Volám Tě NOSFERATU, pane hrobů, krve a astrálu.

Ó NOSFERATU – vyslyš mé prosby!

– vyslyš mou bolest!

– osviť mou cestu!

– vykonej mou pomstu!

– vyslyš mé volání!

– naplň mé poznání!

– ukoj mou touhu!

Ó NOSFERATU, vystup z temnoty

a přijď na mé zavolání!

Ó NOSFERATU, Tys zemřel, abys mohl žít!

Ó NOSFERATU, Tvůj život je ve smrti!

Ó NOSFERATU, Tvá smrt je životem!

Ó NOSFERATU, Ty jsi – věčnost!

– nesmrtelnost!

– vědomí!

– pomsta!

– osvícení!

NOSFERATU, vyslyš mě v mých modlitbách!

NOSFERATU, buď na mých cestách!

NOSFERATU, buď v mém život!

NOSFERATU, buď v mé smrti!

Vystup z temnoty a přijď na mé zavolán!

NOSFERATU, Ty ses zrodil do temno!

NOSFERATU, Ty přicházíš z temnoty!

NOSFERATU, Ty sám jsi temnota!

Ó NOSFERATU, vyslyš mé volání, vystup z temnoty, zjev se v úchvatné nádheře svého majestátu!

Ó NOSFERATU, zjev se na hrotu pentagramu!

Ó NOSFERATU, přileť na křídlech drak!

Ó NOSFERATU, učiň mě vnímavým svého hlasu!

Ó NOSFERATU, slyš můj rituál!

Ó NOSFERATU, zde je prach země z Transylvánských hor!

Zde je krůpěj mé krve!

Zde je hlína z krypty!

Ó NOSFERATU, zde jsou dary pro Tebe a můj hlas Tě volá z údolí temnot!

Ó NOSFERATU, volám Tě dechem stínů!

Ó NOSFERATU, volám Tě kvílením vlkodlaka!

Ó NOSFERATU, volám Tě Tvou pečetí!

Zjev se v nádheře majestátu!!!

Volám Tvé jméno – Nosferatu !!!

Legacy


Archiv komentářů pro tento článek:

2002-04-02 15:13:38 Re: Rituál velkého pentagramu...
Legacy, nic ve zlém, máme svobodnou vůli, takže si každý volíme svou individuální cestu. Jenom Ti chci doporučit, abys bedlivě sledoval události a situace, které Tě budou potkávat, i ty zdánlivě bezvýznamné (jakou budou mít povahu, zda budeš na ně připraven, jak je budeš hodnotit, zda budeš zdravý, nebo Tě budou pronásledovat nemoci, nezdary, obtížné situace apod.).
Moudrému napověz...

nehodný


2002-04-03 15:26:43 Re: Rituál velkého pentagramu...
Nehodny, nic ve zlem, ale chtel bych ti poradit, protoze ti hrozne moc potrebuju poradit. Vsichni mame totiz svou individualni cestu, ze? Chytremu napovez...

Martin T.


2002-04-03 21:15:44 Re: Rituál velkého pentagramu...
Nehodný!
Nevím co si tím chtěl říct ale tenhle článek jsem našel na stránkách www.bluewolf.mysteria.cz a myslel jsem že stojí za to, ho uveřejnit.
S pozdravem Legacy
Legacy

2002-04-04 00:21:38 Re: Rituál velkého pentagramu...
Bedlivé sledování událostí a situací - i těch bezvýznamných - které jej budou potkávat, lze doporučit každému, ať zveřejňuje církevní dogmata, marxleninské teorie, přednášky z fyziky, ekonomické elaboráty nebo základy satanismu ... anebo sedí v koutě jak puťka. Ten, kdo je pronásledován nemocemi, nezdary, obtížnými situacemi atd. bývá milován dobrými anděly, génii a božstvy, kteří jej těmito situacemi posilují a pomáhají mu v růstu.
Milý (ne)hodný, myslím, že tomu rozumíš jako koza petrželi.
Chiah

2002-04-04 11:13:47 Re: Rituál velkého pentagramu...
Legacy, chtěl jsem Ti jenom naznačit (upozornit), že jde opravdu o negativní magii. Měl jsem totiž dojem, že si to neuvědomuješ (být předem varován znamená být předem vyzbrojen). Častokrát člověk neví, s čím si zahrává a pak se diví, co se najednou v jeho životě děje.

nehodný


2002-04-04 11:24:49 Re: Rituál velkého pentagramu...
Nikdo nejsme vševědoucí, všeznalí, dokonalí.***Na rozcestí mám svobodnou volbu: vydat se cestou X, nebou cestou Y. Nic bližší o nich nevím. Když mne však někdo upozorní, že cesta X vede do bažin a cesta Y k mému cíli, tak kterou cestu si asi zvolím, Martine?***Takže pokud si někdo ze svobodné vůle vybere cestu negativní magie, tak ať počítá s následky.
2002-04-04 11:37:38 Re: Rituál velkého pentagramu...
Chiah, máš rovněž svobodnou vůli si zvolit svou cestu. Je vidět, žes již svou cestu zvolila.***Jen si tedy dál podrž svůj názor, že ten, kto je pronásledován nemocemi, nezdary atd. bývá milován dobrými anděly, génii a božstvy. BUDEŠ JEJ TOTIŽ BEZPOCHYBY MOCKRÁT V ŽIVOTĚ POTŘEBOVAT. Určitě si vzpomeneš ještě nejednou na tyto má slova.***PS Nemůžeš mne urazit, takže Tvé pokusy s různými příměry o koze a petrželi jsou naprosto zbytečné.


2002-04-04 20:19:00 Re: Rituál velkého pentagramu...
Děkuji za upozornění ale moc dobře jsem si vědom následků negativní magie.
Legacy
Legacy

2002-04-05 10:17:24 Re: Rituál velkého pentagramu...
Vypadalo to však opačně. Alespoň z mého pohledu. Takže moje upozornění nebylo na místě, za což se Ti omlouvám.

nehodný


2002-04-06 10:02:28 Re: Rituál velkého pentagramu...
to je v pořádku Legacy
Legacy

2002-04-07 13:44:27 Re: Rituál velkého pentagramu...
Tohle zní skoro jako výhružka... 🙂 Mám pocit, že opravdu nevíš o čem mluvíš, a v žádném případě to neber jako urážku - to je prostý fakt. Za nevědomost se stydět nemusíš, jen je potřeba něco s ní dělat...


2002-04-08 13:43:45 Re: Rituál velkého pentagramu...
Nechci tě urazit, milý nehodný čili ZLObivý, to se mýlíš; pouze konstatuji fakta. Činím tak proto, že zejména mladší, méně oddolní a povah znalí lidé by mohli být tvými sděleními manipulování ke strachu nebo v magii zavádějícím dualistickým názorům.

Chiah

2002-04-08 14:49:48 Re: Rituál velkého pentagramu...
Legacy, děkuji za přívětivou reakci. Mám za sebou další zkušenost


2002-04-08 15:01:32 Re: Rituál velkého pentagramu...
Žádná výhrůžka. Proč se milý anonyme řídíš dle hesla Podle sebe soudím tebe? Proč dobře míněné upozornění označuješ za výhrůžky, za nevědomost a kdoví co ještě? Co kdyby dotyčná osoba náhodou v budoucnosti zapoměla na svou pravdu, kterou tady vyjádřila? Co by ji pak v kritické chvíli podrželo?***Tvoji VĚDOMOST Ti neberu, jen si s ní dál žij... mne to rozhodně nevadí. Žiješ svůj život a neseš za něj tudíž plnou odpovědnost. Je to dobře a spravedlivě zařízeno. Za můj život odpovědnost neneseš, což mne nesmírně těší.


2002-04-08 15:17:34 Re: Rituál velkého pentagramu...
Chiah, už jsem Ti psal, že mne nemůžeš urazit, když jsi mi napsala, že tomu rozumím jako koza petrželi. Proč o tom pořád pochybuješ, když začínáš slovy Nechci tě urazit, milý nehodný atd. Nebo jsi na to zapoměla?***A vyvracel jsem Ti snad Tvou pravdu, že ten, kdo je pronásledován nemocemi, nezdary atd. bývá milován dobrými anděly, génii a božstvy? Nevyvracel. Jednalo se mi jenom o to, abys na tuto svou pravdu nikdy, opravdu NIKDY nezapoměla, ani když se dostaneš někdy v životě do sebekritičtější situace. Zažil jsem totiž hodně lidí, kteří jako Ty měli všechno v životě tzv. zmáknuté, ale praktický život a konkrétní události prokázaly, že pouze TEORETICKY. Takže budeš si stát za svou pravdou i když budeš mít rakovinu, zemře Ti dítě, budeš několik let nezaměstnaná apodobně?


2002-04-08 17:29:35 Re: Rituál velkého pentagramu...
K první části tvého sdělení: Skutečně si myslíš, že jsi tak důležitý, aby tě kdokoliv v této diskusi chtěl urazit? Prosím přestaň mi to vnucovat. Je to materializovaný obraz tvé pýchy... a o něm přece nechceme mluvit. Nebo ano?

Ke druhé části: Buďto znáš hermetické nauky a magii pouze povrchně a teoreticky - nebo ses nikdy v životě nedostal do kritické situace. Jinak bys přece musel vědět, že ty zdánlivě děsivé, šílené, ubíjející zážitky naprostéhoho zoufalství a zoufání jsou tu za odměnu. Že je to ten nejvyšší dar, který můžeš dostat a nejsvětější požehnání, vyhrazené jen těm, kdož jsou milováni Nejvyššími anděly a Světem Nejjasnější Záře.
Nebo už jsi někdy viděl skutečné poznání, jež člověku přiletí bezpracně do otevřených úst jako pečené holoubě? Ty ses setkal se zasvěcením, které není vykoupeno vyčerpávajícím úsilím, pády a ztrátami, zraněními, pochybností, rozervaností, nedůvěrou ve vše stvořené a pocity děsu? Máš snad dojem, že celá magie je skyrta jenom v tom, že si posedíš 2x týdně od 14 do 16 v univerzitní knihovně s prvním vydáním Elifase Léviho???? Tys neprožil dílo v černém, nepotkal ses s havranem, který hlídá vchod do vyšších světů a neviděl jsi hořet fénixe?
Prožil? Viděl? Spatřil?
Opravdu?


2002-04-09 08:59:57 Re: Rituál velkého pentagramu...
K první části Tvého sdělení: Psal jsem snad já slova Nechci Tě urazit...? Takže o čem to mluvíš, co se mi to snažíš namluvit o urážkách a důležitosti? Kde jsem psal o své důležitosti?

K druhé části: Kde vyvracím Tvé přesvědčení? Tvé přesvědčení je Tvé přesvědčení, nikoliv mé. Tvá cesta je Tvou cestou, nikoliv mou. To je celý obsah mého sdělení. Nic více, nic méně. Nejsem Tvým klonem, takže snad uznáš, že Tvá cesta nemusí být nutně i mou cestou. Souhlasíš? Tak proč to Tvé následné poučování? Žeby EGO?


2002-04-09 14:54:02 Re: Rituál velkého pentagramu...
04 duben @ 00:21:38 CEST, Chiah: Milý (ne)hodný, myslím, že tomu rozumíš jako koza petrželi.
04 duben @ 11:37:38 CEST, Anonym: PS Nemůžeš mne urazit, ...
08 duben @ 13:43:45 CEST, Chiah: Nechci tě urazit, milý nehodný čili ZLObivý, to se mýlíš;...
08 duben @ 15:17:34 CEST, Anonym: Chiah, už jsem Ti psal, že mne nemůžeš urazit...
Fakta, fakta, fakta....

TY píšeš: Kde vyvracím Tvé přesvědčení? ...
Odpověď: A kde píši, že je chci vyvracet? Ale u tebe čtu 02 duben @ 15:13:38 CEST ...Jenom Ti chci doporučit, abys bedlivě sledoval události a situace... Doporučuji já něco tobě? Nebo 04 duben @ 11:24:49 CEST ...Když mne však někdo upozorní, že cesta X vede do bažin a cesta Y k mému cíli, tak kterou cestu si asi zvolím, Martine?***Takže pokud si někdo ze svobodné vůle vybere cestu negativní magie, tak ať počítá s následky....

TY píšeš: Nejsem Tvým klonem, takže snad uznáš, že Tvá cesta nemusí být nutně i mou cestou. Souhlasíš?
Odpověď: Samozřejmě že souhlasím a je perfektní, žes to konečně pochopil. Třeba už nebudeš druhé poučovat, jak se mají klepat z následků černé magie. :-)))

TY píšeš: Tak proč to Tvé následné poučování?
Odpověď: Jen mne zajímalo cos zažil. Možná vnímáš otázku jako poučku...

TY píšeš: Žeby EGO?
Odpověď: Zřejmě považuješ ego za nějakou novodobou nadávku. Ego má každý člověk a je to jedna z nejdůležitějších částí osobnosti, která je výlučnou schopností člověka a jeho mostem k vyšším světům. Pokud by ses svého ega zbavil, klesneš na úroveň zvířete. Dle hermetických nauk je třeba se naučit ego nahlédnout a neztotožňovat se s ním.
Máš-li pocit, že tě teď, těmito posledními větami, poučuji, je to pravda, poučuji. Prostě proto, že mám pocit, že to nevíš. A naši diskuzi jistě sledují i další lidé. A také jim chci vysvětlit svoje názory. Ne, nechci je přesvědčit na svou stranu. Mám za to, že každý člověk je svobodným zodpovědným tvorem, který se sám dokáže rozhodnout, jaký názor chce zastávat. Všimni si - nehrozím, že kdo půjde jinou cestou než tou, která se líbí mně, tak bude zažívat sebekritičtější situace(08 duben @ 15:17:34 CEST), dokonce říkám, že ten kdo mojí cestou půjde zažije naprosté zoufalství a zoufání(08 duben @ 17:29:35 CEST)... Zároveň ale nikomu neříkám Co by ji pak v kritické chvíli podrželo?(08 duben @ 15:01:32 CEST) - vím, že ti lidé se podrží sami, protože jsou to dospělí, za sebe zodpovědní jedinci, kteří nepotřebují falešný soucit.

Chiah

2002-04-09 17:07:19 Re: Rituál velkého pentagramu...
Chtěl jsem ti udělat radost, a hlavně mě nebaví nechat se oslovovat anonyme, tak jsem se zaregistroval… Myslím, že tím se řeší i tvoje poslední poznámka stran nezasahování do tvého osudu. 😀 Jo a kdybys náhodou nechtěl souhlasit, klidně si posluž – kdy budeš mít podobnou příležitost nesouhlasit se MNOU.
IHVH

2002-04-10 15:50:46 Re: Rituál velkého pentagramu...
Tvé SLOVA, SLOVA, SLOVA.***Kdybych chtěl něco vyracet, tak bych uvedl celý seznam ARGUMENTŮ. To jenom Ty si zvyklá uvést pouhá slova, nikoliv argumenty a myslet si, že tím je to vyřízené. Argumenty jsem neuvedl, jenom upozornil.***Nikoho jsem nepoučoval. Na rozdíl od Tebe. Myslím si totiž v poslední době, že osobní zkušenost je mnohem účinnější výchovní prostředek než nějaké verbální poučování, plané řečnění. Zato Ty vydatně poučuješ, domnívaje se, že máš na to.***Ego za nadávku nepovažuji. Chtěl jsem Tě šetřit a nedávat Ti záminku abys vybouchla zlostí. Vidím, že to bylo zbytečné. Jde tedy o Tvé ZBYTNĚLÉ ego, které Tě vede k exhibicionizmu, k předvádění své sečtělosti, předvádění se, co všechno znáš a zažíváš, jakými Pravdami disponuješ. Takový exhibicionizmus, jaký jsi předvedla je jasným znakem, že duchovnost je pro Tebe pouhým nástrojem, kterým si léčíš své mindráky a dokazuješ čtenářům i sobě svou důležitost. Žádný člověk, který by měl ony zkušenosti, o kterých s takovým zápalem informuješ čtenáře - protože o tyto čtenáře Ti především jde, ne o mne - by o nich nepotřeboval tak dlouze mluvit a vystavovat je na obdiv. Spíše by mlčel. Takové zážitky jsou totiž ztěží jinému popsatelné, jsou individuální a proto důvěrné, ba až intimní a je třeba je prožít. Nikoliv o nich mluvit a myslet si, že to lze slovami přiblížit jinému.***Nějak si neuvědomuješ, čím tato debata začala. Upozorňoval jsem, že uveřejněný článek je z oboru negativní magie. Tam je začátek polemiky, tam je prvotní problém, na kterém jsi vycítila příležitost přihřát si svou polívčičku.***Tvé učení v podstatě lze vyjádřit jinými slovy tak, že čím dále jsme na duchovní Cestě, tím více lidského neštěstí se nám zákonitě dostává. S tím nesouhlasím, protože duchovní růst NEMUSÍ BÝT NUTNĚ A ZÁKONITĚ spojený s utrpením, s nemocemi, s nehodami, s bídou atd.***Svou agitku a de facto obhajobu negativní magie končíš rádoby hlubokým filozofickým pojednáním o své Pravdě. Opakuji opět: jenom se jí drž. Drž se jí pevně. V každé situaci. A ona Tě pak opravdu podrží. Podrží. Doslovně.
2002-04-10 16:00:58 Re: Rituál velkého pentagramu...
IHVH, s tím co jsi uvedl, souhlasím. Udělal jsem Ti tím také radost? Doufám, že ano.


2002-04-10 21:29:20 Re: Rituál velkého pentagramu...
NEEXISTUJE magie, která by byla negativní a nebo jiná - existuje jen MAGIE.
Musím ti snad takovou samozřejmost ukazovat JÁ ???
Z toho plyne, že celou debatu jsi začal naprosto zcestně – dokud to nepřiznáš, není se o čem bavit.
Začínáš mě nudit člověče....
IHVH

2002-04-10 22:39:35 Re: Rituál velkého pentagramu...
Vracím se na začátek a po relativně dlouhé neplodné diskusi tvrdím: Rozumíš tomu jako koza petrželi. Držíš se scestné premisy. Není negativní magie - jsou jenom lidé (o jejichž povaze si jistě každý udělá obrázek sám), co pomocí tohoto slovního spojení mají potřebu manipulovat druhými.
Nejde s tebou diskutovat, tím méně konstruktivně: Když nevíš, co máš říct, přejdeš do osobního útoku - no když ti to pomůže, budiž.
Držet se nemusíš ničeho, nemám pro tebe žádná doporučení (mimochodem - všímáš si, jak blízko má "doporučit" k "poručit"? Vybral sis případnou přezdívku, nehodný; a říkáš si často "non sum dignus"...???) - magická cesta ti koneckonců nehrozí :-))) ... tak ... vlastně o nic nejde.

Chiah

2002-04-12 09:05:09 Re: Rituál velkého pentagramu...
Svým nickem a použitým JÁ a oslovením člověče chceš něco naznačit?


2002-04-12 09:49:23 Re: Rituál velkého pentagramu...
Je dobré, žes mne uposlechla a vrátila na začátek diskuse. Bude Ti ovšem dlouho trvat, než vůbec pochopíš, co učíš. Kdyby platilo Tvé učení, že kdo je pronásledován nemocemi, nezdary atd. je MILOVÁN dobrými anděly, génii a božstvy, kteří jej TĚMATO SITUACEMI POSILUJÍ a POMÁHAJÍ mu v růstu (cituji Tvá slova), tak by byl člověk degradován obrazně řečeno na list ve větru, bez možnosti, aby aktivně ovlivňoval směrování svého života. Vůbec by neplatila kauzalita, různá ponaučení obsažená v Bibli (dokud nezaplatíš do posledního haléře atd.), východní učení o karmě apod. Člověk se může totiž učit a růst také dobrovolně, což Ty se svou teorií samozřejmě neuznáváš. A naco by mu byla svobodná vůle, kdyby byl hříčkou v rukou dobrých andelů, géniů a božstev, kdyby tedy nemohl ovlivnit v rámci svých pozemských činů svou bližší nebo vzdálenější budoucnost, svůj růst, kdyby za dobrou práci nebyl odměněn, ale naopak pronásledován? A mohla bys přiblížit nám nevzdělaným, které dobré anděly, génie a božstva máš na mysli? Ke génium radíš Leonarda da Vinci, Einsteina, Babinského nebo koho vlastně? Buď konkrétní a neplýtvej prázdnými a obecnými slovami. Předem díky za přiblížení těchto Tvých dobrých andělů, géniů a božstev. My nevědomí budeme vědět, s kým máme tu čest, na koho alibisticky ukázat, že je příčinou naší bídy, utrpení, nezdaru, nemocí apod. Hlavně, že to máme na koho svést, komu hodit na hlavu. Samozřejmě my za nic nemůžeme; my nic, my muzikanti. Pouč nás, když už tak ráda poučuješ.

Již podruhé zavádíš diskusi jinam. Na můj nick. Něco Ti prozradím. Je takovým malým testem. Zato mnohomluvným. Nehodný totiž nemá jenom ten význam, který JE TOBĚ OSOBNĚ NEJBLIŽŠÍ - jak tady neustále dokazuješ svými slovy. Kromě Tobě blízkého synonyma zlobivý má ještě další význam. Když budeš jenom trochu přemýšlet, tak zjistíš že slovo nehodný má minimálně 2 významy. Každý z nich zvolí ten, který mu je bližší a tím o sobě hodně naznačí. Ty si zvolila význam zlobivý. Říká se přece, že vrána k vráně sedá, podobné přitahuje podobné. Nebudu Ti to ulehčovat: přemýšlej a pokud na tedn další význam slova nehodný nepřijdeš, tak se poraď se svými dobrými anděly, génii a božstvy.


2002-04-13 08:28:26 Re: Rituál velkého pentagramu...
Chlape nebo ženská, ty jseš snad Ransdorf! Takhle zacházet s faktama může jenom komunista. Že ty děláš do politiky, anonyme! To je na vás podobný, komunisti zasraný. Miroslav K., Praha


2002-05-15 23:16:47 Re: Rituál velkého pentagramu...
Milý Anonyme!

Tvé argumenty prozrazují naprosté nepochopení všeho, co zde bylo tvými oponenty řečeno. Přehlížíš naprosto zjevnou myšlenku, že člověk díky tomu, že svobodnou vůli má, se právě proto může z krizových situací poučit a na základě toho rozvíjet svou osobnost.

P.S. O tvé inteligenci svědčí např. i slovní spojení typu: ...těmato slovami... (česky těmito slovy).
Aquarius

2002-05-16 22:29:02 Re: Rituál velkého pentagramu...
...slovami...no toto!
jen mu dej!


2002-05-20 11:26:15 Re: Rituál velkého pentagramu...
Tady někdo četl Knihu Nosferatu co? Menší opravení tohle není černá magie ale stříbrná magie měsíce. OMNIS VITA SUPPLICUM EST Feathor Ferenczy


2002-11-28 17:47:14 Re: Rituál velkého pentagramu...
Ahoj.Ty něco o následcích toho rituálu víš? Pokud jsi si nedělal jen legraci, mohl bys mi dát nějaké informace? Setkala jsem se s tím už dřív a jisté změny můžu potvrdit. N


2005-10-07 09:11:15 KNIHA NOSFERATU OD PETRA ŠTĚPÁNA
Je udivující, kolikrát již jsem tuto pasáž viděl na internetu. Všichni jí opisují pořád dokola. Dovoluji si jen upozornit, že tyto pasáže jsou z KNIHY NOSFERATU od autora Petra Štěpána. Její první vydání vyšlo v roce 1998 /nakladatelství E.M.S./ Na začátku knihy je doslova napsáno.Cituji:Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv šíření materiálů, textových i obrazových, jakoukoliv fotomechanickou cestou, zvukovými médii a systémy na zpracovávání dat všeho druhu, filmem, rozhlasem a televizí, pouze se souhlasem autora a nakladatele. Tolik citace. chtěl bych vědět, zda máte svolení autora Petra Štěpána nebo vydavatele /E.M.S. p.Petr Olejníček, popřípadě nakladatelství Adonai s.r.o.,kteé knihu vydalo v jejím druhém vydání v roce 2003/.

Je až udivující a trestuhodné, jak někteří pseudoautoři parazitují na několikaleté práci někoho jiného.

Jaroslav Demeter Ptáček
JDemeterPtáček

Shlédnutí: 10

Napsat komentář