O KABBALE

Kabala

Kabala tvoří kořeny pro mohutný strom moudrosti hermetismu a magie. Toto hebrejské slovo je odvozeno od kořene kabal (dostat, obdržet, přijmout). Kabala je filosofická a mystická nauka o Bohu, božích jménech, universu, člověku a Stvoření. Je dílem židovských učenců mnoha generací, počínaje Mojžíšem, který získal vysoké vědění u dvora Faraona ( jeho dcera přijala Mojžíše za vlastního, když ji vplul po řece přímo do náruče ). Ten vyvedl židy ( exodus ) do země zaslíbené a předal toto učení dalším generacím. Podle tradičního podání byla kabala předána Bohem ( v podobě Mettatrona – ohnivého keře ) Mojžíšovi na Sinaji a židé ji chápou jako esoterní výklad Tóry. Za Mojžíšovy pokračovatele se považují známí mudrci jako rabi Akiva, rabi Nechunja, Ismael ben Eliša, Šimon bar Jochaj a dokonce i nám dobře známý rabi Jehuda be sa l` Löw, který ochránil Pražské židy pomocí anděla zakletého v hlínu ( Golem ). Mezi nejtajemnější texty patří například Sefer Jecira ( Kniha Stvoření )či Sefer ha-Bahir ( Zářící kniha ).Kabalistické učení se rozděluje na dvě části a to na část maase Berešit ( dílo Stvoření ) a maase Merkava ( dílo Vozu ). Maase Berešit obsahuje nauku o vzniku a podstatě Universa ( kosmologie ), člověka ( antropologie ) a etických kodexech. Maase Merkava učí o podstatě Boha, transempirických bytostí.

Praktická kabala učí znalosti mocenských slov, jejichž pouhým vyřknutím je možno konat zázraky , jejich odvozování za pomoci různých permutací klíčových slov písma či hebrejských písmen a jim odpovídajících čísel.

Existuje Absolutno a relativní Universum, které je manifestací Stvoření.

Mezi nimi visí závoje negativní existence, která je zprostředkovatelem mezi Bohem a jeho Stvořením.

Absolutno je nezávislé na času a prostoru, tudíž stojí mimo jsoucno.

Ein-sof Or jest Nekonečné světlo, jest všude a proniká i nejhustší hmotou, a jest prvním závojem který nejblíž k relativnímu Universu.

Ejn-sof jest Nekonečno, které zahaluje samotného Stvořitele a jest bodem v němž se Ajin ( NIC ) setkává s nekonečnem.

Tyto závoje vrcholí ve všeobsahujícím bodu, které se nazývá První Koruna ( KETHER ). Z ní proudí všechna bytí, která kdy byla, jsou a budou. Z té vyšel blesk, který vyznačil cesty, směry a povahy veškerého Bytí ( Ec chajim či Ilan) – sefirotický strom neboli Strom života.


STROM ŽIVOTA

Strom života

Strom života je obrazem Stvoření. Je diagramem principů působících v celém Universu a vyznačuje tok sil od První Koruny dolů k nižším rovinám bytí a jeho emanacím zvaným sefiry ( tj. safar = počítat ).Sefiry jsou vhledem k jejich původu z Absolutna nejen mytafyzicko-kosmologického charakteru, nýbrž jsou také duchovně mravními silami, což je patrné i z jejich jmen.

Keter či Rum maala tj. Nejvyšší Výsost – Nejvyšší moudrost.

Chochma – teoretický rozum
Bina – praktický rozum a cit
Gedula – Velikost, nazývaná též Chesed tj.milost
Gevura – Síla, nazývaná též Din tj.Přísnost
Tiferet – Krása, Sláva, nazývaná též Rachamim tj. milosrdenství
Necach – Pevnost či Vítězství
Hod – Nádhera
Jesod – Základ
Mal-kuth – Království

Těchto deset sefir spojuje 22 cest, které v západní tradici hermetismu odpovídají dvaadvaceti velkým kartám ( Arcánum – Arcanum tj.tajemství ) Tarotu a jejich součet tvoří 32 cest moudrosti.

Dle magicko-hermetických tradic odpovídají jednotlivé sefiry číslům, barvám a astrálním světům, ke kterým příslušejí určité transempirické entity určitých hodností.


10. Mal-kuth je přisuzována Světu čtyř elementů a Nadzemské sféry – barvy žlutá, červená, modrá ( často zaměněná za zelenou ), a černá či zelená. Této sefiře náležejí Duše – především lidské.

9. Jesod je přisuzována Měsíční sféře – stříbrné či fialové barvě. Bytosti z ranku Andělů

8. Hod – Merkurská sféra, oranžová barva a entity zvané Archandělé

7. Necach – zelená barva, příslušnost sféry Venuše, Knížata

6. Tiferet – Sluneční sféra oděná do zlaté či žluté barvy, Ctnosti či Králové

5. Gevura – Marsovská sféra v rudé či karmínové, Mocnosti

4. Chesed – modrá barva a sféra Jupitera, Vládcové

3. Bina – černá sféra Saturnova, Trůnové

2. Chochma – šedá či bílá ( názory se často liší ) sféra Uranu, Cherubíni

1. Keter – bílá či duhová ( všechny barvy ), Neptun a Pluto, Serafíni

HENOCH


Archiv komentářů pro tento článek:

2003-01-15 15:57:37 Učení velkých mistrů
Pěkné stránky pane HENOCH

nejsem sice členem LÓŽE
ale myslím, že to co píšu dál je to jediné co tomu schází a nebude se na mě nikdo zlobit, že to sem dám:

Snape

VELCÍ MISTŘI:

FRABATO - František Bardon
Velká Bestie - Aleister Crowley
František Kabelák
Břetislav Kafka
Eliphas Levi
Gérarde Encause Papus
Donald Tyson
Allan Benett
Pierre Piobb
Israel Regardie
Carlos Castaneda

Snape

2003-01-17 17:56:59 Re: Učení velkých mistrů
SNAPE : ? co tím chtěl básník říci?
HENOCH

2003-01-17 18:37:47 Re: O KABBALE
Zdravím

Ano toto je velice pěkne ale prakticky moc nepoužitelne. Ono zařazovat planety na místo Biny, Chochmy a Keteru je dosti neodpustitelné. To jsou tři potence plánu, které nemůžou býti planetami ani ničím jiným než čím jsou. Sedm konstrukčních prvků toť sedm planet.Mase Beršit je sice hezka vec ale to je vysvetleno stvoření od Keter do malkuth. A prakticky je to o něčem jiném mase merkava. Jsem tady dole Henochu. A chceme domů. Pote se zmeni i přiřazení planet. Malkuth je luna, merkur je Jesod kde sídlí snový život a 72 géniů. Tiferet jest mars.Jakou asi má vlastnost velký magický půsovitel Astrál?Anael kníže astrálního světla? co...slunce to nebude......s pozdravem ATOR
ATOR

2003-01-17 19:51:30 Ator, tora, taro, rota
Nechci příliš zasahovat do tohohle veselého a barevného reje kabalistů, ale jsou věci, co mě prostě tahají za uši. Nevím, kde jste pane Ator sehnal, že malchut je přiřazen luně a jesod merkuru. Přiřazení planet v článku od henocha je zcela správné, pokud se vám to nelíbí, můžete to zkonzultovat třeba i s tarotem. Sanurn bude patřit bině, i když budou z nebe padat Metatronové. Co se týče astrálního světa, je tvořen triádou hod, netzach a jesod a zove se Acilut.

Slunce je přiřazeno Tiferetu už nevím od kdy. Když se začíná s evokační magií (Bardon, podobnou filosofii, nevím jestli k evokacím, užíval i Golden Dawn), postupuje se podle sefir, přičemž malchut představuje nadzemskou zónu.


2003-01-19 20:02:48 Re: Ator, tora, taro, rota
Zdravím milý Anonyme
Že vás tahám za uši? Nu což každému co jeho jest.
A na vaši otázku vám rád odpovím. Přiřazení planet je dle Mistra Kabeláka a systému Mase Merkava tedy dílo vozu. Dva systémy Mase Berešit dílo stvoření, toto stvoření probíhalo ale od Keteru po Malkuth. A Mase Merkava dílo vozu od Malkuth po Keter. Ale pane Anonyme vy se musíte do toho Keteru nejdříve dostat. Toto učení je na rozdíl od Mase Berešit dosti málo veřejně známé. Strom tj. mapa kudy a jak postupovat ale i řazení stezek je v systému vozu odlišné od systému stvoření. V Genesis se píše ze v Edenu byli dva stromy strom života(Berešit) a strom poznání dobrého a zlého (Merkava) a Adam s Evou pojedli ze stromu života a kdyby pojedli i ze stromu poznání byli by rovny Bohu. To se ale nestalo. O tomto systému píší Kabelák, Kaplan. A samozřejmě Rabi ben Zakaj. Proto se učili tyto dva systémy dohromady a jen ten kdo pochopil Mase Merkava mohl pochopit dobře i Mase Berešit. Proto je dílo stvoření bez použití praktického díla vozu špatně pochopitelné. A pokud nechápete kdo je viditelným vládcem a dozorcem, matkou této země je to s vámi velmi špatné.
A co se týče toho vašeho Saturna a Biny vemte rozum do hrsti. Keter, Chochma, Bina nikdy nemohou býti žádnými planetami tj. sferami. I když je pravda že, každá sefirota obsahuje v sobě všechny další sefiroty. Toto jest trojice konstrukce plánu, svatá trojice. A zbytek sedm sefirot je sedm konstrukcí plánu. Které byli přiřazeny sedmi planetárním sférám. Strom je konstrukce, plán a ne nějaká doplňovačka kde doplníme další planetární sféru, když objevíme novou vám neznámou planetu. Vše má své místo v universu ale musíte vědět kam co patří, kdybyste takhle postupoval dál a objevil další planetu za Plutem tak si uděláte novou jedenáctou sefiru ne. Poté na vás tedy asi brzy Mettatron opravdu spadne.
Systém magie, kabbaly je tu proto aby mohl člověk uchopit jinak neuchopitelný a nechápatelný model universa 3D v 4D. Je to pomůcka, která má své zákony dle nich se řídí. Ale ty zákony netvoříme my i se svými dogmaty ty zákony tvoří Jediný a záleží na jednotlivci, kolik z toho dokáže pochopit a jak to či ono trhá komu uši jenž si na svoji úroveň už zvykly. Moudrý přec nebude tvrdit, že tomu čemu dosud nerozumí neexistuje. S pozdravem Ator.

Ps: V Zoharu se dovíte pane Anonyme jak to dopadlo s rabim Ben Acherem, když vstoupil do zahrady (pardes) podíval se a podťal své výhonky (stal se kacířem).

ATOR

2003-01-19 21:27:12 Re: Ator, tora, taro, rota
Děkuji za obsáhlou odpověď. Máte pravdu, neměl jsem názory tak dogmaticky propagovat.


2003-01-21 10:59:53 Re: Ator, tora, taro, rota
Tak nam prosim Vas alespon toho Kabelaka ctete poradne :_((((( Adam a Eva pojedli ze stromu poznani a ne ze stromu zivota :_) Mate v tom gulas nebo to bylo jen prehlednuti? s pozdravem
Core_Tex_Labs (viz maistnost magie na xchatu)


2003-01-22 19:16:34 Re: Ator, tora, taro, rota
Zdravim no chybička se vloudila. Mate pravdu pojedli ze stomu poznání. Jinak čtu docela pečilvě :-)))) což pochopení kabeláka vyžaduje. Zatím...
ATOR

2003-02-05 22:45:11 Re: O KABBALE
Kabbala není jen výsadou magie hermetismu-i mystika zde má co ríct !!!
STRAZCE

2004-01-14 11:39:09 Re: O KABBALE
hmm univerzalista bi ti povedal ze si na omyle lebo nieje nic co bi nemalo k danej teme co povedat, cesta ktoru univerzalizmus razil a hadam aj razi dalej je jasna niet rodielov je iba to co ti je blizsie a co nie, a kazdi si zvoli cestu blizsiu k jeho srdcu.


4/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 31

Napsat komentář