Jací by měli být: astrolog, kartářka, léčitel

Podstatou umění výkladu karet, horoskopů, numerologie nebo jakéhokoli poradenství je 1. vcítění do druhého člověka. K tomu potřebuje vykladač jednak znát něco o lidech, což může být trošku problém, pokud nemá vrozený vnitřní cit anebo není starší než 40 let. S vyšším věkem přichází umění empatie u zhruba poloviny lidí přirozeně na základě zkušeností.

Daleko důležitějším uměním při výkladech a při poradenství obecně je 2. schopnost odfiltrovat vlastní osobnost, zbavit se předsudků, být nezaujatí, neutrální, zbavit se pýchy a potřeby s druhými manipulovat, kterou v sobě přirozeně má každý člověk, ať už si to uvědomuje nebo ne, ať už si to připustí nebo ne. K tomu, aby se poradci toto vše podařilo, se potřebuje vyznat sám v sobě a na sobě pracovat.

Možná se sami vykládáním karet, horoskopů nebo léčitelstvím zabýváte, možná jste laik, avšak chcete někoho navštívit a nevíte, pro koho se rozhodnout. Následujících pát bodů je určeno více těm, kdož sami druhým radí – jistě ale pomohou i těm, kdož si rádi – nebo i neradi, pod tlakem osudu – nechávají poradit.

Jaké vlastnosti by měl mít poradce:

Odstup.

Jakékoliv problémy je třeba hodnotit zcela bez emocí. Máte-li radit někomu z vašich blízkých a jste na jeho životě jakkoliv zainteresováni, vzdejte se věštby anebo varujte takového tazatele, že nemusíte být objektivní. Nesrovnávejte své osobní zážitky se situacemi tazatelů.

Zdravá sebekritika.

Každý člověk má občas potřebu s druhým manipulovat. Je to přirozená lidská potřeba. Nikdo nejsme jiní. Buďte si toho vědomi, ani vy sami nejste jiní, opravdu ne – i když se domníváte, že jiní jste. Právě schopnost připustit si to je tím nejcennějším.

Ještě jednou sebekritika.

Můžete se mýlit, nemusíte tazateli rozumět, můžete mít zrovna ten den mizernou náladu. Ne vždy se věštba zdaří – přiznejte si to.

Empatie čili vcítění.

Každý člověk je jiný a i po mnoha letech praxe se najde někdo, kdo vás překvapí tím, jaký je. Nepostupujte proto šablonovitě, ale hledejte v každém jeho osobnost.

Neústupnost.

Jsou lidé dobří a hledající. Ti hledající neměli štěstí a zatím nenašli sami sebe, proto zkoušejí hledat u druhých. Často je základem jejich jednání to, že se pokoušejí vnutit druhým svoji vůli. Buďte zásadoví, nenechejte si vnutit něco, co neděláte, neodpovídejte na otázku, kterou pokládáte za hloupou, nedávejte porady zdarma jen proto, že to po vás někdo chce.

Laskavost.

Lidé, kteří za vámi přijdou, mají problém. Ne vždy o něm hovoří a ne vždy o něm vědí. Jsou to ale lidé, kteří potřebují pomoci. Jednejte v jejich zájmu.

Síla.

Lidé za vámi přišli s důvěrou, že jste silnou osobností, která pomůže. Nekazte jim jejich důvěru ve vyšší síly a v silné lidi a vystupujte sebejistě; a už vůbec se s nimi nebavte o svých problémech!

Umění mluvit.

Umění mluvit a umění myslet je v přímé souvislosti. Naučte se formulovat své myšlenky, snažte se, aby vám každý rozuměl. Buďte přesní! Na každého člověka je třeba mluvit jinak, každý jinak chápe – a to ani zdaleka nesouvisí jen s inteligencí!

Mlčenlivost.

Že budete mlčet o tom, co lidé sdělili, je samozřejmé. Někdy ale musíte mlčet i před nimi o tom, co jste se dozvěděli. Mnohdy člověk ještě není na danou informaci připraven – a nemusí to být špatná zpráva, ba naopak! Jindy byste tím, že řeknete podrobnosti nebo upozorníte na určitou událost, jeho osud úplně pokazili – podstatou vývoje je mnohdy právě překvapení a bez něj to nejde.

Tyto vlastnosti je třeba v sobě vypěstovat – což ale neznamená dávat je na odiv. Daleko blíže životu a svým bližním bude každý vykladač či léčitel tehdy, když se bude tvářit “jakoby nic”.

Zuzana Antares


Archiv komentářů pro tento článek:

2001-11-27 01:40:08 Re: Jací by měli být: astrolog, kartářka, léčitel
Nazdárek všichni!
Tak pod le tohoto návodu nevim, ktera kartařka by prošla. Byla jsem dvakrát u dvouch ruzných kartařek a obě se mě snažily přemlouvat, co mam dělat.
Monika


2001-11-27 14:03:31 Re: Jací by měli být: astrolog, kartářka, léčitel
Tak to asi byly přesně ty kartářky, ke kterým je třeba nechodit.
Myslím si, že toto desatero je snad naprostou samozřejmostí - a kdo se jim neřídí, má nejvyšší čas zamyslet se nad sebou!


2001-11-30 14:03:52 Re: Jací by měli být: astrolog, kartářka, léčitel
To je moc škoda, že takové kartářky radí lidem. Netroufla bych si někoho přemlouvat, protože výklad karet ukazuje dispozice, kam to povede, když se člověk bude chovat podle stávajících postojů a směrů. Všechno se může změnit, změníme-li své postoje. Ale jestli to uděláme, to záleží na každém z nás. Kartářka může poradit, ale rozhodnutí leží na každém z nás.
Život se neptá, KDO nám to poradil, ale CO jsme vykonali.


2001-12-18 22:38:00 Re: Jací by měli být: astrolog, kartářka, léčitel
Já jsem byla u kartářky a ta mě řekla že se rozejdu a rozešla jsem se. Ale my jsme byli stejně pohádaní tak třeba to věděla.
Medea krásná


2001-12-21 21:32:17 Re: Jací by měli být: astrolog, kartářka, léčitel
Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa a astrosymbologa


My, níže podepsaní humanističtí a transpersonální astrologové a astrosymbologové se shodujeme na těchto etických zásadách:

1/ Astrolog si uvědomuje, že jediné, co ho odlišuje od člověka, který používá jeho služeb, je míra astrologických znalostí a dovedností.

2/ Astrolog si uvědomuje, že by měl přistupovat k výkladu horoskopu s osobní otevřeností, bez předpojatosti a nadřazenosti, s maximální snahou o objektivitu. Měl by respektovat minulost, současnost i budoucnost každého člověka, který používá jeho služeb, zahrnujíce v to jeho věk, pohlaví, rasu, národnost, náboženství, sexuální orientaci, společenský, ekonomický a politický status.

3/ Astrolog respektuje právo na soukromí každého člověka, který používá jeho služeb. Astrolog musí, v souladu se zákonem, ochránit data poskytnutá člověkem, který používá jeho služeb, a nesmí zneužít výsledků své práce k mocenské, sexuální, politické, ekonomické, náboženské ani jiné manipulaci. Spolupráce s člověkem, který používá jeho služeb, nesmí být záměrnou službou třetí straně. O třetí osobě podává astrolog podrobné informace jen na základě ověřeného souhlasu oné osoby.

4/ Astrolog si je vědom hranic svého oboru. Znalost astrologie ho neopravňuje k radám v jiných oborech kromě těch, ve kterých je vyškolen.

5/ Astrolog se snaží vyhnout tvrzením, která by mohla způsobit v člověku, který používá jeho služeb, zmatek, nepochopení nebo strach.

6/ Astrolog musí být schopen na požádání vysvětlit podstatu své práce, základy astrologie i metod, kterých užívá. Techniky, jichž se rozhodl použít, praktikuje s nejvyšší možnou přesností.

7/ Pokud astrolog nahlíží do budoucnosti, činí tak s vědomím, že humanistická a transpersonální astrologie není věštebná metoda.

8/ Astrolog nepoužívá klamavé a nečestné prostředky při propagaci svých služeb.

9/ Astrolog má právo žádat za své služby finanční nebo jinou předem dohodnutou odměnu. Má také právo odmítnout člověka, který zamýšlí použít jeho služeb, zejména tehdy, když nemůže z nějakého důvodu zaručit dodržení výše uvedených zásad.

10/ V případě, že se humanistický a transpersonální astrolog při spolupráci s člověkem, který používá jeho služeb, dostane do situace, kdy není spokojen s tím, jak prožíval kontakt s tímto člověkem nebo jak si počínal, či nese-li v sobě vnitřní konflikt ze situace, kterou dostatečně nezvládá, využívá institut Supervize.

Pavel Turnovský


2007-06-28 11:47:20 Re: Jací by měli být: astrolog, kartářka, léčitel
Na úvod chci říct, že na karty dost dám (to ostatně víte), proto mě tak sebralo, co se mi včera stalo.

Včera jsem byla u kartářky. Celou dobu se mi něco nezdálo. Měla jsem pocit, že ta paní je nějaká zamindrákovaná a vkládá své osobní nevyrovnanosti do svého výkladu. Že prostě sama v sobě nemá vyřešené některé věci a přenáší to na ostatní (konkrétně na mě, až později jsem se dověděla, že nesnáší sebevědomé ženy a pokud k ní přijde nějaká roztřepaná chudinka, tak ji uspokojí). Dost mě rozhodila. Několikrát během výkladu zamumlala, že ona nepoužívá černou magii a nechápu, proč to pořád říkala, když já jsem se jí na nic takového neptala. Šla jsem na doporučení kamarádky k výborné vyhlášené kartářce. No, už to asi neudělám. Ta paní byla divná a rozhozená, a co hůř, přenesla to na mě.

Dověděla jsem se, že jsem absolutně neschopná, že moje firma se bude dostane do dluhů. Že jestli si myslím, že jsem nějak vyjímečná, tak to se teda sakra pletu. Měla bych okamžitě nechat podnikání a nechat se zaměstnat jako např. prodavačka v supermarketu nebo ukízečka a tak. Řekla mi doslova: „No, podívejte, vám už je 36 let a co si budeme namlouvat, jste už stará, už si vymýšlet nemůžete. Podnikání už jste měla nechat tak před půl rokem, jestli s tím hned nepřestanete, dostanete se do dluhů a těžké finanční krize. Nechte se zaměstnat. Zaměstnavatelé už ale o takové ženy zájem nemají, berte, co je. Jestli si myslíte, že jste nějak vyjímečná, tak to teda v žádném případě“. A doslova mi doporučila opravdu tu prodavačku v supermarketu, nekecám.

Starší syn, že nemá šanci udělat gympl, kam se teď dostal, protože prý není zvyklý se učit (přitom to je šprt!, v dobrém slova smyslu, on se učí odpoledne a ještě vstává ráno o hodinu dřív, aby si to zopakoval - a to už celé roky, taky se dostal bez přijímaček). Řekla mi, že jsem na tom finančně špatně a bude to čím dál horší. Když jsem jí řekla, že pracuju i pro charitu, tak mi řekla, že práce charity není nic dobrého, že se tam lidi jen domnívají, že dělají dobro pro lidi, že jim stejně nepomáhají. že je to všechno omyl a tak. Fakt síla.

Je to vyhlášená kartářka v kraji, lidi k ní chodí v houfech a mně jen děsí, kolika lidem už mohla hodně ublížit, protože je opravdu silná a hodně zdeptala i mě, pořád se z toho nemůžu zbrchat a otřepat. Jen doufám, že to na mě nezanechá následky.

O mém mladším synovi řekla, že je to flákač bez jakéhokoli zájmu. Přitom on má obrovský zájem o přírodu, je vášnivý rybář, baví ho fotbal a volejbal a tak. Že z něho v životě nic nebude a bude viset na rodičích až do konce života a jen se flákat. Tomu klukovi je 13 let a má fůru nádherných snů a plánů.

Zpětně jsem se dověděla, že u ní byla známá. Ta maluje obrazy, vystavuje v Praze a Německu a na střídačku tam žije. Byla se u ní ptát právě na tuhle její výtvarnou činnost ještě předtím, než se rozjela. Tahle paní jí řekla, že na to nemá, že její schopnosti jsou takové, že může maximálně zametat chodníky – to jí řekla doslova. Ta mladá paní byla úplně zničená, když od ní odešla.

Podobně zametla i s manželkou jednoho podnikatele – ta byla zas vzteklá.

Ale pokud k ní přijde žena, která v životě nic nedosáhla a ani se o nic nesnaží, tak ty jsou s ní velmi spokojené, proto má tak dobrou pověst a proto si myslím, že si řeší nějaký svůj mindrák.

Měla jsem dát na svůj pocit a zmizet hned, jak jsem tam vstoupila. Přišlo mi divné, že měla na zdi hodiny, které šly. Bylo 13.30 hod a na těch hodinách bylo 19.30. Přišlo mi to dost divné a té paní jsem se na to ptala. Odpověděla mi, že si toho ani nevšimla, že u ní v domě nejdou pořádně žádné hodiny. Nějak se o tom vůbec nechtěla bavit, spíš to jen tak zamumlala. Měla jsem hned vypadnout.Nevím, proč mám pocit, že černou magii provozuje a navíc vědomě. Potřebuju se zbavit jejího vlivu, který na mě nějak ulpěl. Nebudete mi asi věřit, ale je to hnus. Nedaří se mi z toho vůbec očistit.

Je síla, když se člověk zamyslí nad tím, jakou moc má nad váma takový člověk. Nestává se mi, aby mě někdo takto vykolejil, bude mi ntrvat nejspíš nějaký čas než se z toho trochu otřepu, no dnes jsem ještě úplně vyčerpaná, nemám sílu na nic. Ta paní je vyloženě nebezpečná a není proti tomu obrana. Nebo je? Mám možnost někam napsat, jak s lidmi zachází? A kam?
2008-01-30 03:06:29 Re: Jací by měli být: astrolog, kartářka, léčitel
free wallpaper


4/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 149

Jeden myslel na “Jací by měli být: astrolog, kartářka, léčitel

Napsat komentář