Volání strážného psa: Recenze na akci

Vnitřní slunce na Černém statku v Kunkovicích – přijeď, když máš odvahu!

Na kunkovické osmidenní pobyty ŠVUEvB se chodí potkávat s osobní temnotou. Lidé sem ale jezdí z nejrůznějších důvodů, většinou se zájmem o tarot, magii obecně, …tudíž o sebepoznávání. Někteří mezičasem zapomněli, že z temnoty pocházejí, a tak se vyděsí, že se už nikdy nevrátí. Jiní, kteří jsou cestě oddaní nebojácným srdcem, se na každoroční setkání vrací opakovaně.

S vlastními ego-démony se tady seznamujeme prostřednictvím promyšleného programu, který pozůstává z vizualizačních cvičení, vyzývavých úkolů, umělecké tvorby a který vrcholí tematicky nacvičeným rituálem; v neposlední řadě také prostřednictvím komunity spolužáků, učitelů, zvířat a rostlin na krásném statku vprostřed polí, lesů, vršků a jezírek moravské přírody. Zkrátka magie. Zvenku se, samozřejmě, záměrně pracuje s vnitřkem. Tomu často ne každý zcela důvěřuje, je to totiž nezvyklá práce, běžným dnům běžných lidí cizí. (Tarot má být zrcadlem duše – osahávat zrcadlo bez odvahy vejít do obrazu je zbytečné.)

A tak je pro člověka lepší, když se radši podívá do zrcadla a řekne si: „Naopak!“ a rozhodne se důvěrovat prostoru, do kterého zavírá oči, vnořit se do zvuků a témat a nechá se provázet nejlepšími učitelkami magie (minimálně u nás) – Zuzanou Antares a Hanou Tintallo, aby člověk až později uviděl, co se (v něm) uděje. Důvěra ve vedení je důležitá a nastavení „vše je zkouška“ nápomocné.

Na tomto pobytu si celou dobu účastníci píší deník. Můžou si tak magické dění prostoru ozřejmovat sami před sebou a rovněž před učitelkami, které jsou jeho koncovými percipientkami. Psaní deníku je klíčové, přestože není u všech oblíbené. Píšu vše, na co chci dostat zpětnou vazbu. Své záměry a jak se daří je naplňovat. Reflektuji vlastní konání v konfliktních situacích. Dojmy ze společné nebo vlastní tvorby – co se mi líbí a co se mi nelíbí (zlatá dualita, vždycky podrží jak stojan). Člověk se může učitelkám svěřit s čímkoli, čemu by chtěl víc porozumět.

Záměrem mého pobytu zde je hlubší poznání se skrze obrazy a odrazy dojmů uprostřed magicky vytvořeného dění, které plyne v režii učitelek a prostředí. Program je pevně stanoven a témata diskuzí jsou pro rozlet i ukotvování mé duše vždy přínosná. Jako s pomůckami se pracuje zejména s tarotem a astrologii – ale primárním fokusem má být každého vlastní nitro. Pokud odrazům nerozumím, což je běžné, učitelky rády dotazy a optání zodpoví. (Nejsou rády, když se nikdo nic neptá.) Odpovědi ze studnice poznání nejsou vždy konejšivé, ale to není důvod na zastavení, když smyslem je spirální energie.

Tímto děkuji celé drahé ŠVUEvB, že u nás drží thelemickou magickou tradici a dělají tak světu – minimálně tomu mému – velikou službu!

Na viděnou v září a poznání zdar!

Shlédnutí: 15

Napsat komentář