Jak se dostat do SuperAlfy

Každý, kdo se zabývá praktickou magií vyššího řádu jistě ví, že pro většinu magické práce je nezbytné dosáhnout nižšího stavu vědomí, což znamená, že mozek sníží svojí základní pracovní frekvenci.

Lidský mozek pracuje v několika základních frekvenčních stavech a tyto stavy potom výrazně ovlivňují naše vnímání a chování. Tyto stavy lidského vědomí dělíme do několika základních relací a nazýváme je: ALFA (8-13Hz):

Jedná se o stav prostý jakéhokoliv napětí, odpočinek duše i těla při plné bdělosti, pohoda a klid mysli.
SUPERALFA:

Hladina superalfa tvoří rozhraní mezi hladinou alfa a theta, jehož středem je frekvence 7,83Hz nazývaná také Schumanova rezonance a má pro nás zvláštní magickou přitažlivost, protože na této frekvenci pulsuje i geomagnetické jádro Země. Bylo zjištěno, že v setrvávání v blízkosti frekvence 7,83 Hz například při relaxaci je ideální pro rozvíjení duševních schopností.

BETA (14Hz a více):

Jedná se o běžný stav vědomí, ve kterém převládá logické myšlení a smyslové soustředění. V této hladině jsme převážnou část dne.

DELTA (0,5-3Hz):

Je stavem naprostého útlumu všech funkcí a představuje hluboký spánek nebo bezvědomí.

THETA (4-7Hz):

Je stavem výrazného útlumu všech funkcí organismu a běžně jej zažíváme ve spánku.

Pro magickou praxi je samozřejmě nejzajímavější stav, v němž naše mysl dosahuje maximální senzitivity a naše psychické schopnosti dosahují maximálního potenciálu. Tímto magickým stavem je právě hladina ALFA, SUPERALFA a THÉTA.

Úroveň Alfa je ideální k celé řadě magických výkonů, jako je třeba divinace, mentální ovlivňování osob na dálku nebo telepatie.

Také úroveň Théta je i přes některé nevýhody ideální pro jisté výkony. Může sice způsobovat potíže s udržením koncentrace, ale jinak je podle mích zkušeností jedinečná pro astrální projekci, experimenty se sny a práci s UIP (univerzálním informačním polem) nebo-li komunikaci s Univerzem. Ovšem je důležité se umět v hladině Théta udržet a přitom neusnout. V praxi je proto nejvhodnější se spíše držet na hradici mezi Alfou a Thétou, neboli v oblasti SuperAlfy.

Existuje mnoho metod, jak se naučit těchto stavů úmyslně kdykoliv dosáhnout, ale sám ze své zkušennosti vím, že v praxi je takovéto domácí učení dle jakých-si návodů velice namáhavé a né vždy dost účinné.Proto jsem se rozhodl napsat tento článek a ukázat tak kvalitní cestu všem kdo mají se změnou stavu vědomí problémy. Jednu z možností je použít techngii ASYS.

ASYS je technologie, která byla vyvinuta speciálně za účelem změny stavů vědomí, relaxace a dosažení maximální účinnosti při léčbě některých nemocí a psychických poruch.

ASYS pracuje na principu zpětné vazby našeho mozku. Prostřednictvím ucha dodáváme mozku určitý vlnový vzor, na který vzniká adekvátní vlnová odezva v požadované hladině a frekvenci se specifickým účinkem.Výsledkem je požadovaný změněný stav našeho vědomí v hladinách alfa, théta a delta. ASYS pracuje s tóny a zvuky v pásmu od 300 Hz do 800 Hz. To znamená, že základem není samotná frekvence vln alfa, theta a delta, ale princip rezonance.

Například: Do levého ucha je pouštěna frekvence 300Hz a do pravého ucha frekvence 307,83Hz. Levá hemisféra mozku tedy začne pracovat s frekvencí 300Hz.
Pravá hemisféra ale pracuje s frekvencí 307,83Hz. Levá a pravá hemisféra spolu začnou bioelektricky rezonovat a výslednou frekvencí, která v mozku začne vznikat je 7,83Hz. To způsobí velmi rychlou změnu stavu vědomí a vstup do hladiny SuperAlfa. (Prakticky je ovšem tato technologie složitější a tento příklad je spíše pouze zjednodušenou ukázkou principu ASYS.)

Pokud máte o používání této technologie zájem, máte dvě možnosti. Ti z vás, kdož disponujete znalostmi elektroniky jako třeba já, si můžete na tomto principu zkusit postavit exterimentální ASYS generátor a prozkoumat taje vlastního vědomí, a nebo si zakoupit speciální relaxační hudební CD s technologií ASYS. Například od firmy Prána.

Pokud se pro použití ASYS rozhodnete, doporučuji vám se podívat na adresu www.prana.cz/hudba.html Na těchto stránkách si můžete i pustit hudební ukázky technologie ASYS a dozvíte se o tomto tématu podrobnější informace.

Zde si můžete stáhnout podrobný popis Technologie ASYS.

Já osobně vlastním CD “Probouzení” a chystám se také na “Astrál voyager”.Posejstní harmonieCD Astral voyager

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete mi napsat na mart4@seznam.cz.

Přeji vám všem mnoho úspěchů a příjemných zážitků v hladině Alfa.

mart4


Archiv komentářů pro tento článek:

2002-11-21 20:17:26 Poznámka
Omlouvám se, že se v článku nezobrazují obrázky obalů těch CD, ale na mojí straně chyba není. Pravděpodobně doško k chybě při umisťování článku na tento WEB a zdrojová cesta byla omylem přepsána. Ovšem na adrese www.prana.cz ty fotky najdete tak jako tak.
mart4

2002-11-21 21:15:10 Re: Poznámka
Marte, Marte - tak na čí straně je chyba když ne na tvé?
Myslíš, že takhle zadaná cesta
IMG SRC=1.jpg ALIGN=right ALT=Posejstní harmonie
IMG SRC=2.jpg ALIGN=right ALT=CD Astral voyager
někam ukazuje?
A kam, prosím tě?

Lea

2002-11-27 19:27:07 Re: Poznámka
Přísahám vám, že když jsem tenhle článek odesílal, vypadala sintaxe přasně takhle: a samozřejmě to takhle bylo i u 2.jpg.
Takže na mojí straně chyba skutečně nebyla.
Krásný den:-)))
mart4

2002-11-28 20:35:01 Re: Poznámka
Já se z těch PC už asi zbláznim. Omlouvám se, že jsem zapoměl a vložil jsem do komentáře tagy (takže se nezobrazily). Ta sintaxe vypadala takhle:
<IMG SRC="http://www.sweb.cz/tumamartin/1.jpg">
<IMG SRC="http://www.sweb.cz/tumamartin/2.jpg">.
Ještě jednou se omlouvám za předchozí komentář.
mart4

2002-11-29 02:45:49 Re: Poznámka
OK?
Lea

3/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 19

Napsat komentář