PRINCIPIA CHAOTICA

Dovoluji si Vám předložiti můj překlad, někoho jistě potěší. Právě jsem ho dokončil.


PRINCIPIA CHAOTICA

Autor: Peter Carroll

Sentimentálně zabarvený překlad&komentář: Core_Tex_Labs 2003

Chaos-magie Pandemonia

Chaos-magie nenahlíží přání, touhy a víru jako cíl kterého má být dosaženo, ale jako nástroj k tvoření řetězce kauzalit (následků). Tímto postojem čelíme strašlivé svobodě v rámci které NIC NENÍ PRAVDA A VŠE JE DOVOLENO. Tedy nelze se spoléhat na žádné jistoty a přitom následky mohou být strašlivé. Smích zdá se být tou jedinou obranou před uvědoměním si toho, že člověk a jeho ego vlastně v podstatě neexistují.Účelem chaos-magických rituálů je vybudovat víru v něco tím, že se chovám jako by už tato má víra v něco byla dávno vybudována, jakoby to v co chi věřit už dávno platilo a já v to věřil. Platí zásada “fake it till you make it” , neboli vžij se do toho, využij sílu víry, simuluj, hraj si na to a povede se ti to. Potom, jsa v rukou chaosu, když začneš mít nějaké tušení (smyslu), odbydeš ho smíchem a najdeš si další nezbytnou víru v to co chceš dělat dál.Chaos-magie tedy razí cestu smrti a znovuzrození bohů. Naše podvědomá aktivita a parapsychologické schopnosti jsou více než silné k tomu, aby vytvořily či zničily jakéhokoliv boha , jakékoliv vlastní ego (jáství), démona či jakoukoliv duchovní entitu. Vytvořily a zničily především pro nás samé, v rámci našeho vědomí, ale někdy i pro ostatní. Některé velmi obdivované výsledky v rituální magii, dosažené právě pomocí víry či stvoření určitých bohů (boha), by neměly strhnout chaos-magika do propasti zkázy. Touto propastí zkázy a omylu je následná tendence připisovat čemukoliv nějakou definitivní, konečnou existenci, realitu či platnost. To je právě ona chyba transcendentálního postoje , která vede ke zúžení vnímacího a tvořivého spektra magikova. Pravý obdiv náleží věcem, které jsme schopni objevit vlastním úsilím, i přestože dočasně musíme věřit, že výsledky (kauzality) našeho snažení vyvolalo něco jiného, právě proto abychom je později byli schopni tvořit a způsobovat sami. Bohové jsou mrtvi , ať žijí bohové.

Chaos-magie apeluje právě na ty jedince s velkou představivostí a jistou dávkou egoismu doprovázenou silným podezřením, že jak realita tak lidské nitro a vědomí jsou jen formou jisté HRY. HRA nemá konec, je otevřená a hraje sebe sama jen tak pro zábavu. Hráči si mohou do určité míry tvořit vlastní pravidla a eventuálně i podvádět pomocí parapsychologie.

Magik je ten, kdo kvůli plnější participaci na realitě zaprodal svou duši. Jenom pokud nic není pravda a idea pravého (skutečného) já je opuštěna, je vše dovoleno. Výstižnou alegorii nalezneme u Fausta, který ovšem selhal na půl cesty k logickému závěru z jeho situace vyplývajícímu.

K tomu, aby se člověk stal magikem stačí velmi málo, věřit v to. Považujeme za určitou metavíru tento nazor: víra je nástrojem k dosažení kauzalit (výsledků. Tyto výsledky člověk snadněji zpozoruje u druhých než u sebe. Je totiž snadnější vypozorovat jak jsou jedinci či celé kultury a společenstva posilována či naopak ochromována a omezovaná právě určitou vírou v něco. Člověk je totiž časem polapen do bludného kruhu. Víra ho nutí dělat něco co znovuustanovuje to v co věří, tedy víru samu o sobě. Klasická magie tento přístup vyživování vlastní víry ctí. My ho zavrhujeme pro jeho krutost a omezenost. Pokud člověk prohlédne tento bludný kruh, může ho neúprosnost skutečnosti zpočátku vrhnout v náruč Budhismu (ulpívání) či naprostého cynického egoismu. Ovšem pokud člověk aplikuje tento vhled na sebe a své konání, ničí tím jednou provždy iluzi duše a stává se magikem. Zde vyvstávají nedozírné konsekvence toho, když člověk plně přijme to, že jeho víry a názory nejsou tím k čemu se má dopracovat, co si má udržet, že nejsou jeho metou, ale pouze nástrojem a prostředkem v určitém procesu HRY. V mezích lidské smyslové a mentální omezenosti a danosti, lze realizovat velmi mnoho. Rozhodně více než si lidé běžně myslí, živíce podvědomě právě tímto postojem svou omezenost. Magik neusiluje o nějaký konkrétní omezený cíl. Jde mu spíše o ustanovení vlastní meta-identity ve smyslu schopnosti být čímkoliv.

Tedy vítej do pandemie kde nic není pravda a vše je dovoleno. Neboť v těchto dnech je lépe stavět na tekutých pohyblivých píscích než na skále, která překvapí tě svým zhroucením. Filozofové stali se pouhými prohlašovateli sarkasmů zakrývajících veliké tajemství. A to že vesmír nemá tajemství. Vše je chaos a evoluce nesměruje nikam. Vesmíru vládne náhoda a příležitost v jedné jednotě, a proto stojí za to žít. Jsme vrženi do světa kde mlhavé příčiny vedou k zdánlivým následkům, kde jen málo je predeterminováno; a to vše díky chaosu. Vše je libovolné a nepředvídatelné, včetně těchto slov. Život, vesmír a vše osatní je spontálně tvořivé a magické.

Radujíce se ze stochaistické reality, můžeme konstruovat mnoho magických definic pojmu existence. Je možné, že stav přebytku může vést ke konstituci rovnováhy a katapultuje nás do hájemství moudrosti. Na cestě k termodynamické rovnováze se může přihodit mnoho nepředvídatelných věcí. Marně budete hledat nějakou pevnou půdu pod nohama. Žádná není, pevnost základu je jen iluse ( i pevnost sama o sobě), stejně jako noha která na něm stojí. Asi největší iluzí je ego, které si myslí že samo existuje, stejně jako jeho noha či pevný základ.

Těžká plavidla víry mají proražený bok a klesají ke dnu společně se záchranými plavidly a důmyslnými rafty. Budete tedy nakupovat v supermarketu vjemů a necháte své spotřebitelské preference utvořit Vaše pravé já? Nebo budete směle a v osvícené módě krást z obého, už jenom pro vlastní radost? Neboť víra je tím nástrojem a vjemy smyslové nemají jiného účelu než být prostě vjemy smyslů. Proto pomožte svým smyslům aniž by jste platili cenu svazání sebe sama. Kdykoliv obětujte pravdu na úkor svobody. Zábava, svoboda a úspěch není nedosažitelný, netranscenduje člověka, je z tohoto světa. Nepřikládáme zvláští pozornosti těm, kteří nastoupí jendoduchou cestu. Cestu k bytí tím, k čemu jsem předurčen okolnostmi a zrozením. Pravé peklo je, když neexistuje možnost se rozhodovat alternativně. Peklo nezná bytí alternativ.

Zavrhněte proto oplzlosti nepřirozené uniformity, řádu a účelu. Otočte svou tvář a pohlédnětě do očí vlně chaosu od které filozofové po staletí odvraceli tvář, nechtěli ji vidět nebo před ní utíkali. Naskočte na ni a sufrujte její hřebeny, plujte uprostřed nekonečné výstřednosti a tajuplnosti všech věcí, Vy kteří odmítáte pochybné jistoty. Díky chaosu nebude výstřednost, tajuplnost a nepředvídatelnost nikdy vyčerpána.

Tvořte, ničte, užívejte?

IO CHAOS!

Core_Tex_Labs


Archiv komentářů pro tento článek:

2003-06-02 15:35:41 Re: PRICIPIA CHAOTICA
Velice se vsem omlouvam, nazev je spatne :_(
Samozrejme PRINCIPIA CHAOTICA ..
Prosim timto adminy zda-li by tam nedopsali to N ..
dikky

Core_Tex_Labs

2003-06-03 09:20:46 Re: PRICIPIA CHAOTICA
Ahoj, tvoj preklad ma potešil, ale ako profesionálne deformovaný jedinec (prekladateľ) si dovoľujem uplatňovať k nemu isté výhrady. Na ich základe sa mi možno aj podarí osvetliť pár súvislostí tejto milej eseje. Chápem, že tvoj preklad je dosť voľný, ale myslím, že v niektorých pasážach je to na úkor zrozumiteľnosti, alebo sa mení celý význam textu.

Carroll nehovorí o pandémoniu ale používa slovnú hračku Pandaemonaeon, kde si môžeme všimnúť, že sa zatúlalo slovo eón. Súvisí to s Carrollovým učením o striedajúcich sa eónoch (šamanský, pohanský, monoteistický, ateistický a potom ten náš piaty). Carroll práve chcel, aby sa piaty eón stal doménou mágie chaosu a magického inžinierstva. Hovorí o tom, že táto doba je vypätá a čaká nás buď cesta ku hviezdam, ale nový temný vek. Magici majú slúžiť práve ako katalyzátor zmien, ktorý bude určovať duchovné trendy budúcnosti po vyprahnutom ateistickom veku.

Prvý odsek: Viera nie je nástroj k tvoreniu reťazca kauzalít, ale na tvorbu požadovaných účinkov. Carroll práve odmieta kauzalitu, pretože príčiny aj následky sú len zdanlivé (dosť obskurná časť filozofie mágie chaosu, ale chápem ju tak, že každá udalosť má toľko nepoznateľných príčin (teória chaosu, motýli efekt), že pripisovať udalostiam príčiny alebo následky je zavádzajúce). Preto ani v ďalšom texte by sa nemalo hovoriť o kauzalite.

Druhý odsek: Účelom rituálov chaosu je vytvárať vieru tým, že sa správam, akoby tieto viery boli pravdivé. V rituáloch chaosu predstieraš (podvádzaš), pokým to nedosiahneš, aby si získal silu, ktorú poskytuje viera. Potom, ak máš rozum, zapudíš to smiechom.

Viera ako nástroj je ústredným motívom mágie chaosu – a smiech má slúžiť na to, aby sme si uvedomili absurditu každej z nich. Smiech sa často používa na zažehnávanie (banishing) v tomto prípade ide skutočne o zažehnávanie viery, aby sa náhodou neuchytila a nemrzačila magika tak, ako zle zapudený démon. Mág chaosu by podľa môjho názoru nemal strácať čas budovaním viery, potom by sa mu s ňou ťažko lúčilo. Skôr by si mal vyberať z množstva tých, ktoré sú dostupné na trhu (väčšina z nich dokonca zadarmo!)

Piaty odsek: Na to, aby sa stal človekom mágom stačí jediná viera. Je to metaviera, že viera je nástrojom na dosiahnutie účinkov.

Predposledný odsek: …Obetujte pravdu v prospech slobody pri každej príležitosti. Najväčšia zábava, sloboda a úspech nespočíva v tom, aby bol človek samým sebou. Byť jednoducho tým, čím si bol predurčený svojim zrodom a náhodnými okolnosťami nie je žiadna zásluha. Peklo je stav, kedy človek nemá žiadne alternatívy

Podľa Carrolla má človek tým viac slobody, čím má viac možností konať. Každá viera nás niečím obmedzuje, preto kladie veľký dôraz na to, aby sme sa nenechali žiadnou uväzniť. Neosvojovať si všetko, čo nám naša kultúra ponúka, ale vyberať si to, čo považujeme v tejto chvíli za vhodné (kradnúť zo supermarketu vnemov).

Vibro

2003-06-03 12:55:50 Re: PRINCIPIA CHAOTICA
Zdrawím Vás.
Vysvětlím tedy své postoje.
Tyto odchylky vznikly tím, že vždy myšlenky lidí prověřuji v kontextu svého pohledu na věc.
Mr.Carroll, Hine a celá IOT-group totiž nedělají nic jiného než, že rozvíjí to co už mnoho lidí v 19.století s nástupem positivismu a pragmatismu předpovídalo. Vezměte takovou Radostnou vědu od Nietzscheho, a místy Vám bude připadat, že jí psal Carroll.

1.
Učení o aeonech vytýkám jak Crowleymu tak chaos-magic, mohu se jim pouze smát neboť podle mne je to omezující pohled. Co se týče překladu onoho slova, zvolil jsem radši pojem pandemonium = ve starém Řecku chrám určený všem nadpozemským silám, právě proto abych ho postavil opositně nauce o Aeonech. Lidstvo totiž ve své podstatě nikdy ateistické být nemůže, a je jedno, že jahve(buddha,kristus) byl nahrazen bohem konzumu a efektivity. Prinicip zůstává. Vykladači dějin odcházejí ….

2.
Myslím, že právě pojem kauzality přesně vysvětluje Carrollovo mínění. Neboť pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme k tomu zvolit prostředky u kterých věříme v to, že nás dovedou k požadovanému výsledku,účinku(effect). Že se to děje s vědomím toho, že klasická kausalita neplatí a že je pomíjivá je jasné, ale právě to, že si magik určitou dočasnou víru potažmo kausalitu „vypůjčí“, ostřeji řečeno „znásilní“ a poté když na něj moc doráží odpudí smíchem vyznívá více než logicky.Kausality se totiž nelze zbavit,i když ji pan Carroll odmítá není mu to moc platné, na jejím principu stojí celá lidská bytost.Stejně jako na omezemosti smyslů atd …

3.
Další Váš text je jen opakováním napsaného a souhlasím s ním. Nikde také neříkám, že by se měl magik na nějakou víru upínat trvale. V každém názorovém směru je vždy jistý protiklad. Na chaos-magic myšlenkách mám rád ono oprostění se od dogmatismu a svázanosti, důraz na rozdílnost individualit, ne-pompéznost. V protikladu k tomu stojí snad jen dva zápory. Prvním je, že někdy chaos-m. budí dojem, že je možné začít hned. Podle mě si člověk musí projít všemi stádii magické praxe, jógou, ceremoniální magií, kabbalou,psychurgií,thelémou, kia a teprve když všechny tyto víry překoná (bude se jim smát, ale vezme si z nich to co ho zaujalo) může posouvat sebe sama někam dál. Tedy nepředbíhejme, pozná se to. Druhým záporem je to, že někteří lidé po přečtení psychonauta nebo jiných knih mohou nabýt mylného dojmu, že se mají chovat jako „šelmy pohybující se mezi stádem a žeroucí to ,co je podle nich zrovna pro ně vhodné“. Ovšem tento dojem budí i nepochopení thelemy takže ho berete s výhradou.

4. Nehněvejte se tedy proto na mě, že jsem do překladu rovnou zakomponoval své postoje.
Myslím, že je to přesně dle „pravidel“ chaos-magie.
Core_Tex_Labs

2003-06-04 10:41:59 Re: PRINCIPIA CHAOTICA
Ahoj,
tak v prvom rade, myslím, že si môžeme tykať. Časť našej diskusie by som preniesol skôr do polohy prekladateľskej ako magickej. Podľa môjho názoru totiž, ak urobím nejaký preklad, mal by som doňho vložiť len to, čo tam dal autor a nič navyše. Tvoje názory sú podnetné, ale mohol si ich uviesť skôr ako komentár alebo poznámku pod čiarou. uvádzaš totiž ako autora Carrolla a pritom do jeho textu podsúvaš svoje myšlienky.

A teraz prejdime k veci:
1. Učenie o eónoch má iste svoje slabiny, ale sila myšlienok sa nemeria len hĺbkou ich prepracovanosti, ale aj ich novosťou, novými motívmi, ktoré vedú k ďalším novým a originálnym myšlienkam. Mimochodom, mohol by si presne uviesť výhrady k tejto teórii? Ja sa domnievam, že tí čo majú za boha konzum a efektivitu sa môžu nazývať ateistami. Ja sám sa považujem viac menej za ateistu a myslím, že táto ‘viera’ je medzi prívržencami chaosu dosť rozšírená. Určite mi môžeš oponovať, že ako chaotik by som nemal permanentne veriť ničomu, ale žiaľ, mám k dokonalosti ďaleko. Raz mi dokonca jeden človek, ktorého názory si vážim povedal, že aj viera v to, že mágia funguje človeka obmedzuje. Dlho som tejto myšlienke nerozumel, ale teraz si ju vysvetľujem takto: Aj to, že veríš vo fungovanie mágie ťa môže obmedzovať v tom, že tvoja myseľ sa na ňu upína a potom sa dostavuje kazivá ‘chtivosť výsledku’. Azda keď fyzicky vykonávaš mágiu a potom paradoxne odmietaš jej existenciu, staviaš sám seba do paradoxnej, absurdnej pozície, kedy prekonávaš dualitu a skratuješ psychického cenzora. Často sa totiž v praxi stáva, že ciele magických operácii sa uskutočňujú až potom, čo si na ne rezignoval alebo zabudol.

2. Čo sa týka kauzality, áno, je to silný vysvetľujúci mechanizmus, ale v zásade sa môžeme zaobísť aj bez neho. Robí to budhizmus s večným tvorením sveta v každom okamihu a robia to aj niektoré západné filozofie, napríklad Leibnizova monadológia alebo Berkeleyho solipsizmus. Carrollovu pozíciu by som vysvetlil asi nasledovne: Tvrdí, že fyzikálne zákony sú akési vybehané éterické koľaje, podľa ktorých svet funguje a majú len vysokú pravdepodobnosť výskytu, nie absolútnu. Jeho učenie je založené práve na pravdepodobnosti, existuje takzvaný tieňový čias (neskôr toto učenie rozvinul do teórie trojrozmerného času), v ktorom má každa udalosť určitú pravdepodobnosť výskytu. To, či sa uskutoční alebo nie závisí od množstva faktorov, všetky sa nachádzajú ale v nehmotnej ríši možností (éterov). Keďže v éteri neexistuje priestor ani čas, v ríši pravdepodobnosti sú všetky možné stavy sveta a aj udalostí v nich. Je to už značne abstraktná myšlienka, ale vidíme, že predstava kauzality sa odtiaľ pomaly vytráca. Čo určuje stav každého budúceho okamihu? Vôbec nie stav toho predchádzajúceho, hoci ten určuje pravdepodobnosť výskytu rôznych budúcich. Ale z celého toho poľa pravdepodobných budúcnosti môže nastať hociktorá.

3. Tvoje výhrady k mágii chaosu: Áno, mágia chaosu vzbudzuje dojem, že môžeš začať hneď. A som tomu rád. Prax podľa mňa musí ísť ruka v ruke s teóriou, tak ako pri každom remesle. Jóga, thelema, obradná mágia, všetci ti na úvod ponúkajú nejaké cvičenia, nejakú prax. Jediný problém v mágii chaosu spočíva v tom, že neskúsený začiatočník nevie čo má robiť, keď dostane do rúk takú Liber MMM. Návody sú totiž schematické a minimalistické. Je to sylabus, zoznam tém na skúšku a všetko si musíš naštudovať a vytvoriť sám. Keď nemáš fantáziu a dostatok inteligencie, môžeš sa tam stratiť. Tým ale nechcem tvrdiť, že mágia chaosu je intelektuálne učenie pre náročných. Ak máš magickú intuíciu, môžeš byť lepším chaotikom ako desiatky intelektuálov, ktorí si vytvárajú sofistikované rituály a techniky. Znalosť ostatných duchovných škôl však isto vždy pomôže.

Čítal som Liber Null & Psychonaut a nemám pocit, že nabáda ľudí na to, aby sa stali šelmami. Nebolo tam nič o vôli silných ani o morálke. Nekritizovalo sa tam žiadne náboženstvo ani súčasný spôsob života. Hovorilo sa tam len o mágii a slobode. Ale budem rád, ak ma upriamiš na pasáže, ktoré podľa teba môžu viesť k takémuto nazeraniu sveta.

Vibro

2003-06-04 12:58:11 Re: PRINCIPIA CHAOTICA
Oki. Zdrawim a pozdravuji.
1.
Chápu, že by jsi radši viděl mé poznámky jako oddělený komentář, ovšem podle reakcí mého okolí tyto drobné odchylky nijak neškodí celkovému vyznění. Krom toho myslím si, že překlad je vždy do jisté míry autostylisace překladatele. Opravdu si myslíš, že jde o podsouvání myšlenek?
Jediné co se liší je zmíněné slovo a použití slova kauzalita.
2.
Ti co mají za boha konzum a efektivitu nejsou ateisty, na to VELKY POZOR. Síla boha konzumu je daleko větší než síla třeba křesťanského egregoru v minulosti. Ateismus je taky v podstatě nesmysl, neboť každý člověk v něco věří. Nemusí to být trvalé, ale je to tak. NElze se toho zbavit.
3.
S tím co ti povídal tvůj přítel plně souhlas.
4.
CO se týče kauzality, nejsme v rozporu jen asi každý přicházíme z jiné strany. Kauzalita jako pravděpodobnost ano. Ovšem kauzalita je lidský pohled,a vymysl, to jsem asi zapomnel zduraznit. Je mozne to co Carroll vysletluje v 3D time, ale v detailnim lidskem pohledu , v urcite situaci, stejne nakonec mozek šáhne po konstrukci momentální spojitosti(kauzality). Snažím se tedy jen říct, že můžeme uvažovat bez kauzality (teoreticky), ale pro svou lidskou podstatu se ji v konkretnim pripade nelze zbavit. PRoste chte nechte si ji v danem momentu stejne vytvorime. Je ale mozne se naucit toto tvoreni kauzality do jiste miry ovladat. To ano.
5.
Neber me jako cloveka co stoji mimo, spise naopak. To co jsem rekl ohledne predbihani si stale myslim. Ta výtka o šelmách nebyla z mé hlavy, ale z jedné diskuse, a napsal jsem ji sem pro dokreslení.
6.
Abych nebyl jen milius, musim dodat , že mi tvuj postoj prijde nekdy trosku fundamentalisticky, coz jak rekl tvuj pritel je nekdy omezujici.

PS: Jinak jsem rad, konecne internetova diskuse o nečem co me zajima.
Core_Tex_Labs

2003-06-05 11:20:16 Re: PRINCIPIA CHAOTICA
1. Neviem, či má význam naďalej diskutovať o adekvátnosti alebo neadekvátnosti prekladu, len stále musím opakovať, že podľa môjho názoru v istých pasážach tvoj preklad hovorí o niečom inom ako originál. Nehovorím, že ide o pravý opak, ale niektoré myšlienky si jednoducho zmenil. Tie, kde som uviedol presnejší preklad. Celkovému vyzneniu textu možno neublížia, ale ja som mal výhrady k prekladu, nie k celkovému vyzneniu textu.

2. Konzum je podľa mňa životný štýl a nie viera alebo boh. Domnievam sa, že neexistuje egregor konzumu, tak ako neexistuje egregor chudoby alebo napríklad egregor mágie. Na to aby vznikol egregor je potrebné vieru (konkrétnu vieru!) špecifikovať, symbolicky vyjadriť a venovať jej myšlienkovú energiu. O blahobytnom živote, o ktorý sa členovia konzumnej spoločnosti usilujú však má každý jednotlivec vlastné predstavy a honba za ním vedie podľa mňa k vytváraniu obsesií a osobných démonov, nie egregorov.
Každý človek niečomu verí to máš pravdu, ale táto viera môže mať k viere boha tak ďaleko, že už môžeme pokojne hovoriť o ateizme.

3. Ohľadom kauzality sme sa, zdá sa dohodli, stále však trvám na tom, aby sa toto slovo nepoužívalo svojvoľne v preklade tam, kde ho autor v origináli nepoužil. Čo keď mágia pracuje na princípe synchronicity a nie kauzality? Koniec koncov, kauzalita je princípom vedeckého vysvetľovania. Reálne nemôžeš tvrdiť, že výsledok mal príčinu v magickom rituáli. Magický rituál a jeho výsledok sú dve oddelené udalosti, spájaš ich síce vo svojom mozgu, ale len na základe svojej viery v mágiu, nie na základe pozorovania.

4. Osobne som fanúšik praktickej mágie a vždy zostanem presvedčený, že radšej viac praxe a menej teórie, ako naopak. Teória u mňa slúži len na to, aby som si vedel ospravedlniť fungovanie mágie, aby som mal vieru, ktorá jej umožní fungovať.

5. Možno vyzerám ako trošku fundamentalistický, ale nebudem opúšťať pohyblivé piesky skôr, ako sám nezacítim, že sa poddávajú. Myslím, že nikto nedokáže vytrhať všetky kotvy a vrhnúť sa na moria chaosu bez rizika, že sa stratí. To, že sa jedná o mágiu chaosu neznamená, že jej princípy môžeme interpretovať úplne ľubovoľne.

Vibro

2003-06-05 16:56:19 Re: PRINCIPIA CHAOTICA
1. Ne vyznam to nema.
2. Nesouhlasim, presne naopak.
3. Objektivni vedecke poznani je nesmysl. JE to take pouze víra. Ted mi ale pripada ze vubec nezastavas chaos-magicke stanovisko :_(
4. Myslim ze je nutne mit teoreticky prehled a zaklad, a od tohoto bodu rozvijet teorii dale v souladu s praxi.
5. Riziko je riziko.
Core_Tex_Labs

2003-06-06 08:43:51 Re: PRINCIPIA CHAOTICA
Unavený diskusiou? 🙂
1. Vedecké poznanie nie je nezmyslom (nehovorím o objektívnom poznaní). Vedecké poznanie je dosiaľ najúspešnejší spôsob poznávania sveta. Je to najúspešnejšia viera. Myslím, že viera v schopnosti vedy nie je v nijakom rozpore s mágiou chaosu. Povedal by som dokonca, že mágia chaosu sa snaží viac priblížiť vede ako transcendentálnemu náboženstvu (t.j. snahe o spojenie sa s bohom).
2. Som za to, aby si magik rozvíjal teóriu na základe prežitej praxe, nie aby prax prispôsoboval naučenej teórii.
3. Riziko je riziko, to máš pravdu, ale nie som zatiaľ taký dobrý, aby som dokázal robiť mágiu v pohybe. Vždy sa musím na chvíľku zastaviť.

Vibro

2003-06-06 10:35:44 Re: PRINCIPIA CHAOTICA
.-) Ne unaven, ale spíše si uvědomuji že po netu to nevyřešíme.
1. to je na diskusi, otázka víry ; problémem je že z Carrolla je cítit že je teoretickým fysikem; mne treba to uplne nevadi neb mam k tomuto oboru blízko
2.jsem pro soulad, ale nejdrive preferuji teorii
3. to snad každý, říká se tomu vyprázdnit buffer
Core_Tex_Labs

2003-08-10 23:24:36 Re: PRINCIPIA CHAOTICA
Vadilo by ti, kdybych clanek prevzal pro ChaoSpace?
Hrabe

2005-09-02 19:30:17 good to heard
Good blog with interesing information!


2005-09-02 19:31:27 good to heard
nice to be seen


4/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 35

Napsat komentář