Crowley, Thelema a to slovo na “S”

Rob čo Ty chceš nech je celý Zákon

V poslednom čase som na Rituáli narazil na väčšie množstvo článkov a následných diskusií, týkajúcich sa rôznych odnoží satanizmu, Thelemy, Crowleyho, a ich vzájomných súvislostí. Tento moj príspevok je čiastočnou realizáciou mojho želania podeliť sa s ľuďmi o Zákon Thelemy, pretože ako hovorí Liber Legis, “Zákon je pre všetkých”. Zároveň je však reakciou na predchádzajúce články, a preto sa bude nevyhnutne niesť v polemickom duchu. Dúfam že sa tým nikoho osobne nedotknem, predkladám len svoj pohľad na vec.

Kauza: Satan

V celej Knihe Zákona nie je jediná zmienka o Satanovi. Sám Crowley sa síce označoval za “Beštiu 666”, ovšem primárne z dvoch dôvodov:

Aby ako Antikrist vyjasnil svoj postoj ku kresťanstvu (predovšetkým k jeho degenerovanej forme) a aby sa tak definitívne postavil na čelo hnutia Nového Aeonu, náboženstva slobody a zodpovednosti za seba samého.

666 je tiež číslo človeka. Tí z vás, ktorí čítali Zjavenie sv. Jána (Apokalypsa) to iste dobre vedia. Kabalisticky sa jedná o najsvätejšie číslo Slnka, zodpovedajúce na Strome života sefire Tiferet, solárnemu jadru, vyššiemu duchovnému ?Ja? v človeku.

Je pravda, že Crowley Satana spomínal vo svojich ostatných spisoch, napríklad vo svojom preklade rituálu Goetie (Liber Samekh), či v Liber ABA (ona slávna Book IV, obsahujúca aj Magick in Theory and Practice), rovnako však v onej knihe spomína aj Mojžiša, Ježiša, Buddhu a Mohameda. Sám Crowley bol nedualista, vychádzal pri tom z hinduisticko- buddhistickej filozofie advaity. Mág sa má preto podľa neho spájať rovnako so žiariacimi bytosťami stelesňujúcimi najvyššiu duchovnú múdrosť, ako aj s najnižšími démonmi, s prúdmi najhrubších energií prameniacich v hlbokých žriedlach nevedomej sféry. Iba tak je totiž možné spoznať Univerzum v jeho celistvosti a prekonať ilúziu duality. Boj dobra so zlom je iba relatívny, v skutočnosti by jedno bez druhého nemohlo existovať. Z tohto pohľadu sú teda kresťanstvo i satanizmus, biela i čierna mágia, vlastne len hraničné postoje, ignorujúce celok, teda vlastne akési formy duchovnej schizofrénie.

Kauza: Thelema

“Rob čo Ty chceš, nech je celý Zákon”, “Slovo zákona je THELEMA (Voľa)”. Tieto a mnohé ďalšie úryvky z Liber Legis navádzajú mnohých k myšlienke, že je úplne v poriadku, ak mág manipuluje s “ľudskými opicami”. Najmä ak sú tieto úryvky vytrhnuté z kontextu celej Knihy Zákona, či z kontextu Crowleyho celoživotného diela. Samotná Liber Legis je takpovediac knihou šifier, každý človek sa ňou musí doslova prehrýzať, a bez znalosti iných Crowleyho spisov, bez vedomostí o kabale, mystike, buddhizme či egyptskej mytológii, je nanajvýš nepravdepodobné, že ju čitateľ pochopí správne. Ako je písané “Je v nej skryté veľké nebezpečenstvo pre toho, kto neporozumie týmto runám.”

Poďme však pekne po poriadku. Je pravda, že AL delí ľudí do dvoch kategórií, na kráľov a otrokov. Zároveň však “Každý muž a každá žena je hviezda. Každé číslo je nekonečné, niet medzi nimi rozdielu.” Tento zdanlivý paradox sa dá vyriešiť jednoducho: Každý človek má hviezdnu podstatu, teda je vlastne samostatným bohom, rovnocenným so všetkými ostatnými božstvami. Avšak len králi si túto podstatu uvedomujú, a to nielen teoreticky, ale ju aj prakticky zažívajú. Byť kráľom znamená predovšetkým byť pánom samého seba, ovládať svoje slabosti a vášne a používať ich k oslobodeniu a duchovnému rastu. Otrok je otrokom nie preto, že by mu chýbal potrebný egoizmus, či pre prílišnú mierumilovnosť a súcit. Naopak, je v prvom rade otrokom vlastného malého ega, s ktorým sa identifikuje, je otrokom iluzórneho hmotného sveta, svojich vášní a slabostí, ktoré sa mu stávajú závislosťami. Drvivá väčšina z nás bola a je vychovávaná ako otroci. Dá sa dokonca povedať, že každý sa rodí ako otrok, každý má však šancu stať sa ešte v tejto inkarnácii kráľom. Táto funkcia sa však nededí, treba si ju vybojovať. Nie je kráľom každý, kto si prečíta Knihu Zákona alebo zavesí na krk pentagram.

Kto sú potom otroci, Choronzonove opice? Nie sme nimi tak trochu i my sami? Nenahovárame si iba, že sme už dosiahli predčasné osvietenie, že sme došli na koniec cesty, hoci sme možno neurobili ani prvý krok? Sme azda pánmi samých seba, ovládame svoje vášne a slabosti, zbavili sme sa závislostí? Ak sme aj skutočne kráľmi, podľa akých kritérií rozoznáme, či je ten druhý človek otrok alebo kráľ? AL predsa jasne hovorí: ?Nech žiadny kráľ nebojuje proti kráľovi.? “Tamten žobrák može byť kráľ v prestrojení.” Treba k tomu ešte niečo dodať?

“Nemáš iné právo, než konať svoju Voľu. Rob to, a nikto ti nepovie ´nie´.” Ale aké je to Voľa, ktorú máme uskutočňovať” Prečo sa vlastne píše s veľkým V” Crowley ju nazýva Pravá Voľa, a jasne vysvetľuje, že sa tu nejedná o egoistickú svojvoľu, ale o akýsi primárny program, účel, za ktorým sme sa inkarnovali na túto planétu. K spoznaniu Pravej Vole je potrebné spoznať sám seba, čo bolo už devízou antických filozofov, buddhistických mystikov a jogínov. Bez pravidelnej sebareflexie a meditácie, bez cvičenia invokácií a rituálov to u väčšiny z nás jednoducho nie je možné. Tento proces sa v thelemickom žargóne nazýva “spoznanie a konverzácia so Svätým Anjelom Strážnym”. Pravá Voľa je teda voľou Univerza, nie nášho malého ega. To znie vskutku satanisticky, že?

Mohol by som sa pravdaže ešte zoširoka rozpisovať, ale kto chce, môže sa obrátiť priamo na Crowleyho diela. Vynikajúcu interpretáciu Thelemy ponúka vo svojich článkoch aj Thelemický Rád Zlatého Úsvitu na svojej oficiálnej stránke www.thelemicgoldendawn.org, niektoré slovenské a české preklady sa nachádzajú tiež na stránke Garden of Magick a na www.magicworld.sk. Kniha zákona je dostupná na www.magick.cz, kde sa tiež nachádza vynikajúca esej Aleister Crowley a Thelémité, pojednávajúca aj o vzťahu Thelemy a satanizmu.

P.S. Odkaz pre theriona666: Patrilo by sa uviesť, že článok Autosugesce, magie sigilií a reklama bol povodne uverejnený na stránke Garden of Magick.

S pozdravom

Láska je zákon, láska pod voľou.

Marian93


Archiv komentářů pro tento článek:

2003-05-18 23:06:05 Re: Crowley, Thelema a to slovo na „S“
S ilusi duality souhlas.
Mate pocit ze pravou vuli lze nalezt? Nebo je to spise idealni stav?

Core_Tex_Labs

2003-05-19 18:26:45 Re: Crowley, Thelema a to slovo na „S“
Salute!
Dobré Mariane, musím uznat, ze me to trochu prekvapilo (i kdyz by nemelo 🙂 )
Pro toho col¨veka nade mnou, (jak pise nad timhle psanim, nevim jak se jmenuje)-
---Vůli můžeš najít, ale musíš se snažit. Každý máme pravou Vůli, která jedná správně. Její objevení ti svým způsobem znemozni jakékoliv vycitky svedomi jejiho konani - coz je dobre.

Nicole


2003-07-18 21:28:02 Re: Crowley, Thelema a to slovo na „S“
sano si dobry moso


4/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 21

Napsat komentář